Про затвердження Національної рамки кваліфікацій
Кабінет Міністрів України; Постанова, Опис від 23.11.20111341