Пов'язані документи (v023p710-09) 14 документiв


 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу)
Рішення Конституційного суду України від 30.09.200923-рп/2009

 1.  Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І.Д. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України щодо відповідності доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України
  Окрема думка Конституційного суду України від 02.02.2016
 2.  Окрема думка судді Конституційного Суду України Саса С.В. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України
  Окрема думка Конституційного суду України від 27.01.2016
 3.  Окрема думка судді Конституційного Суду України Гультая М.М. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України
  Окрема думка Конституційного суду України від 27.01.2016
 4.  Окрема думка судді Конституційного Суду України Вдовіченка С.Л. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України
  Окрема думка Конституційного суду України від 27.01.2016
 5.  Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І.Д. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя вимогам статей 157 і 158 Конституції України
  Окрема думка Конституційного суду України від 27.01.2016
 6.  Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Приватного малого підприємства - фірми „Максима“ щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 59 Конституції України, частини першої статті 44 Господарського процесуального кодексу України (справа про відшкодування витрат на юридичні послуги у господарському судочинстві)
  Рішення Конституційного суду України від 11.07.20136-рп/2013
 7.  Справа "Яременко проти України" (Заява N 32092/02)
  Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Рішення, Справа від 12.06.2008
 8.  Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника)
  Рішення Конституційного суду України від 16.11.200013-рп/2000
 9.  Про Конституційний Суд України
  Закон України від 16.10.1996422/96-ВР
 10.  Конституція України
  Конституція України; Закон від 28.06.1996254к/96-ВР
 11.  Про адвокатуру
  Закон України від 19.12.19922887-XII
 12.  Міжнародний пакт про громадянські і політичні права
  ООН; Пакт, Міжнародний документ від 16.12.1966
 13.  Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
  Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 04.11.1950
 14.  Загальна декларація прав людини (рос/укр)
  ООН; Декларація, Міжнародний документ від 10.12.1948

  Пошук Пошук за реквiзитами   Фiльтр у назвi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...


Пов'язані документи
v023p710-09
[ всього ] = документ(ів)
Відсилає до [7]
Тлумачить [1]
Має відсилання з [6]