Переліки первинних законодавчих актів, що знаходяться на контролі комітетів ВР


Переліки законодавчих актів за станом на 31.07.2018 :

  1. Крім тих, якими вносились зміни, тих, які втратили чинність, та тих, що стосуються міжнародних договорів України, згода на обов'язковість та припинення дії яких надана Верховною Радою України.

  2. Що стосуються міжнародних договорів України, згода на обов'язковість та припинення дії яких надана Верховною Радою України, крім тих, які втратили чинність.

  3. Такі, що втратили чинність або фактично не діють, крім тих, якими вносились зміни.

Інфо Інформація:
Первинний Первинний законодавчий акт України - це такий національний законодавчий акт (Конституція України, Кодекс України, Закон України, Декрет Кабінету Міністрів України в період повноважень, які дозволяли йому виконувати законодавчі функції тощо), який має самостійний "первинний" текст, в який у разі необхідності можуть вноситись зміни. Закон про внесення змін такого самостійного тексту не має, він може лише змінювати один або кілька первинних законів.