Пов'язані документи (266-2015-п) 47 документiв


 Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 29.04.2015266

 1.  Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні"
  Постанова Верховної Ради України; Рекомендації від 12.07.20172133-VIII
 2.  Про затвердження Змін до Положення про сертифікацію екологічних аудиторів
  Мінприроди України; Наказ від 10.07.2017254
  Зареєстровано: Мін'юст України від 27.07.2017 № 924/30792
 3.  Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році
  МОН України; Наказ, Умови, Перелік від 14.04.2017599
  Зареєстровано: Мін'юст України від 13.05.2017 № 610/30478
 4.  Про затвердження Положення про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
  Нацдержслужба України; Наказ, Положення від 12.04.201780
  Зареєстровано: Мін'юст України від 15.05.2017 № 619/30487
 5.  Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266
  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.02.201753
 6.  Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей
  МОН України; Наказ від 19.12.20161565
  Зареєстровано: Мін'юст України від 10.01.2017 № 20/29888
 7.  Перелік облікових спеціальностей працівників Збройних Сил України
  Міноборони України; Перелік, Наказ від 19.10.2016543
  Зареєстровано: Мін'юст України від 09.11.2016 № 1457/29587
 8.  Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році
  МОН України; Наказ, Умови, Перелік, Порядок від 13.10.20161236
  Зареєстровано: Мін'юст України від 23.11.2016 № 1515/29645
 9.  Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2016674
 10.  Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 035 «Філологія», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення
  МОН України; Наказ, Перелік від 25.05.2016567
  Зареєстровано: Мін'юст України від 08.06.2016 № 825/28955
 11.  Про затвердження Порядку проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року
  МОН України; Наказ, Порядок, Форма, Декларація від 19.05.2016537
  Зареєстровано: Мін'юст України від 30.05.2016 № 793/28923
 12.  Про затвердження Переліку предметних спеціалізацій спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей (предметних спеціалізацій) в системі підготовки педагогічних кадрів
  МОН України; Наказ, Перелік від 12.05.2016506
  Зареєстровано: Мін'юст України від 31.05.2016 № 798/28928
 13.  Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення
  МОН України; Наказ, Перелік від 12.05.2016507
  Зареєстровано: Мін'юст України від 27.05.2016 № 784/28914
 14.  Про вдосконалення підготовки офіцерських кадрів тактичного рівня та сержантського (старшинського) складу у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів
  Міноборони України; Наказ, Рекомендації від 25.04.2016216
 15.  Про затвердження Порядку добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ, поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України
  МВС України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Висновок, Протокол, Довідка від 15.04.2016315
  Зареєстровано: Мін'юст України від 29.04.2016 № 668/28798
 16.  Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151
  МОН України; Наказ від 12.04.2016419
  Зареєстровано: Мін'юст України від 06.05.2016 № 691/28821
 17.  Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення
  МОН України; Наказ, Перелік від 21.03.2016292
  Зареєстровано: Мін'юст України від 08.04.2016 № 532/28662
 18.  Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Правове забезпечення реформи освіти в Україні"
  Постанова Верховної Ради України; Рекомендації від 16.03.20161031-VIII
 19.  Про затвердження Положення про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
  Нацдержслужба України; Наказ, Положення від 16.01.20166
  Зареєстровано: Мін'юст України від 08.02.2016 № 199/28329
 20.  Щодо формування конкурсних пропозицій обсягу прийому та випуску фахівців з вищою освітою на 2016 рік
  МОН України; Лист від 29.12.20151/9-629
 21.  Про внесення змін до Переліку професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер
  Мінсоцполітики України; Наказ від 03.12.20151169
  Зареєстровано: Мін'юст України від 18.12.2015 № 1586/28031
 22.  Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266
  МОН України; Наказ, Акт, Форма типового документа від 06.11.20151151
  Зареєстровано: Мін'юст України від 25.11.2015 № 1460/27905
 23.  Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році
  МОН України; Наказ, Умови, Перелік, Порядок, Положення від 15.10.20151085
  Зареєстровано: Мін'юст України від 04.11.2015 № 1351/27796
 24.  Про підготовку до початку 2015/2016 навчального року та організацію його проведення
  МОЗ України; Наказ, План, Заходи від 26.08.2015545
 25.  Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 193
  Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2015478
 26.  Про затвердження Переліку професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер
  Мінсоцполітики України; Наказ, Перелік від 25.06.2015661
  Зареєстровано: Мін'юст України від 09.07.2015 № 817/27262
 27.  Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка
  Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 31.03.2015193
 28.  Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787
  Постанова Кабінету Міністрів України від 19.11.2014631
 29.  Про вищу освіту
  Закон України від 01.07.20141556-VII
 30.  Про внесення змін до переліків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 та від 27 серпня 2010 р. № 787
  Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2012922
 31.  Про внесення зміни до переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра
  Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2012227
 32.  Про внесення змін до переліків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. N 1719 та від 27 серпня 2010 р. N 787
  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011576
 33.  Про внесення зміни до переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра
  Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2011516
 34.  Про внесення змін до переліків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. N 1719 та від 27 серпня 2010 р. N 787
  Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2011267
 35.  Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра
  Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 27.08.2010787
 36.  Про внесення змін до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, і переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
  Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2010365
 37.  Про внесення змін до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра
  Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010264
 38.  Про внесення зміни до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра
  Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2010107
 39.  Про внесення зміни до переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
  Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2009994
 40.  Про внесення змін до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, і переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
  Постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2009990
 41.  Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. N 839
  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2008758
 42.  Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. N 1719
  Постанова Кабінету Міністрів України від 23.07.2008660
 43.  Про доповнення переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра
  Постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.2008565
 44.  Про доповнення переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра
  Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.20071193
 45.  Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
  Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 20.06.2007839
 46.  Про затвердження Положення про сертифікацію екологічних аудиторів
  Мінприроди України; Наказ, Положення, Перелік, Форма типового документа, Заява, Картка, Протокол, Сертифікат від 29.01.200727
  Зареєстровано: Мін'юст України від 30.03.2007 № 295/13562
 47.  Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра
  Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 13.12.20061719

  Пошук Пошук за реквiзитами   Фiльтр у назвi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...


Пов'язані документи
266-2015-п
[ всього ] = документ(ів)
Визнає нечинним [18]
Змінюється документом [2]
Прийнятий на виконання [1]
Має відсилання з [26]