Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Президент України; Указ, Положення від 23.11.20111070/2011