Про державний кордон України
Верховна Рада України; Закон від 04.11.19911777-XII