Про господарську діяльність у Збройних Силах України
Верховна Рада України; Закон від 21.09.19991076-XIV