Угода між Державним космічним агентством України та Болгарською академією наук про співробітництва в [...]
ДКА України, Болгарія; Угода, Міжнародний документ від 30.06.2016
Документ 100_100, чинний, поточна редакція — Підписання від 30.06.2016
 

УГОДА
між Державним космічним агентством України та Болгарською академією наук про співробітництва в рамках космічного експерименту "Іоносат-Мікро" на космічному апараті "Мікросат - М"


Дата підписання:

30.06.2016


Дата набрання чинності для України:

30.06.2016

Державне космічне агентство України та Болгарська академія наук (далі - окремо іменуються - Сторона, а разом - Сторони),

враховуючи взаємну зацікавленість у розвитку українсько-болгарського співробітництва в космічній галузі;

враховуючи актуальність вивчення сейсмоіоносферних та сонячно-земних зв'язків шляхом створення космічної системи моніторингу природних та техногенних катастроф "Іоносат";

беручи до уваги Договір між Урядом України та Урядом Республіки Болгарії про співробітництво в сфері освіти, науки і культури від 05 жовтня 1992 року та Угоду про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським Співтовариством та їхніми державами-членами від 14 червня 1994 року,

домовились про таке:

Стаття 1

Метою цієї Угоди є створення правових основ для забезпечення реалізації спільного космічного експерименту "Іоносат-Мікро" на українському космічному апараті "Мікросат - М".

Стаття 2

Відповідно до цієї Угоди Сторони забезпечують встановлення приладового комплексу "Іонний дрейфометр ІД-2", виготовленого Болгарською академією наук, на український космічний апарат "Мікросат - М" у складі бортового комплексу наукової апаратури "Іоносат-Мікро".

Стаття 3

Сторони призначають відповідальними організаціями за реалізацію співробітництва в рамках цієї Угоди:

з української сторони - Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" імені М. К. Янгеля (відповідальне за розробку та виробництво космічного апарата "Мікросат - М"), Інститут космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України (відповідальний за розробку наукової програми, підготовку та проведення експерименту) та Львівський центр Інституту космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України (відповідальний за розробку та виготовлення комплексу наукової апаратури "Іоносат-Мікро");

з болгарської сторони - Болгарська академія наук (відповідальний за розробку та виготовлення приладового комплексу "Іонний дрейфометр ІД-2").

Стаття 4

Сторони забезпечать виконання наступних завдань організаціями, відповідальними за реалізацію спільного космічного експерименту "Іоносат-Мікро" з їх сторони, визначених статтею 2 цієї Угоди:

Державне космічне агентство України:

- розробка та передача до Інституту космічних досліджень і технологій Болгарської академії наук технічних вимог, які повинні бути виконані при створенні приладового комплексу "Іонний дрейфометр ІД-2";

- доробка конструкції космічного апарату "Мікросат - М" в частині розміщення приладового комплексу "Іонний дрейфометр ІД-2" відповідно до виданих технічних вимог;

- допуск на українські підприємства в установленому порядку болгарських спеціалістів для наземного відпрацювання приладового комплексу "Іонний дрейфометр ІД-2";

- проведення спільно з болгарськими спеціалістами наземного відпрацювання приладового комплексу "Іонний дрейфометр ІД-2" у складі комплексу наукової апаратури "Іоносат-Мікро" та космічного апарата "Мікросат - М";

- виділення із загального потоку інформації, що приймається з космічного апарата "Мікросат - М", інформації від приладового комплексу "Іонний дрейфометр ІД-2" та передача її до Інституту космічних досліджень і технологій Болгарської академії наук, а також надання Інституту космічних досліджень і технологій Болгарської академії наук організації доступу до орбітальних та інших даних про космічний апарат "Мікросат - М", які необхідні для проведення експрес-обробки та повної обробки даних, які надходять від приладового комплексу "Іонний дрейфометр ІД-2";

- управління режимами роботи від приладового комплексу "Іонний дрейфометр ІД-2" під час льотних випробувань космічного апарата "Мікросат - М" шляхом подачі погоджених відповідальними організаціями команд управління;

- підготовка спільного експерименту "Іоносат-Мікро".

Болгарська академія наук:

- розробка та виготовлення приладового комплексу "Іонний дрейфометр ІД-2", контроль-вимірювальної апаратури до нього та супровідної документації;

- проведення автономного відпрацювання приладового комплексу "Іонний дрейфометр ІД-2";

- постачання до Львівського центру Інституту космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України приладового комплексу "Іонний дрейфометр ІД-2" з контрольно-вимірювальною апаратурою та відповідною супровідною документацією у погоджені строки;

- участь болгарських спеціалістів в наземному відпрацюванні приладового комплексу "Іонний дрейфометр ІД-2" у складі комплексу наукової апаратури "Іоносат-Мікро" та космічного апарата "Мікросат - М";

- доставка приладового комплексу "Іонний дрейфометр ІД-2", контроль-вимірювальної апаратури до нього та супровідної документації до місця збирання космічної наукової апаратури "Іоносат-Мікро" та/або космічного апарата "Мікросат - М" та повернення його до Республіки Болгарії, за виключенням льотного зразку приладового комплексу "Іонний дрейфометр ІД-2";

- обробка болгарськими спеціалістами даних з приладового комплексу "Іонний дрейфометр ІД-2".

Стаття 5

Кожна Сторона фінансує роботи, які здійснюються її відповідальними організаціями на виконання завдань, визначених статтею 3 цієї Угоди, у відповідності до законодавства держав Сторін.

Стаття 6

Питання умов та порядку здійснення робіт на виконання завдань, визначених статтею 3 цієї Угоди, використання результатів спільного космічного експерименту, регулювання питань прав інтелектуальної власності, спільного використання науково-технічних об'єктів, відшкодування збитків та інше визначатимуться окремими контрактами між відповідальними організаціями.

Стаття 7

Будь-які спори, які виникатимуть в рамках виконання цієї Угоди, вирішуватимуться шляхом переговорів.

Стаття 8

Ця Угода набирає чинності з дати її підписання обома Сторонами та діє протягом п'яти років. Термін дії цієї Угоди може бути подовжений за взаємної письмової згоди Сторін.

Дія цієї Угоди може бути припинена будь-якою із Сторін через шість місяців після отримання від іншої сторони повідомлення про намір припинити дію цієї Угоди.

Положення цієї Угоди можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін.

Будь-які зміни або припинення дії цієї Угоди не стосуються прав та обов'язків, що виникли в рамках виконання цієї Угоди відповідальними організаціями до набуття чинності таких змін або припинення дії цієї Угоди.

Підписано в м. Софія 30 червня 2016 року в двох примірниках українською, болгарською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цієї Угоди перевага надаватиметься тексту англійською мовою.


За
Державне космічне агентство України

За
Болгарську академію наук


(підпис)

(підпис)


  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...