Закон України

Про комітети Верховної Ради України

Дата набуття чинності
8 червня 1995 року

Відповідно до Конституції України, Верховна Рада утворює комітети, які здійснюють законопроектну роботу. Метою прийняття Закону „Про комітети Верховної Ради України” є визначення організації і порядку діяльності комітетів Верховної Ради України.

Перелік комітетів, функціональна спрямованість їх діяльності визначаються Верховною Радою України з урахуванням важливості проблем державного, господарського, соціально-культурного будівництва, а також інших факторів об'єктивного характеру.

Закон визначає основні функції комітетів, зокрема:
законопроектна робота, яка включає організацію розробки проектів законів та інших актів, що розглядаються Верховною Радою України, попередній розгляд та підготовку висновків і пропозицій щодо законопроектів, доопрацювання та редагування окремих законопроектів за наслідками розгляду їх у першому та наступних читаннях;
вивчення доцільності та ефективності дій Уряду України, інших органів державної виконавчої влади, їх посадових осіб у питаннях, віднесених до компетенції комітетів;
розгляд та підготовка висновків і пропозицій щодо ратифікації чи денонсації міжнародних договорів і угод.

Усі органи державної виконавчої влади, підприємства, установи і організації, їх посадові особи зобов'язані виконувати законні вимоги комітетів щодо надання їм оригіналів необхідних матеріалів і документів та їх копіювання. Рекомендації комітетів підлягають обов'язковому розгляду органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та об'єднань громадян, підприємствами, установами і організаціями. Про результати розгляду та вжиті заходи обов'язково повідомляються комітети, у встановлений ними строк.

Закон надає комітетам право заслуховувати:
Першого віце-Прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів, міністрів України;
керівників державних комітетів, інших органів державної виконавчої влади і організацій, профспілкових органів;
керівників органів місцевого самоврядування і об'єднань громадян;
окремих громадян.

Також комітети мають право звернутися до:
Голови Верховної Ради України,
Президента України,
Кабінету Міністрів України,
керівних органів, які утворюються або затверджуються Верховною Радою України,
інших установ, закладів, організацій і підприємств незалежно від форм власності.

Комітети мають право вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії Верховної Ради України звіту Кабінету Міністрів України про його роботу в цілому або з окремих питань, а також звітів керівників міністерств України та керівників інших органів державної виконавчої влади. Також мають право звертатися до Конституційного Суду України, здійснювати зв'язки з відповідними органами парламентів іноземних держав.

Одночасно Закон визначає обов'язки Комітетів, зокрема:
якісно готувати законопроекти для розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;
періодично звітувати перед Верховною Радою України про свою роботу.

Кожен комітет складається з Голови комітету, Першого заступника, заступника, секретаря та членів комітету. Для забезпечення конкретних напрямів своєї діяльності комітет створює із свого складу підкомітети, які очолює голова підкомітету.

У разі невиконання або неналежного виконання головами комітетів своїх обов'язків, Верховна Рада України може достроково відкликати їх з посади, ліквідувати чи реорганізувати комітет.

Основною формою роботи комітетів є засідання. Останні є правомочними, якщо на них присутні більш як половина від затвердженого Верховною Радою України складу її членів. На кожному засіданні комітету ведеться протокол, а в окремих випадках за рішенням комітету - стенограма засідання.

Закон дозволяє утворювати робочі групи, які готуватимуть проекти законодавчих актів, рішень, рекомендацій, висновків комітетів. До їх складу можуть входити, окрім членів комітету, інші народні депутати України, які не є членами цього комітету, а також працівники Секретаріату Верховної Ради України, науково-дослідних інститутів і навчальних закладів, фахівці-практики, автори проектів.

Комітети інформують громадськість про свою діяльність. На засідання комітетів можуть бути запрошені представники преси, телебачення, радіо.

Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!

Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору