Документ 1164-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.03.2010, підстава 1433-2009-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 27 грудня 2008 р. N 1164
Київ
 
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської діяльності,
пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією
продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та
визначається періодичність проведення планових
заходів державного нагляду (контролю)
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 
     Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), що додаються.
 
     2. Державному комітетові з питань технічного регулювання та споживчої політики привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО 
     Інд. 33

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2008 р. N 1164
 
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом,
випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт,
наданням послуг), та визначається періодичність
проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

 
     1. Ці критерії застосовуються для оцінювання ступеня ризику для безпеки життя і здоров'я населення та навколишнього природного середовища від провадження суб'єктами господарювання господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначення періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання ними вимог технічних регламентів, стандартів, норм і правил (крім будівельних, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних і ветеринарних норм і правил) та законодавства України щодо захисту прав споживачів під час розроблення, виробництва, випуску, зберігання, транспортування, використання, експлуатації, реалізації та утилізації продукції, в тому числі під час реалізації товарів у сфері роздрібної, оптово-роздрібної і оптової торгівлі, та продукції на підприємствах громадського харчування, а також під час надання послуг громадянам як споживачам.
 
     2. Ступінь ризику від провадження суб'єктами господарювання господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), оцінюється за такими критеріями:
 
     виробництво, випуск і реалізація продукції (виконання робіт, надання послуг), щодо якої нормативно-правовими актами та нормативними документами встановлені вимоги до забезпечення її безпеки для життя і здоров'я та навколишнього природного середовища;
 
     складність і тривалість виробничого процесу, який застосовується під час виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг);
 
     виробництво, випуск і реалізація продукції підвищеної небезпеки (отрути, отрутохімікати, вибухо- та вогненебезпечні речовини тощо);
 
     виробництво, випуск і реалізація продукції, яка може застосовуватися не за призначенням;
 
     введення в обіг нової споживчої продукції або періодичність оновлення виробництва різних видів (найменувань) продукції (виконання робіт, надання послуг);
 
     кількість виявлених протягом року порушень суб'єктом господарювання вимог технічних регламентів, стандартів, норм і правил під час виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг), а також законодавства у сфері захисту прав споживачів під час її реалізації;
 
     строки провадження господарської діяльності.
 
     3. Відповідно до критеріїв оцінювання ступеня ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), суб'єкти господарювання належать до високого, середнього та незначного ступеня ризику.
 
     4. Державному нагляду (контролю) підлягають суб'єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг), види якої визначені у Державному класифікаторі продукції та послуг ДК 016-97 ( v0822217-97, v1822217-97, v2822217-97, v3822217-97, v5822217-97 ) (далі - ДКПП).
 
     5. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти, що провадять господарську діяльність з виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг), види якої визначені у ДКПП ( v1822217-97, v2822217-97, v3822217-97, v5822217-97 ) за такими кодами:

 
{ Підпункт 1 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 
{ Підпункт 2 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 
{ Підпункт 3 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 
     4) продукція харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів:
 
     м'ясо, м'ясопродукти та продукти забою тварин - код 15.1;
 
     продукція рибна - код 15.2;
 
     продукція перероблення овочів та плодів - код 15.3;
 
     жир тваринний та олія - код 15.4;
 
     продукти молочні та морозиво - код 15.5;
 
     продукція борошномельно-круп'яної промисловості та крохмалопродукти - код 15.6;
 
     корми готові для тварин - 15.7;
 
     продукти харчові інші - код 15.8;
 
     напої - код 15.9;

 
{ Абзац підпункту 4 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 
     5) вироби текстильної та швейної промисловості:
 
     тканини текстильні* - код 17.2;
 
     вироби з текстилю* - код 17.4;
 
     полотна трикотажні машинного чи ручного в'язання* - код 17.6;
 
     вироби трикотажні машинного чи ручного в'язання* - код 17.7;
 
     одяг шкіряний* - код 18.1;
 
     одяг робочий - код 18.21;
 
     білизна спідня - код 18.23;
 
     одяг дитячий трикотажний - код 18.24.11;
 
     костюми спортивні та інші види одягу трикотажні* - код 18.24.12;
 
     одяг дитячий з тканин - код 18.24.21;
 
     костюми спортивні та інші види одягу з тканини* - код 18.24.22;
 
     одяг хутряний* - код 18.30.12;
 
     хутро штучне та вироби з нього* - код 18.30.13;
 
----------------
     * До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти, що провадять господарську діяльність з виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг) для дітей; { Підпункт 5 пункту 5 доповнено виноскою згідно з Постановою КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }
{ Підпункт 5 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }
 
     6) шкіра, вироби шкіряні дорожні та шкіряне взуття:
 
     вироби шкіряні галантерейні та дорожні* - код 19.2;
 
     взуття* - 19.3;
 
----------------
     * До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти, що провадять господарську діяльність з виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг) для дітей; { Підпункт 6 пункту 5 доповнено виноскою згідно з Постановою КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }
{ Підпункт 6 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 
{ Підпункт 7 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 
     8) продукція целюлозно-паперової промисловості, продукція друкована:
 
     вироби з паперу та картону - код 21.2;
 
     продукція друкована* - код 22.1;
 
----------------
     * До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти, що провадять господарську діяльність з виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг) для дітей; { Підпункт 8 пункту 5 доповнено виноскою згідно з Постановою КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }
{ Підпункт 8 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }
 
     9) кокс, продукція нафтопереробки:
 
     коксопродукти - код 23.1;
 
     продукти нафтопереробки - код 23.2;
 
     10) продукція хімічна:
 
     продукція хімічна основна - код 24.1;
 
     продукти агрохімічні - код 24.2;
 
     фарби, лаки, добавки друкарських фарб - код 24.3;
 
     мило, парфуми та засоби догляду - код 24.5;
 
     продукти хімічні інші - код 24.6;
 
     волокна штучні та синтетичні - 24.7;

 
{ Підпункт 11 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 
{ Підпункт 12 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 
{ Підпункт 13 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 
{ Підпункт 14 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 
     15) устаткування електричне та електронне:
 
     апаратура для трансляції та ретрансляції передач - код 32.2;
 
     устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне - код 33.1;
 
     апаратура контрольно-вимірювальна - код 33.2;
{ Підпункт 15 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 
{ Підпункт 16 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 
     17) продукція промислова інша:
 
     меблі - код 36.1;

 
{ Абзац третій підпункту 17 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 
     вироби спортивні - код 36.3;
 
     ігри та іграшки - код 36.4.

 
{ Підпункт 18 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 
{ Підпункт 19 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 
{ Підпункт 20 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 
{ Підпункт 21 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 
     6. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб'єкти, що провадять господарську діяльність з виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг), види якої визначені у ДКПП ( v3822217-97, v5822217-97 ) за такими кодами:
 
     1) продукція промислова інша:

 
{ Абзац другий підпункту 1 пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

 
     продукція обробки металевих відходів - код 37.1;
 
     продукція обробки неметалевих відходів - код 37.2;
 
     2) продукція добувної промисловості:
 
     сіль - код 14.4;
{ Підпункт 2 пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }
 
     3) деревина та вироби з неї:
 
     деревина пиляна, стругана чи просочена - код 20.1;
 
     панелі дерев'яні - код 20.2;
 
     вироби столярні та теслярські - код 20.3;
 
     тара дерев'яна - код 20.4;
 
     вироби з деревини інші, вироби з корку, вироби плетені - код 20.5;
{ Підпункт 3 пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }
 
     4) вироби гумові та пластмасові код 25.1 і 25.2;
{ Пункт 6 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }
 
     5) вироби мінеральні неметалеві інші:
 
     черепиця та плитка керамічна - код 26.3;
 
     цегла, блоки та будівельні вироби з випаленої глини - код 26.4;
 
     цемент, вапно та гіпс будівельний - код 26.5;
 
     вироби з бетону будівельні - код 26.6;
 
     вироби з каменю - код 26.7;
 
     вироби мінеральні різні - код 26.8;
{ Пункт 6 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }
 
     6) устаткування транспортне:
 
     корпуси та причепи автомобілів - 34.2.
{ Пункт 6 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }
 
     7. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб'єкти, що провадять господарську діяльність з виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг), види якої визначені у ДКПП ( v5822217-97 ) за такими кодами:
 
     1) метали основні та металеві вироби, виготовлені заводським способом: продукція чорної металургії - код 27.1;
 
     труби та трубопроводи - код 27.2;
 
     вироби перероблення сталі - код 27.3;
 
     метали кольорові - код 27.4;
 
     литво - код 27.5;
 
     конструкції металеві для будівництва - код 28.1;
 
     котли нагрівальні - код 28.3;
 
     вироби ножові, інструменти та вироби металеві загального призначення - код 28.6;
 
     вироби металеві інші - код 28.7;
{ Підпункт 1 пункту 7 в редакції Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }
 
     2) машини та устаткування:
 
     устаткування механічне - код 29.1;
 
     машини загального призначення - код 29.2;
 
     машини сільськогосподарські - код 29.3;
 
     верстати - код 29.4;
 
     машини та устаткування для металургійної промисловості - код 29.5;
 
     прилади побутові - 29.7;
{ Підпункт 2 пункту 7 в редакції Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }
 
     3) устаткування електричне та електронне:
 
     машини конторські та електронно-обчислювальні - код 30.0;
 
     двигуни, генератори та трансформатори - код 31.1;
 
     апаратура електророзподільна та контрольна - код 31.2;
 
     провід та кабель ізольований - код 31.3;
 
     акумулятори та батареї електричні - код 31.4;
 
     лампи електричні та устаткування освітлювальне - код 31.5;
 
     устаткування електричне інше - код 31.6;
 
     компоненти електронні - код 32.1;
 
     апаратура приймальна, записувальна та для відтворювання звуку і зображення - код 32.3;
 
     устаткування для керування технологічними процесами автоматизоване - код 33.3;
 
     устаткування оптичне та фотографічне - код 33.4;
{ Пункт 7 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }
 
     4) устаткування транспортне:
 
     автомобілі - код 34.1;
 
     устаткування автомобільне - 34.3;
 
     продукція суднобудування - код 35.1;
 
     локомотиви залізничні, трамвайні та рейковий рухомий склад - код 35.2;
 
     мотоцикли та велосипеди - код 35.4;
 
     устаткування транспортне, не введене в інші угруповання - код 35.5.
{ Пункт 7 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }
 
     8. Планові заходи державного нагляду (контролю) за господарською діяльністю, пов'язаною з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), суб'єктів господарювання здійснюються в установленому порядку з такою періодичністю:
 
     з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;
 
     з середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на два роки;
 
     з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки.


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору