Про охорону навколишнього природного середовища
Верховна Рада УРСР; Закон від 25.06.19911264-XII