Документ 1164-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.06.2017, підстава 383-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 грудня 2015 р. № 1164
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архітектурно-будівельною інспекцією

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 383 від 31.05.2017}

{У назві і тексті Постанови слова “, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, яка підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)” замінено словами “з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архітектурно-будівельною інспекцією” згідно з Постановою КМ № 383 від 31.05.2017}

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архітектурно-будівельною інспекцією, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 р. № 1164

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архітектурно-будівельною інспекцією України

{Назва критеріїв в редакції Постанови КМ № 383 від 31.05.2017}

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками (далі - будівельна діяльність), є:

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 383 від 31.05.2017}

строк провадження будівельної діяльності;

наявність порушень ліцензійних умов провадження будівельної діяльності;

клас наслідків (відповідальності) об’єкта будівництва.

{Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 383 від 31.05.2017}

2. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання, які провадять будівельну діяльність, належать до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього або незначного.

3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб’єкти, які:

провадять менш як три роки будівельну діяльність на об’єктах будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними наслідками, та менш як один рік - на об’єктах будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми наслідками;

{Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 383 від 31.05.2017}

протягом останніх двох років, що передують плановому, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю) допустили порушення ліцензійних умов провадження будівельної діяльності.

4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб’єкти, які:

провадять від трьох до восьми років будівельну діяльність на об’єктах будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними наслідками, та менш як три роки - на об’єктах будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми наслідками;

{Абзац другий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 383 від 31.05.2017}

протягом останніх трьох років, що передують плановому, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю) допустили порушення ліцензійних умов провадження будівельної діяльності.

5. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб’єкти, які:

провадять від восьми і більше років будівельну діяльність на об’єктах будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними наслідками, та від трьох і більше років - на об’єктах будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми наслідками;

{Абзац другий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 383 від 31.05.2017}

протягом останніх трьох років, що передують плановому, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю) не допустили порушень ліцензійних умов провадження будівельної діяльності.

6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 383 від 31.05.2017}

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.

7. У разі коли протягом останніх трьох років, що передують плановому, але не менш як протягом останніх двох заходів державного нагляду (контролю) не виявлено фактів порушення ліцензійних умов провадження будівельної діяльності, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через установлений для суб’єкта господарювання відповідного ступеня ризику період, збільшений у 1,5 раза.

8. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт належить до вищого ступеня ризику з тих, до яких він може бути віднесений.


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору