Про міжнародні договори України
Верховна Рада України; Закон від 29.06.20041906-IV