Про положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців
Президент України; Указ, Положення від 07.11.20011053/2001
Документ 1053/2001, поточна редакція — Редакція від 04.08.2015, підстава 463/2015
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8
наступна сторінка »  

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про положення про проходження військової служби
відповідними категоріями військовослужбовців
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 381/2002 ( 381/2002 ) від 25.04.2002
N 469/2002 ( 469/2002 ) від 17.05.2002
N 1182/2003 ( 1182/2003 ) від 15.10.2003 }
{ Щодо змін додатково див. Указ Президента
N 1227/2003 ( 1227/2003 ) від 29.10.2003 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 9/2004 ( 9/2004 ) від 05.01.2004
N 106/2004 ( 106/2004 ) від 28.01.2004
N 373/2004 ( 373/2004 ) від 29.03.2004
N 1474/2004 ( 1474/2004 ) від 13.12.2004
N 360/2006 ( 360/2006 ) від 10.05.2006
N 619/2006 ( 619/2006 ) від 17.07.2006
N 746/2006 ( 746/2006 ) від 11.09.2006
N 982/2007 ( 982/2007 ) від 19.10.2007
N 1262/2007 ( 1262/2007 ) від 27.12.2007
N 1153/2008 ( 1153/2008 ) від 10.12.2008
N 1115/2009 ( 1115/2009 ) від 29.12.2009
N 347/2014 ( 347/2014 ) від 28.03.2014
N 463/2015 ( 463/2015 ) від 31.07.2015 }

Відповідно до статті 2 Закону України "Про загальний
військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 )
п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити і ввести в дію з 1 січня 2002 року такі, що
додаються:
Положення про проходження військової служби особами
офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил
України;
Положення про проходження військової служби солдатами
(матросами), сержантами і старшинами Збройних Сил України;
Положення про проходження військової служби (навчання) за
контрактом у Збройних Силах України курсантами (слухачами) вищих
військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів
вищих навчальних закладів;

{ Абзац п'ятий статті 1 виключено на підставі Указу
Президента N 1262/2007 ( 1262/2007 ) від 27.12.2007 }

Положення про проходження строкової військової служби
солдатами і матросами, сержантами і старшинами Служби безпеки
України;
Положення про проходження військової служби (навчання) за
контрактом курсантами (слухачами) вищих військових навчальних
закладів Служби безпеки України.
2. Положення про проходження військової служби особами
офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил
України, Положення про проходження військової служби солдатами
(матросами), сержантами і старшинами Збройних Сил України,
Положення про проходження військової служби (навчання) за
контрактом у Збройних Силах України курсантами (слухачами) вищих
військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів
вищих навчальних закладів, затверджені зазначеним Указом,
поширюються на військові формування, крім Збройних Сил України,
Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби
зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби
України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України та Управління державної охорони України. { Стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 9/2004 ( 9/2004 ) від 05.01.2004, N 619/2006 ( 619/2006 ) від
17.07.2006, N 982/2007 ( 982/2007 ) від 19.10.2007; в редакції
Указу Президента N 1153/2008 ( 1153/2008 ) від 10.12.2008; із
змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 1115/2009
( 1115/2009 ) від 29.12.2009, N 347/2014 ( 347/2014 ) від
28.03.2014, N 463/2015 ( 463/2015 ) від 31.07.2015 }
3. Визнати такими, що втрачають чинність з 1 січня 2002 року:
Указ Президента України від 13 травня 1993 року N 174
( 174/93 ) "Про тимчасові положення про проходження військової
служби громадянами України";
Указ Президента України від 7 жовтня 1993 року N 429
( 429/93 ) "Про продовження строку дії статті 2 Указу Президента
України від 13 травня 1993 року";
Розпорядження Президента України від 29 квітня 1994 року N 34
( 34/94-рп ) "Про строк подання проекту Положення про проходження
військової служби громадянами України";
Указ Президента України від 2 червня 1995 року N 418
( 418/95 ) "Про внесення змін до Тимчасового положення про
проходження військової служби особами офіцерського складу";
Указ Президента України від 20 березня 1996 року N 200
( 200/96 ) "Про внесення доповнень і змін до Указу Президента
України від 13 травня 1993 року N 174";
статтю 1 Указу Президента України від 10 грудня 1996 року
N 1187 ( 1187/96 ) "Про внесення змін до Указу Президента України
від 13 травня 1993 року N 174";
Указ Президента України від 27 червня 1997 року N 587
( 587/97 ) "Про внесення зміни до Тимчасового положення про
проходження військової служби особами офіцерського складу".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 листопада 2001 року
N 1053/2001

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 7 листопада 2001 року N 1053/2001
ПОЛОЖЕННЯ
про проходження військової служби особами
офіцерського складу, прапорщиками (мічманами)
Збройних Сил України

I. Загальні засади
1. Це Положення визначає порядок проходження військової
служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами)
Збройних Сил України, їх права та обов'язки, порядок виконання
цими особами військового обов'язку в запасі.
Проходження військової служби особами офіцерського складу,
прапорщиками (мічманами) розпочинається з прийняття на військову
службу за контрактом військовозобов'язаних і жінок з дня
зарахування їх до списків особового складу військової частини
(військового закладу, установи тощо) або призову на військову
службу офіцерів запасу з дня прибуття до військового комісаріату
для відправлення у військову частину і закінчується звільненням з
військової служби у запас або у відставку в день, визначений у
пункті 74 цього Положення.
Під час проходження військової служби здійснюються:
виконання військовослужбовцями обов'язків військової служби;
призначення на військові посади і переміщення по службі;
підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації;
присвоєння та позбавлення військових звань, пониження та
поновлення у військових званнях;
проведення атестування;
надання відпусток.
2. До офіцерського складу Збройних Сил України належать
громадяни України, яким присвоєно військові звання від молодшого
лейтенанта і вище, а до складу прапорщиків (мічманів) - ті, яким
присвоєно військові звання прапорщика (мічмана), старшого
прапорщика (старшого мічмана).
3. Для осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів)
установлено такі види служби:
військова служба за контрактом осіб офіцерського складу;
військова служба осіб офіцерського складу за призовом;
кадрова військова служба осіб офіцерського складу,
зарахованих до Збройних Сил України до запровадження військової
служби за контрактом;
військова служба за контрактом прапорщиків (мічманів).
4. Відповідно до статті 5 Закону України "Про загальний
військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) офіцерський
склад залежно від присвоєних військових звань поділяється на:
молодший офіцерський склад (молодші офіцери);
старший офіцерський склад (старші офіцери);
вищий офіцерський склад (вищі офіцери).
Особам офіцерського складу, прапорщикам (мічманам)
присвоюються такі військові звання:
Армійські Корабельні
Склад прапорщиків і мічманів (прапорщики і мічмани)
прапорщик мічман старший прапорщик старший мічман
Молодший офіцерський склад (молодші офіцери)
молодший лейтенант молодший лейтенант лейтенант лейтенант старший лейтенант старший лейтенант капітан капітан-лейтенант
Старший офіцерський склад (старші офіцери)
майор капітан 3 рангу підполковник капітан 2 рангу полковник капітан 1 рангу
Вищий офіцерський склад (вищі офіцери)
генерал-майор контр-адмірал генерал-лейтенант віце-адмірал генерал-полковник адмірал генерал армії України
До військових звань офіцерського складу медичної та юридичної
служб, військових судів та прокуратур, які мають відповідну
освіту, додаються слова "медичної служби" і "юстиції".
До військових звань громадян, які перебувають у запасі чи у
відставці, додаються слова відповідно "запасу" або "у відставці".
5. Особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами)
Збройні Сили України комплектуються:
а) за контрактом:
випускниками вищих військових навчальних закладів, а також
вищих навчальних закладів, що мають кафедри військової підготовки
(факультети, відділення, інститути військової підготовки) з
програмами підготовки на посади осіб офіцерського складу (далі -
військові навчальні заклади), з числа курсантів (слухачів), які
пройшли підготовку на посади осіб офіцерського складу з
присвоєнням первинного офіцерського звання, - на військову службу
осіб офіцерського складу;
офіцерами запасу, які не досягли граничного віку перебування
на військовій службі, в тому числі жінками віком до 30 років;
офіцерами, які проходять військову службу за призовом або
кадрову військову службу і виявили бажання проходити службу за
контрактом;
військовослужбовцями, а також військовозобов'язаними і
жінками віком від 19 до 30 років, яким відповідно до пункту 15
цього Положення присвоєно військове звання прапорщика (мічмана);
б) за призовом - офіцерами запасу віком до 30 років у
кількості та за військово-обліковими спеціальностями, визначеними
Кабінетом Міністрів України, за наказом Міністра оборони України;
в) офіцерами, які проходять кадрову військову службу.
6. Граничний вік перебування на військовій службі
встановлено:
а) для прапорщиків (мічманів) та молодших офіцерів - до
45 років;
б) для старших офіцерів у військових званнях майора (капітана
3 рангу) і підполковника (капітана 2 рангу) - до 50 років,
полковника (капітана 1 рангу) - до 55 років;
в) для вищих офіцерів у військових званнях від генерал-майора
(контр-адмірала) до генерала армії України включно - до 60 років.
7. Особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани), які
досягли граничного віку перебування на військовій службі,
підлягають звільненню з військової служби в запас або у відставку
в порядку, визначеному цим Положенням.
Особи офіцерського складу, які мають високий рівень
професійної підготовки, досвід практичної роботи на займаній
посаді та визнані військово-лікарською комісією придатними за
станом здоров'я до проходження військової служби, на їх прохання
Міністром оборони України можуть бути залишені на військовій
службі понад граничний вік до 5 років, а доктори наук і
професори - до 10 років.
Особам офіцерського складу, прапорщикам (мічманам), які за їх
згодою відряджені до органів виконавчої влади, інших цивільних
установ, що виконують роботи в інтересах оборони держави та її
безпеки (далі - органи виконавчої влади, інші цивільні установи),
та досягли граничного віку перебування на військовій службі,
продовження військової служби здійснюється за клопотанням
керівників відповідних органів виконавчої влади, підприємств і
організацій.
Офіцери, прапорщики (мічмани), залишені на військовій службі
понад граничний вік перебування на військовій службі, можуть бути
звільнені з військової служби до закінчення строку, на який їм
продовжено військову службу на підставах, передбачених пунктами
63, 67 цього Положення.
Військовослужбовці з дозволу командира (начальника) - від
командира з'єднання і вище - можуть навчатися у вищих навчальних
закладах без відриву від служби.
Особи офіцерського складу, прапорщики, мічмани, яким за
вироком суду призначено покарання у вигляді службового обмеження
для військовослужбовців, не можуть бути підвищені за посадою, у
військовому званні, а строк покарання не зараховується до строку
вислуги років для присвоєння чергового військового звання.
Військовослужбовці, до яких за вироком суду застосовано
кримінальне покарання у виді арешту, проходять військову службу з
урахуванням обмежень, що застосовуються до них згідно з правилами
тримання військовослужбовців на гауптвахті, передбаченими Статутом
гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України ( 550-14 ).
II. Прийняття на військову службу. Укладення
контракту
8. Контракт про проходження військової служби у Збройних
Силах України - письмова угода, що укладається між громадянином
України і державою, від імені якої виступає Міністерство оборони
України, для встановлення правових відносин між сторонами під час
проходження військової служби.
Контракт укладається за зразком, що додається, у двох
примірниках, підписується особою, яка вступає на військову службу
або продовжує військову службу за контрактом, і посадовою особою
Збройних Сил України, зазначеною у пункті 9 цього Положення,
скріплюється гербовою печаткою військової частини, органу
військового управління, установи, організації, військового
навчального закладу (далі - військова частина) і зберігається у
кожної із сторін. Контракт є підставою для видання наказу по
особовому складу про зарахування особи до Збройних Сил України і
призначення її на посаду.
У разі призначення прапорщика (мічмана) на офіцерську посаду
і присвоєння йому офіцерського звання в обох примірниках контракту
про це робиться відповідна позначка.
9. Право підписання контракту від імені Міністерства оборони
України надається:
а) з особами, які призначаються на посади, за якими штатом
(штатним розписом) передбачено військові звання вищого
офіцерського складу, - Міністру оборони України;
б) з особами, які призначаються на посади, за якими штатом
(штатним розписом) передбачено військові звання від молодшого
лейтенанта до полковника (капітана 1 рангу) включно, - командиру
(начальнику), до повноважень якого віднесено призначення на
відповідні посади;
в) з особами, які призначаються на посади прапорщиків
(мічманів), - командиру (начальнику), який має право видавати
накази по особовому складу;
г) з курсантами (слухачами), які навчаються у військових
навчальних закладах та проходитимуть військову службу після
закінчення військового навчального закладу на посадах офіцерського
складу, - начальнику військового навчального закладу.
Строк дії контракту обчислюється з дня набрання ним чинності.
Перший контракт набирає чинності:
з особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами)
запасу - з дати підписання ними та відповідною посадовою особою
контракту, але не раніше дня їх зарахування до списків особового
складу військової частини;
з випускниками військових навчальних закладів, а також з
особами, яким присвоюються військове звання прапорщика
(мічмана), - з дати присвоєння офіцерського звання, звання
прапорщика (мічмана);
з іншими військовослужбовцями - з дати підписання контракту.
Про дату набрання чинності першим контрактом робиться
відповідний запис в обох примірниках контракту, один з яких
зберігається в особовій справі.
З курсантами військових навчальних закладів контракт про
проходження військової служби на посадах офіцерського складу
укладається при переведенні їх на останній курс навчання.
10. Перший контракт про проходження військової служби
укладається на строк:
з прапорщиками (мічманами) - не менш як 5 років;
з особами офіцерського складу - від 5 до 10 років;
з курсантами військових навчальних закладів про проходження
ними військової служби після закінчення військового навчального
закладу на посадах офіцерського складу - 5 років.
Після закінчення строків, установлених цим пунктом, військову
службу може бути продовжено за новим контрактом на строк від 3 до
5 років щоразу до досягнення граничного віку перебування на цій
службі, про що видається наказ по особовому складу.
Особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани), в яких
закінчився строк контракту і які досягли граничного віку
перебування на військовій службі, можуть бути залишені на службі
за їх бажанням після укладення нового контракту на строк не більш
як 5 років.
Строк контракту обчислюється повними роками.
Новий контракт укладається не пізніше ніж за два місяці до
закінчення строку чинного контракту і набирає чинності після дня
закінчення дії попереднього контракту.
11. Тривалість дії останнього контракту визначається строком,
який залишився до досягнення військовослужбовцем граничного віку
перебування на військовій службі, або строком, на який його
залишено на військовій службі понад граничний вік.
Дія контракту припиняється:
у день закінчення його строку;
у день, зазначений у наказі про виключення військовослужбовця
зі списків військової частини в разі дострокового розірвання
контракту;
з наступного дня після смерті (загибелі) військовослужбовця,
а також визнання його судом безвісно відсутнім або оголошення
померлим;
у день набуття чинності контрактом, укладеним прапорщиком
(мічманом) про проходження військової служби (навчання) у вищому
військовому навчальному закладі.
У разі припинення чинності контракту у примірнику, що
зберігається в особовій справі, робиться запис про підставу та
дату припинення дії контракту.
12. З військовослужбовцями, які на добровільних засадах
зараховуються до підрозділів Збройних Сил України, що
направляються до іноземних держав, укладається окремий контракт
про умови і порядок проходження військової служби у складі цих
підрозділів за зразком, що затверджується Міністерством оборони
України.
13. Військовослужбовці, відряджені до військової прокуратури,
органів виконавчої влади, підприємств і організацій, укладають
контракт на загальних підставах.
Чинність контракту з військовослужбовцями, переведеними із
Збройних Сил України до інших військових формувань з виключенням
зі списків особового складу Збройних Сил України, припиняється.
Контракт з військовослужбовцями, відрядженими з інших
військових формувань до Збройних Сил України з виключенням зі
списків особового складу цих формувань, укладається на загальних
підставах.
Військовослужбовцям - жінкам, які перебувають у відпустці у
зв'язку з вагітністю та пологами або у відпустці по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку, строк дії контракту
продовжується на період їх перебування в такій відпустці.
III. Військові звання
14. Військові звання офіцерського складу, прапорщиків
(мічманів) присвоюються військовослужбовцям і
військовозобов'язаним з урахуванням їх професійно-ділових якостей,
організаторських здібностей, військової та спеціальної підготовки,
досвіду служби, посади, яку вони займають, та інших умов,
передбачених цим Положенням.
15. Особам, яких приймають на військову службу за контрактом
на посади прапорщиків (мічманів) уперше, присвоюється військове
звання прапорщика (мічмана):
а) військовослужбовцям рядового, сержантського і
старшинського складу, які:
прослужили на строковій військовій службі не менше одного
року і мають повну загальну середню освіту та закінчили школи
прапорщиків, техніків або інші навчальні заклади, що здійснюють
підготовку за військово-обліковими спеціальностями прапорщиків
(мічманів);
прослужили на строковій військовій службі не менше одного
року, мають вищу освіту, споріднену з відповідними
військово-обліковими спеціальностями, не мають військових звань
офіцерського складу після закінчення спеціальних курсів;
призначені на посади прапорщиків (мічманів) і успішно
виконують обов'язки за цими посадами у воєнний час;
б) військовозобов'язаним та жінкам, які мають вищу освіту,
споріднену з відповідними військово-обліковими спеціальностями, не
мають військових звань офіцерського складу, після закінчення
спеціальних курсів;
в) жінкам з відповідною спеціальною підготовкою, які мають
повну загальну середню освіту, призвані на військову службу і
призначені на посади прапорщиків (мічманів) у воєнний час.
Військове звання старшого прапорщика (старшого мічмана)
присвоюється прапорщикам (мічманам), які прослужили на посадах, що
комплектуються старшими прапорщиками (старшими мічманами), або
офіцерських посадах безперервно 5 і більше років, а також
прапорщикам (мічманам), які займають посади старшин підрозділів та
командирів взводів протягом 3 років.
Військове звання старшого прапорщика (старшого мічмана) може
бути присвоєно також прапорщикам (мічманам):
за високі професійно-бойові якості, виявлені ними під час
виконання обов'язків у складі миротворчих сил, під час бойового
чергування і бойової служби, незалежно від строку служби у званні
прапорщика (мічмана) і займаної посади;
за бездоганну і безперервну службу прапорщиками (мічманами)
протягом 15 років - незалежно від займаної посади.
У воєнний час військове звання старшого прапорщика (старшого
мічмана) може бути присвоєно прапорщикам (мічманам), які
прослужили на посадах, що підлягають комплектуванню старшими
прапорщиками (старшими мічманами), або офіцерських посадах не менш
як 3 місяці, а також прапорщикам (мічманам), які займають посади
прапорщиків (мічманів) і бездоганно прослужили на них протягом
року.
16. Військове звання молодшого лейтенанта присвоюється:
а) військовослужбовцям рядового, сержантського і
старшинського складу, які мають вищу освіту, пройшли навчальні
збори і склали іспити за програмою підготовки офіцерів запасу
перед закінченням строкової військової служби (військове звання
молодший лейтенант запасу);
б) військовозобов'язаним, які мають вищу освіту і пройшли
строкову військову службу, після проходження навчальних зборів і
складання іспитів за програмою офіцерів запасу;
в) військовозобов'язаним і жінкам, які мають вищу освіту,
споріднену з відповідною військовою спеціальністю, за результатами
атестування до офіцерського складу запасу;
г) студентам, які пройшли повний курс військової підготовки
за програмою офіцерів запасу і склали встановлені іспити та
атестовані до офіцерського складу, після закінчення вищого
навчального закладу;
д) військовослужбовцям, які закінчили у воєнний час військові
навчальні заклади за скороченою програмою навчання;
е) прапорщикам (мічманам), які мають вищу освіту, споріднену
з відповідною військовою спеціальністю, призначені на посади
офіцерського складу, склали встановлені іспити та успішно
виконують службові обов'язки, з урахуванням віку і потреби в
офіцерах даної спеціальності;
є) прапорщикам (мічманам), які проходять військову службу на
посадах прапорщиків (мічманів) не менш як 5 років, успішно
виконують службові обов'язки та мають вищу освіту, споріднену з
відповідною військовою спеціальністю, і склали встановлені іспити
під час звільнення їх з військової служби в запас;
ж) військовослужбовцям рядового, сержантського і
старшинського складу, прапорщикам (мічманам), які призначені на
посади офіцерського складу у воєнний час і успішно виконують
службові обов'язки.
17. Військове звання лейтенанта присвоюється:
а) молодшим лейтенантам, у яких закінчився строк вислуги у
цьому званні;
б) випускникам вищих навчальних закладів, які готують за
контрактом спеціалістів для потреб Збройних Сил України;
в) випускникам вищих військових навчальних закладів, які не
мають офіцерських звань, та тим з них, які звільняються з
військової служби у запас безпосередньо після закінчення
військового навчального закладу через сімейні обставини або за
станом здоров'я, а також випускникам військових навчальних
закладів, які готують спеціалістів для органів виконавчої влади,
підприємств і організацій (військове звання лейтенанта запасу).
18. Первинне офіцерське звання (молодший лейтенант,
лейтенант) військовослужбовцям (військовозобов'язаним)
присвоюється Міністром оборони України.
Військове звання прапорщика (мічмана), старшого прапорщика
(старшого мічмана) присвоюється командувачем корпусу, прирівняною
до нього особою і вище, а у воєнний час - командиром дивізії,
прирівняною до нього особою і вище.
19. Чергові військові звання молодшого та старшого
офіцерського складу у мирний та воєнний час присвоюються:
а) до капітана (капітан-лейтенанта) включно - командувачами
корпусів, прирівняними до них особами і вище;
б) до майора (капітана 3 рангу) включно - командувачами
військ оперативних командувань, а у воєнний час, крім того, -
посадовими особами, визначеними Міністром оборони України;
в) до підполковника (капітана 2 рангу) включно - першими
заступниками, заступниками Міністра оборони України, начальником
Генерального штабу Збройних Сил України, командувачами видів
Збройних Сил України, командиром військової частини А 0515;
( Підпункт "в" пункту 19 в редакції Указу Президента N 1474/2004
( 1474/2004 ) від 13.12.2004 )
г) до полковника (капітана 1 рангу) включно - Міністром
оборони України.
20. Військові звання вищого офіцерського складу
військовослужбовцям присвоюються Президентом України за поданням
Міністра оборони України.
21. Чергові військові звання молодшого і старшого
офіцерського складу присвоюються послідовно за наявності
позитивної характеристики та відповідності чергових звань
військовим званням, передбаченим штатними посадами, які вони
займають, після закінчення встановленого строку вислуги у
попередніх військових званнях.
22. Чергове військове звання офіцерського складу до
полковника (капітана 1 рангу) включно може бути присвоєно
достроково Міністром оборони України, а в разі коли Міністром
оборони України призначається цивільна особа - Головнокомандувачем
Збройних Сил України за погодженням з Міністром оборони України у
порядку заохочення за наявності підстав, передбачених статтею 41
Дисциплінарного статуту Збройних Сил України ( 551-14 ). При цьому
таке військове звання може бути присвоєно не раніше закінчення
половини встановленого строку вислуги у попередньому військовому
званні за умови проходження служби не менше одного року на
посадах, штатно-посадова категорія яких відповідає черговому
військовому званню. { Пункт 22 в редакції Указу Президента N 360/2006 ( 360/2006 ) від
10.05.2006 }
23. Чергове військове звання офіцерського складу до
полковника включно слухачам, ад'юнктам і докторантам військових
навчальних закладів за умови позитивної атестації присвоюється з
додержанням вимог пункту 21 цього Положення:
під час навчання - у разі відповідності чергового військового
звання званню за штатною посадою, яку офіцер займав перед вступом
до навчального закладу, без урахування змін (підвищення чи
пониження), внесених до штату за цією посадою після вступу офіцера
до навчального закладу;
під час закінчення навчального закладу (ад'юнктури,
докторантури) - у разі відповідності чергового військового звання
званню за штатною посадою, на яку офіцер призначається після
закінчення навчання.
Офіцерам у військовому званні підполковника, які
призначаються на посади командира дивізії, чергове військове
звання присвоюється без урахування строку вислуги у попередньому
військовому званні.
24. Присвоєння військовослужбовцям, відрядженим до органів
виконавчої влади, інших цивільних установ, чергових військових
звань здійснюється за поданням керівників зазначених органів
(установ) з додержанням вимог, передбачених пунктом 21 цього
Положення, за умови відповідності чергового військового звання
військовому званню за штатною військовою посадою, згідно з
переліком посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями в
цих органах (установах). ( Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1474/2004 ( 1474/2004 ) від 13.12.2004 )
25. Подання про присвоєння військових звань відповідно до
вимог цього Положення здійснюється у порядку, визначеному
Міністром оборони України.
Подання про присвоєння чергового військового звання від
полковника (капітана 1 рангу) включно і вище, а також чергового
військового звання достроково розглядається військовими радами
військ оперативних командувань, видів Збройних Сил України.
Подання про присвоєння військового звання вищого офіцерського
складу, крім того, розглядається Вищою атестаційною комісією та
колегією Міністерства оборони України.
Порядок присвоєння військових звань вищого офіцерського
складу визначає Президент України.
Подання про присвоєння військових звань офіцерського складу
медичної служби та юстиції здійснюється за наявності в офіцера
вищої медичної або юридичної освіти і за умови перебування його на
штатній посаді з медичною чи юридичною військово-обліковою
спеціальністю.
Військовослужбовці, яким за вироком суду призначено
покарання, не пов'язане з позбавленням чи обмеженням волі, або
яких звільнено від відбування покарання з випробуванням і яких
залишено на військовій службі відповідно до пункту 68 цього
Положення, а також ті, стосовно яких ведеться досудове слідство
або які у зв'язку з цим перебувають у розпорядженні командира
(начальника) протягом відповідних строків, до присвоєння чергового
військового звання не представляються.
26. Для осіб офіцерського складу, які перебувають на
військовій службі (крім офіцерів льотного складу авіації та
плавскладу підводних човнів), встановлюються такі строки вислуги у
військовому званні:
молодшого лейтенанта, лейтенанта 2 роки старшого лейтенанта, капітана 3 роки (капітан-лейтенанта) майора (капітана 3 рангу) 4 роки підполковника (капітана 2 рангу) 5 років
Для офіцерів, які закінчили військові навчальні заклади із
золотою медаллю, з дипломом з відзнакою, а також із п'ятирічним і
більшим строком навчання, строк вислуги у військовому званні
лейтенанта становить один рік.
Для офіцерів льотного складу авіації та плавскладу підводних
човнів встановлюються такі строки вислуги у військовому званні:
молодшого лейтенанта 1 рік лейтенанта, старшого лейтенанта 2 роки капітана (капітан-лейтенанта), майора (капітана 3 рангу) 3 роки підполковника (капітана 2 рангу) 4 роки.
Строк вислуги у військових званнях полковника (капітана 1
рангу) і вище не встановлюється.
Строк вислуги у присвоєному офіцеру званні обчислюється від
дня видання наказу про присвоєння цього звання.
Офіцерам, призваним (прийнятим) на військову службу із запасу
до строку вислуги у військовому званні, зараховується час
перебування їх у військовому званні в запасі.
Час відбування покарання військовослужбовцям, засудженим до
покарання у виді арешту, службового обмеження для
військовослужбовців, обмеження волі, звільненим від відбування
покарання з випробуванням і залишеним на військовій службі, до
строку вислуги у військовому званні не зараховується.
27. У разі внесення подання на військовослужбовців, які мають
армійські військові звання, про призначення на посади, за якими
штатом (штатним розписом) передбачено корабельні військові звання,
одночасно вноситься подання про присвоєння їм відповідного
корабельного військового звання. У такому ж порядку вирішується
питання стосовно військовослужбовців, які мають корабельні
військові звання і призначаються на посади, за якими штатом
(штатним розписом) передбачено армійські звання.
28. Пониження у військовому званні на один ступінь старших
прапорщиків (старших мічманів), осіб молодшого (крім молодшого
лейтенанта) і старшого офіцерського складу, які перебувають на
військовій службі, може застосовуватися як вид дисциплінарного
стягнення згідно з Дисциплінарним статутом Збройних Сил України
( 551-14 ).
Особи, понижені у військовому званні в порядку
дисциплінарного стягнення, поновлюються у попередньому військовому
званні, незалежно від займаної штатної посади, не раніш як через
один рік після пониження наказами тих командирів (начальників),
які накладали таке стягнення, або наказами їх прямих начальників.
Час перебування військовослужбовця у пониженому військовому
званні до строку вислуги у поновленому військовому званні не
зараховується.
29. Військовослужбовці можуть бути позбавлені військових
звань офіцерського складу, прапорщиків (мічманів) у зв'язку із
засудженням за вчинені злочини за вироком суду, а також у порядку
дисциплінарного стягнення посадовими особами, яким таке право
надано Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.
Особам, позбавленим військових звань офіцерського складу,
прапорщиків (мічманів), військовими комісарами одночасно із
прийняттям на військовий облік присвоюється військове звання
рядового (матроса) запасу.
30. Особи, позбавлені військових звань, можуть бути поновлені
у попередньому військовому званні:
у зв'язку зі скасуванням чи зміною вироку суду або в разі
звільнення від покарання на підставі закону про амністію чи акта
про помилування;
за рішенням посадових осіб, які позбавили цю особу
військового звання у порядку дисциплінарного стягнення.
Особам, позбавленим військових звань офіцерського складу у
порядку дисциплінарного стягнення, можуть бути присвоєні військові
звання рівні або нижчі ніж колишні військові звання за умови, якщо
вони зарекомендують себе гідними заміщати посади офіцерського
складу, але не раніш як через один рік після позбавлення
військового звання, а особам, позбавленим військових звань у
зв'язку із засудженням, крім того, - після погашення чи зняття
судимості.
У разі поновлення військовослужбовця у попередньому
військовому званні на підставі закону про амністію чи акта про
помилування видається наказ по особовому складу про таке
поновлення посадовою особою, яка видавала наказ про виключення
військовослужбовця зі списків особового складу. За відсутності
такої посадової особи внаслідок розформування, ліквідації органу
військового управління тощо, наказ видається вищою посадовою
особою, яка має право видання наказів по особовому складу.
IV. Призначення на посади та переміщення по службі
31. Посади, що підлягають заміщенню особами офіцерського
складу, прапорщиками (мічманами), і відповідні їм військові звання
визначаються штатом (штатним розписом). Перелік посад, що
підлягають заміщенню особами вищого офіцерського складу,
затверджується Президентом України за поданням Міністра оборони
України, а посад, що підлягають заміщенню прапорщиками
(мічманами), особами молодшого і старшого офіцерського складу, -
Міністром оборони України.
32. Міністра оборони України призначає на посаду і звільняє з
посади Президент України в установленому законодавством порядку.
Призначення на посади інших керівників Міністерства оборони
України, начальника Генерального штабу Збройних Сил України,
командувачів видів Збройних Сил України, командувачів військ
оперативних командувань здійснює Президент України за поданням
Міністра оборони України. ( Абзац другий пункту 32 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 1474/2004 ( 1474/2004 ) від
13.12.2004 )
На посади Міністра оборони України та інших керівників
Міністерства оборони України можуть бути призначені як
військовослужбовці, так і цивільні особи.
33. Осіб офіцерського складу призначають на штатні вакантні
військові посади прямі командири (начальники) відповідно до
Номенклатури посад для призначення осіб офіцерського складу
наказами по особовому складу, що затверджується Міністром оборони
України.
Призначення прапорщиків (мічманів) на посади здійснюється
наказами командирів полків (бригад), їм рівних та вище, які мають
право видавати накази по особовому складу.
Прапорщики (мічмани) з урахуванням ділових і моральних
якостей можуть призначатися на посади, що підлягають заміщенню
молодшим офіцерським складом, у разі коли їм не
підпорядковуватимуться офіцери, і звільнятися з них наказами
командирів (начальників), яким надано право призначати на ці
посади осіб офіцерського складу. В разі потреби призначення на
зазначені посади офіцерів прапорщики (мічмани), які займають
посади молодшого офіцерського складу, переміщуються на посади
прапорщиків (мічманів).
34. Під час призначення військовослужбовців на військові
посади та переміщення їх по службі додержують таких вимог:
а) посади офіцерського складу комплектуються офіцерами, які
перебувають на військовій службі, шляхом професійного підбору на
конкурсній основі.
Тимчасове заміщення цих посад прапорщиками (мічманами),
цивільними особами допускається в порядку, визначеному
Номенклатурою посад для призначення осіб офіцерського складу
наказами по особовому складу;
б) осіб офіцерського складу призначають на посади та
переміщують по службі за основною або спорідненою спеціальністю чи
набутим досвідом. У разі потреби використання військовослужбовців
на посадах за новою спеціальністю їх призначенню повинна
передувати відповідна підготовка;
в) офіцери, які закінчили вищі військові навчальні заклади
або призвані на військову службу із запасу, направляються до
військ (сил) для призначення на посади за набутою або наявною у
них спеціальністю.
Особи офіцерського складу, які після закінчення військових
навчальних закладів набули оперативно-стратегічний чи
оперативно-тактичний рівень підготовки, призначаються на посади,
що комплектуються особами з відповідним рівнем підготовки;
г) військовослужбовці-жінки призначаються на посади
офіцерського складу, прапорщиків (мічманів), визначені Міністром
оборони України;
д) переміщення по службі осіб офіцерського складу,
прапорщиків (мічманів), не пов'язане з організаційними заходами,
направленням на навчання, призначенням на посади випускників
військових навчальних закладів, звільненням із військової служби,
проводиться, як правило, після закінчення зимового і літнього
періодів навчання у Збройних Силах України, а осіб командного і
професорсько-викладацького складу військових навчальних закладів -
після закінчення навчального року;
е) переміщення по службі осіб офіцерського складу,
прапорщиків (мічманів) проводиться, як правило, без зарахування в
розпорядження відповідних командирів (начальників);
є) призначення на посади осіб офіцерського складу, які
перебувають у розпорядженні відповідних командирів (начальників),
проводиться в можливо короткий строк, але не пізніше ніж через два
місяці з дня звільнення з попередньої посади;
ж) випускники військових навчальних закладів призначаються на
відповідні вакантні посади безпосередньо після закінчення
військових навчальних закладів, а зараховані в розпорядження
відповідних командувачів (командирів), - після їх прибуття у
війська (сили) з відпустки, наданої у зв'язку із закінченням
військового навчального закладу, але не пізніше одного місяця
після її закінчення. Офіцери, призвані і прийняті на військову
службу із запасу, призначаються на посади не пізніш як через
місяць із дня, коли вони вибули до місця служби, зазначеного у
приписі військового комісаріату, а прапорщики (мічмани) - після
прибуття у військову частину;
з) необхідність і терміновість переміщення осіб офіцерського
складу, прапорщиків (мічманів), які не досягли граничного віку
перебування на військовій службі і визнані військово-лікарською
комісією за станом здоров'я обмежено придатними до військової
служби, з посад, що вони займають, на інші посади, на яких
обов'язки військової служби можуть виконувати з урахуванням стану
здоров'я, підготовки і досвіду служби, визначаються прямими
начальниками від командира окремого батальйону і вище на підставі
висновку (постанови) військово-лікарської комісії;
и) військовослужбовці, які не досягли граничного віку
перебування на військовій службі і визнані за станом здоров'я
непридатними до льотної роботи, служби на підводних човнах,
надводних кораблях або до роботи у спеціальних спорудах, але
придатними або обмежено придатними до військової служби,
призначаються на посади, не пов'язані з виконанням льотної роботи,
службою на підводних човнах, надводних кораблях чи роботою у
спеціальних спорудах. У разі відсутності таких вакантних посад
зазначені військовослужбовці в установленому порядку звільняються
з військової служби;
і) переміщення по службі в іншу місцевість осіб офіцерського
складу, прапорщиків (мічманів), які не досягли граничного віку
перебування на військовій службі і визнані придатними або обмежено
придатними до військової служби, але самі чи члени їхніх сімей
мають потребу за станом здоров'я у зміні місця служби
(проживання), здійснюється на підставі висновку (постанови)
військово-лікарської комісії;
ї) не допускається призначення осіб офіцерського складу,
прапорщиків (мічманів), які перебувають у родинних стосунках
(батьки, подружжя, брати, сестри, сини, дочки, а також брати,
сестри, батьки й діти іншого з подружжя), на посади в одну
військову частину, одне з'єднання, об'єднання до оперативного
командування включно у разі коли проходження ними військової
служби пов'язано з безпосередньою підпорядкованістю або
підконтрольністю одного з них іншому;
й) заборонено призначення на посади осіб офіцерського складу,
прапорщиків (мічманів) у порядку службового сумісництва, крім
посад, пов'язаних із науково-педагогічною та науковою діяльністю;
к) подання про призначення на керівні посади від командира
полку, прирівняної до нього особи і вище розглядаються на
відповідних військових радах у порядку, що визначається Міністром
оборони України.
35. Переміщення по службі осіб офіцерського складу,
прапорщиків (мічманів) здійснюється:
а) на вищі посади - у порядку просування по службі;
б) на рівні посади:
у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням
організаційних заходів;
у разі проведення заміни у місцевостях з установленими
строками служби;
для більш доцільного використання за фахом чи досвідом
роботи;
за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови)
військово-лікарської комісії;
за сімейними обставинами - на особисте прохання;
з меншим обсягом роботи, виходячи з професійних, ділових і
моральних якостей, на підставі атестаційного висновку;
в) на нижчі посади:
у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням
організаційних заходів, у разі неможливості переміщення на рівну
посаду;
за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови)
військово-лікарської комісії;
виходячи з професійних, ділових і моральних якостей - на
підставі атестаційного висновку;
у порядку реалізації дисциплінарного стягнення - відповідно
до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України ( 551-14 );
за віком або сімейними обставинами на особисте прохання;
г) у зв'язку зі вступом до військового навчального закладу із
звільненням з посади, а також у разі призначення на посаду після
закінчення навчання;
д) у зв'язку із закінченням строку перебування на посаді
(крім осіб вищого офіцерського складу, яких призначає на посаду і
звільняє з посади Президент України). Перелік зазначених посад,
строки перебування на них та порядок чередування проходження
служби визначається Міністром оборони України.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8
наступна сторінка »