Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Китайської [...]
Мін'юст України, Китай; Меморандум, Міжнародний документ від 17.05.2018
Документ 156_001-18, чинний, поточна редакція — Підписання від 17.05.2018
 

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Китайської Народної Республіки


Дата підписання:

17.05.2018


Дата набрання чинності для України:

17.05.2018

Міністерство юстиції України та Міністерство юстиції Китайської Народної Республіки (далі - «Сторони»),

Відзначаючи, що обмін знаннями та досвідом у правовій та судовій сфері слугує інтересам обох Держав,

Бажаючи сприяти дружнім відносинам між двома Державами,

Розуміючи важливість міжнародного, регіонального співробітництва та співробітництва в рамках реалізації ініціативи «Один пояс - один шлях»,

З метою поглиблення і розширення правової та судової співпраці та встановлення основи співробітництва між Україною та Китайською Народною Республікою,

Беручи до уваги національне законодавство Держав Сторін, а також функції та повноваження обох Сторін,

ДОМОВИЛИСЬ про таке:

Стаття 1
Сфери співробітництва

Сторони у межах своєї компетенції та відповідно до умов та процедур, передбачених цим Меморандумом, здійснюватимуть співробітництво з питань, що становлять спільний інтерес, включаючи, але не обмежуючись, наступні сфери:

a. Законодавство;

b. Виконання кримінальних покарань;

c. Охорона здоров’я у місцях позбавлення волі;

d. Правова обізнаність громадян держав Сторін та узагальнення правових знань;

e. Управління професією юристів та державних нотаріусів;

f. Правова допомога;

g. Альтернативні способи вирішення спорів;

h. Ресоціалізація звільнених з місць позбавлення волі осіб;

i. Судова експертиза;

j. Судова допомога та передача засуджених осіб;

k. Інституційне оперативне управління та технічна підтримка, розбудова спроможності адміністративного персоналу судів;

l. Інші сфери, що становлять взаємний інтерес, узгоджені Сторонами.

Стаття 2
Форми співробітництва

Сторони можуть здійснювати співробітництво у сферах, зазначених у Статті 1, у таких формах:

a. Обмін інформацією та матеріалами;

b. Обмін делегаціями;

c. Організація та проведення зустрічей, конференцій та семінарів;

d. Інші форми співпраці, узгоджені обома Сторонами.

Стаття 3
Програми співробітництва

З метою реалізації напрямків співробітництва, окреслених у даному Меморандумі, Сторони, у разі необхідності, розроблятимуть конкретні програми співробітництва.

Стаття 4
Витрати

При реалізації конкретних програм співробітництва Сторони надалі визначатимуть фінансові ресурси та організаційні заходи.

Стаття 5
Мови

У всій кореспонденції з питань, які стосуються цього Меморандуму, Сторони використовуватимуть свої офіційні мови разом з перекладом англійською мовою.

Стаття 6
Врегулювання спорів

Спори, що стосуються тлумачення і застосування цього Меморандуму будуть вирішуватися шляхом консультацій між Сторонами.

Стаття 7
Набрання чинності, внесення змін та припинення

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання та укладається на невизначений термін.

З дня набрання чинності цим Меморандумом припиняє дію Угода про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Китайської Народної Республіки, яка була підписана у м. Київ 15 квітня 2011 року.

За згодою Сторін до цього Меморандуму в письмовій формі можуть бути внесені зміни та доповнення, що оформлюються у вигляді протоколів, які є невід’ємною частиною цього Меморандуму, й набирають чинності відповідно до абзацу 1 цієї Статті.

Кожна зі Сторін може припинити дію цього Меморандуму, повідомивши іншу Сторону в письмовій формі. У цьому випадку, дія Меморандуму припиняється через три місяці з дня отримання письмового повідомлення.

Вчинено у місті Київ 17 травня 2018 року у двох примірниках українською, китайською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Меморандуму текст англійською мовою матиме переважну силу.


За Міністерство юстиції
України

За Міністерство юстиції
Китайської Народної Республіки


(підпис)

(підпис)


  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...