Про внесення зміни до статті 23 Закону України "Про захист прав споживачів"
Верховна Рада України; Закон від 18.11.20031252-IV
Документ 1252-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.11.2003
 

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 23 Закону України
"Про захист прав споживачів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 11, ст.137 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 23 Закону України "Про захист прав споживачів"
( 1023-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 1,
ст. 1; 2002 р., N 17, ст. 120) доповнити частиною четвертою такого
змісту:
"У разі невиконання в добровільному порядку суб'єктами
господарської діяльності сфери торгівлі, громадського харчування
та послуг визначених у статті 5 цього Закону рішень (постанов)
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади
України у сфері захисту прав споживачів, його територіальних
органів та їх посадових осіб про накладення стягнення примусове
виконання таких рішень (постанов) здійснюється державною
виконавчою службою в порядку, встановленому Законом України "Про
виконавче провадження" ( 606-14 )".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 листопада 2003 року
N 1252-IV

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...