Про позашкільну освіту
Верховна Рада України; Закон від 22.06.20001841-III