Пов'язані документи (v013p710-00) 31 документ


 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника)
Рішення Конституційного суду України від 16.11.200013-рп/2000

 1.  Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І.Д. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України щодо відповідності доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України
  Окрема думка Конституційного суду України від 02.02.2016
 2.  Окрема думка судді Конституційного Суду України Вдовіченка С.Л. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України
  Окрема думка Конституційного суду України від 27.01.2016
 3.  Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І.Д. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя вимогам статей 157 і 158 Конституції України
  Окрема думка Конституційного суду України від 27.01.2016
 4.  Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В.І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Третяка Андрія В'ячеславовича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення у взаємозв'язку з положеннями пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України
  Окрема думка Конституційного суду України від 07.04.2015
 5.  Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах
  Вищий спеціалізований суд; Постанова від 17.10.201410
 6.  Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Приватного малого підприємства - фірми „Максима“ щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 59 Конституції України, частини першої статті 44 Господарського процесуального кодексу України (справа про відшкодування витрат на юридичні послуги у господарському судочинстві)
  Рішення Конституційного суду України від 11.07.20136-рп/2013
 7.  Про інформаційний лист
  Мінекономрозвитку України; Лист, Витяг, Протокол, Форма типового документа, Журнал, Звіт від 09.04.2012
 8.  Справа «Загородній проти України» (Заява № 27004/06)
  Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Рішення, Справа від 24.11.2011
 9.  Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Пономарьова Сергія Сергійовича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 148 Кодексу законів про працю України
  Ухвала Конституційного суду України від 31.05.201115-у/2011
 10.  Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу)
  Рішення Конституційного суду України від 30.09.200923-рп/2009
 11.  Про стягнення коштів
  Вищий господарський суд; Постанова, Справа від 25.01.200616/65
 12.  Про стягнення коштів
  Вищий господарський суд; Постанова, Справа від 07.06.200503/177-04
 13.  Про стягнення суми
  Постанова Верховного суду України від 01.10.200230/63
 14.  Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина США Глотова Олександра Леонідовича щодо офіційного тлумачення положень статей 42, 43 Конституції України, Закону України "Про адвокатуру" і статті 1 Закону України "Про підприємництво" та визнання неконституційними положень статей 2, 17 Закону України "Про адвокатуру"
  Ухвала Конституційного суду України від 01.10.200251-у/2002
 15.  Про стягнення коштів
  Вищий господарський суд; Постанова від 30.05.2002
 16.  Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадян Проценко Раїси Миколаївни, Ярошенко Поліни Петрівни та інших громадян щодо офіційного тлумачення статей 55, 64, 124 Конституції України (справа за зверненнями жителів міс
  Рішення Конституційного суду України від 25.12.19979-зп
 17.  Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянки Дзюби Галини Павлівни щодо офіційного тлумачення частини другої статті 55 Конституції України та статті 248-2 Цивільного процесуального кодексу України (справа громадян
  Рішення Конституційного суду України від 25.11.19976-зп
 18.  Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції
  Закон України від 17.07.1997475/97-ВР
 19.  Про Конституційний Суд України
  Закон України від 16.10.1996422/96-ВР
 20.  Конституція України
  Конституція України; Закон від 28.06.1996254к/96-ВР
 21.  Про застосування законодавства, яке забезпечує підозрюваному, обвинуваченому, підсудному право на захист
  Постанова Верховного суду України від 07.07.199510
 22.  Про адвокатуру
  Закон України від 19.12.19922887-XII
 23.  Господарський процесуальний кодекс України
  Кодекс України; Закон, Кодекс від 06.11.19911798-XII
 24.  Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21)
  Кодекс України; Закон, Кодекс від 07.12.19848073-X
 25.  Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330)
  Кодекс України; Закон, Кодекс від 07.12.19848073-X
 26.  Про ратифікацію Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права та Міжнародного пакту про громадянські і політичні права
  Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 19.10.19732148
 27.  Міжнародний пакт про громадянські і політичні права
  ООН; Пакт, Міжнародний документ від 16.12.1966
 28.  Цивільний процесуальний кодекс України
  Кодекс України; Закон, Кодекс від 18.07.1963
 29.  Кримінально-процесуальний кодекс України
  Кодекс України; Закон, Кодекс від 28.12.19601001-05
 30.  Кримінально-процесуальний Кодекс України (від статті 94 до статті 236-8)
  Кодекс України; Закон, Кодекс від 28.12.1960
 31.  Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
  Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 04.11.1950

  Пошук Пошук за реквiзитами   Фiльтр у назвi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...