Про метрологію та метрологічну діяльність
Верховна Рада України; Закон від 05.06.20141314-VII