Пов'язані документи (v0003700-93) 95 документiв


 Про внесення змін і доповнень у деякі постанови Пленуму Верховного Суду Української РСР в кримінальних справах
Постанова Верховного суду України від 04.06.19933

 1.  Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки
  Постанова Верховного суду України від 04.06.20107
 2.  Про судову практику у справах про злочини проти власності
  Постанова Верховного суду України від 06.11.200910
 3.  Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини проти безпеки виробництва
  Постанова Верховного суду України від 12.06.20097
 4.  Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи
  Постанова Верховного суду України від 27.02.20091
 5.  Узагальнення практики розгляду судами справ про злочини проти власності
  Узагальнення судової практики Верховного суду України від 01.11.2008
 6.  Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
  Постанова Верховного суду України від 30.05.20085
 7.  Про практику застосування кримінально-процесуального законодавства при попередньому розгляді кримінальних справ у судах першої інстанції
  Постанова Верховного суду України від 30.05.20086
 8.  Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Пленуму Верховного Суду України
  Постанова Верховного суду України від 28.03.20084
 9.  Про судову практику у справах про хуліганство
  Постанова Верховного суду України від 22.12.200610
 10.  Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті
  Постанова Верховного суду України від 23.12.200514
 11.  Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування
  Постанова Верховного суду України від 03.06.20057
 12.  Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування
  Постанова Верховного суду України від 11.02.20052
 13.  Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля
  Постанова Верховного суду України від 10.12.200417
 14.  Про якість складання й оформлення судових рішень у кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення
  Узагальнення судової практики Верховного суду України від 01.08.2004
 15.  Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів
  Постанова Верховного суду України від 02.07.200413
 16.  Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх
  Постанова Верховного суду України від 16.04.20045
 17.  Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність
  Постанова Верховного суду України від 27.02.20042
 18.  Про практику застосування судами України законодавства про погашення і зняття судимості
  Постанова Верховного суду України від 26.12.200316
 19.  Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень
  Постанова Верховного суду України від 26.12.200315
 20.  Судова практика у справах про злочини неповнолітніх і втягнення їх у злочинну діяльність
  Узагальнення судової практики Верховного суду України від 29.08.2003
 21.  Практика застосування судами законодавства про військові службові злочини
  Роз'яснення Верховного суду України від 02.01.2003
 22.  При поставленні вироку суд повинен додержувати вимог статей 321-339 КПК України. Відмову захисникові у фіксуванні судового процесу технічними засобами визнано істотним порушенням вимог КПК України
  Ухвала Верховного суду України; Витяг від 18.07.2002
 23.  При постановленні вироку суд повинен додержувати вимог статей 321 - 339 КПК України. Відмову захисникові у фіксуванні судового процесу технічними засобами визнано істотним порушенням вимог КПК України
  Ухвала Верховного суду України; Витяг від 18.07.2002
 24.  Практика застосування судами законодавства про військові службові злочини
  Узагальнення судової практики Верховного суду України від 01.01.2002
 25.  Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. N 4 "Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди"
  Постанова Верховного суду України від 25.05.20015
 26.  Про внесення змін до постанови Пленуму Верховного Суду України від 10 жовтня 1982 р. N 6 "Про практику застосування судами України законодавства у справах, пов'язаних з порушеннями вимог законодавства про охорону праці" (зі змінами, внесеними постановами Пленуму від 3 жовтня 1986 р. N 9, від 12 жовтня 1989 р. N 10, від 4 червня 1993 р. N 3 та від 3 грудня 1997 р. N 12)
  Постанова Верховного суду України від 03.03.20004
 27.  Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 2 липня 1976 р. N 4 "Про питання, що виникли в судовій практиці в справах про знищення та пошкодження державного і колективного майна шляхом підпалу або внаслідок порушення правил пожежної безпеки" (зі змінами, внесеними постановами Пленуму від 22 грудня 1978 р. N 9, від 6 липня 1979 р. N 6, від 4 червня 1993 р. N 3 та від 3 грудня 1997 р. N 12)
  Постанова Верховного суду України від 03.03.20003
 28.  Щодо позбавлення волі
  Ухвала Верховного суду України; Витяг від 31.08.1999
 29.  Про внесення змін до постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 січня 1990 р. N 1 "Про практику розгляду судами справ про відповідальність за порушення законодавства про охорону природи" (зі змінами, внесеними постановами Пленуму від 4 червня 1993 р. N 3, від 13 січня 1995 р. N 3, від 1 листопада 1996 р. N 11 та від 3 грудня 1997 р. N 12)
  Постанова Верховного суду України від 27.11.199820
 30.  Про засудження за сукупністю злочинів
  Загальні суди; Постанова, Витяг від 10.04.1998
 31.  Про захист честі, гідності та відшкодування моральної шкоди
  Постанова Верховного суду України; Витяг від 26.12.1997
 32.  Правові позиції, висловлені судовою колегією в цивільних справах Верховного Суду України в зв'язку з аналізом причин перегляду судових рішень у цивільних справах у 1996 році
  Узагальнення судової практики Верховного суду України від 01.12.1997
 33.  Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина
  Постанова Верховного суду України від 30.05.19977
 34.  Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 28 вересня 1990 р. N 7 "Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій"
  Постанова Верховного суду України від 25.12.199614
 35.  Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 січня 1990 р. N 1 "Про практику розгляду судами справ про відповідальність за порушення законодавства про охорону природи"
  Постанова Верховного суду України від 01.11.199611
 36.  За змістом ст. 333 КПК у вступній частині вироку наводяться відомості про особу підсудного, що мають значення для справи, зокрема про судимість. При цьому дані про зняту чи погашену судимість зазначатись не повинні
  Загальні суди; Постанова, Витяг від 01.10.1996
 37.  Судові рішення скасовано у зв'язку з розглядом справи незаконним складом суду і неправильністю кваліфікації дій засудженого. Заподіяння при згвалтуванні тяжких тілесних ушкоджень, від яких настала смерть потерпілої, необхідно розглядати як особливо тяжкі наслідки, передбачені ч. 4 ст. 117 КК, тому додаткова кваліфікація за ч. 3 ст. 101 цього Кодексу не потрібна
  Ухвала Верховного суду України; Витяг від 22.08.1996
 38.  Розгляд справи судом касаційної інстанції без участі засудженого, якщо його не було повідомлено про час судового засідання і це позбавило його можливості взяти участь у засіданні, є істотним порушенням норм кримінально-процесуального закону і тягне скасування касаційної ухвали
  Загальні суди; Постанова, Витяг від 07.03.1996
 39.  Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди
  Постанова Верховного суду України від 31.03.19954
 40.  Про внесення змін і доповнень до положень законодавчих актів України, що стосуються захисту честі, гідності та ділової репутації громадян і організацій
  Закон України від 06.05.19933188-XII
 41.  Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд України
  Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.1993287
 42.  Про тваринний світ
  Закон України від 03.03.19933041-XII
 43.  Про застосування статей 154, 155-6 Кримінального кодексу України та статей 160-2, 208-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення
  Постанова Верховної Ради України від 26.01.19932941-XII
 44.  Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності
  Постанова Верховного суду України від 25.12.199212
 45.  Про відповідальність за шкоду, заподіяну лісу та природним об'єктам рослинного світу
  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.1992432
 46.  Про посилення охорони запасів цінних видів риб, морських ссавців, водних безхребетних і водних рослин
  Постанова Кабінету Міністрів України від 11.06.1992325
 47.  Про судову практику у справах про згвалтування та інші статеві злочини
  Постанова Верховного суду України від 27.03.19924
 48.  Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди
  Постанова Верховного суду України від 27.03.19926
 49.  Про судову практику в справах про хуліганство
  Постанова Верховного суду України від 28.06.19913
 50.  Про практику застосування судами законодавства, яке забезпечує право на необхідну оборону від суспільно небезпечних посягань
  Постанова Верховного суду України від 28.06.19914
Документи:  [ 1…50 ]  51  

  Пошук Пошук за реквiзитами   Фiльтр у назвi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...


Пов'язані документи
v0003700-93
[ всього ] = документ(ів)
Змінює документ [6]
Відсилає до [12]
Змінюється документом [15]
Має відсилання з [62]