Про перевезення небезпечних вантажів
Верховна Рада України; Закон від 06.04.20001644-III