Про внесення змін до Закону України "Про комітети Верховної Ради України"
Верховна Рада України; Закон від 10.02.20001430-III
Повідомлення: Дуже багато відкритих сторінок за хвилину
Почекайте одну хвилину, будь-ласка......
Документ 1430-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.02.2000
 

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про комітети Верховної Ради України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 12, ст.96 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про комітети Верховної Ради
України" ( 116/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р.,
N 19, ст. 134; 1998 р., N 40 - 41, ст. 250) такі зміни:
1. Частини першу та другу статті 26 викласти в такій
редакції:
"1. Обрання перших заступників голів комітетів здійснюється
Верховною Радою України у порядку, встановленому для обрання голів
комітетів Регламентом Верховної Ради України. На засіданні
комітету за пропозицією його Голови, більшістю голосів від
затвердженого Верховною Радою України його складу, відкритим
голосуванням обирається заступник (заступники) Голови комітету.
2. Перший заступник, заступник та секретар комітету не можуть
бути членами однієї фракції (групи)".
2. Пункт 9 частини другої статті 23 після слів "заступника
Голови" доповнити словами "та секретаря".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 лютого 2000 року
N 1430-III

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...