Кримінальний кодекс України ( від статті 147 до статті 263 )
Верховна Рада УРСР; Кодекс України, Закон, Кодекс від 28.12.1960
Документ 2002-05, втратив чинність, поточна редакція — Тлумачення від 30.10.2003, підстава v018p710-03
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »  

                                                          
Кримінальний кодекс України
( від статті 147 до статті 263 )
( ст.1 - ст.146 ( 2001-05 )
( Додатки ( 2003-05 )
( Кодекс втрачає чинність з 01.09.2001, крім Переліку майна,
що не підлягає конфіскації за судовим вироком (Додаток
до Кодексу) на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від
05.04.2001 )
Глава VI
ГОСПОДАРСЬКІ ЗЛОЧИНИ
Стаття 147. Випуск або реалізація недоброякісної продукції
Випуск на товарний ринок або інша реалізація споживачам
недоброякісної, тобто такої, що не відповідає встановленим
стандартам, нормам, правилам і технічним умовам, або некомплектної
продукції і товарів, здійснені відповідальними за це особами,
вчинені протягом року після накладення адміністративного стягнення
за такі ж порушення, - караються штрафом від трьохсот до п'ятисот мінімальних
розмірів заробітної плати з конфіскацією випущеної продукції або
без такої. Ті ж дії, якщо вони вчинені у великих розмірах або завдали
шкоди здоров'ю чи призвели до смерті споживача, - караються позбавленням волі на строк до п'яти років з
конфіскацією випущеної продукції. ( Стаття 147 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законами N 3888-12 від 28.01.94, N 1685-III
( 1685-14 ) від 20.04.2000 )
Стаття 147-1. ( Кодекс доповнено статтею 147-1 згідно з
Указом ПВР від 27.06.61 ( 342а-05 )
( Стаття 147-1 виключена на підставі Закону
N 2547-12 від 07.07.92 )
Стаття 147-2. Злочинно-недбале використання або зберігання
сільськогосподарської техніки
Злочинно-недбале використання або зберігання належних
радгоспам, колгоспам та іншим державним чи кооперативним
організаціям тракторів, автомобілів, комбайнів та інших
сільськогосподарських машин, що призвело до їх псування або
поломки, а так само розукомплектування цих машин, —
караються позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від
п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати. Ті самі діяння, що вчинені неодноразово або завдали великої
шкоди, — караються позбавленням волі на строк до трьох років. ( Кодекс доповнено статтею 147-2 згідно з Указом ПВР від 08.01.62
( 52а-05 ); із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )
Стаття 147-3. Злочинно-недбале зберігання зерна та насіння
олійних культур
Злочинно-недбале зберігання в колгоспах, радгоспах, інших
державних чи кооперативних підприємствах і організаціях зерна та
насіння олійних культур, що призвело до їх псування, —
карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від
двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати. Ті самі діяння, що завдали великої шкоди або вчинені
неодноразово, — караються позбавленням волі на строк до трьох років. ( Кодекс доповнено статтею 147-3 згідно з Указом ПВР N 1434а-12
від 25.08.91, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР
від 08.02.95 )
Стаття 148. Заняття забороненими видами підприємницької
діяльності
Заняття видами підприємницької діяльності, щодо яких є
спеціальна заборона, крім випадків, передбачених цим Кодексом, - карається штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів
заробітної плати з позбавленням права займати певні посади або
займатися певною діяльністю строком до трьох років та з
конфіскацією майна чи без такої. Ті ж дії, якщо вони завдали істотної шкоди інтересам держави,
інших юридичних або фізичних осіб, а також якщо вони вчинені
особою, раніше судимою за заняття забороненими видами
підприємницької діяльності, - караються позбавленням волі на строк до п'яти років з
позбавленням права займати певні посади або займатися певною
діяльністю на строк до п'яти років та з конфіскацією майна. ( Стаття 148 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
10.09.62 ( 461а-06 ); N 3085-09 від 16.02.78; N 4571-10 від
12.01.83; N 2444-11 від 27.06.86, Законом N 3888-12 від 28.01.94 )
Стаття 148-1. ( Кодекс доповнено статтею 148-1 згідно з
Указом ПВР N 2444-11 від 27.06.86 )
( Стаття 148-1 виключена на підставі Закону
N 3889-12 від 28.01.94 )
Стаття 148-2. Ухилення від сплати податків, зборів, інших
обов'язкових платежів
Умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших
обов'язкових платежів, вчинене посадовою особою підприємства,
установи, організації, незалежно від форм власності, або фізичною
особою, якщо ці діяння призвели до ненадходження до бюджетів чи
державних цільових фондів коштів у значних розмірах, - карається виправними роботами на строк до двох років, або
позбавленням права займати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років, або штрафом у розмірі до
трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті ж діяння, вчинені за попереднім зговором групою осіб, або
якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи державних
цільових фондів коштів у великих розмірах, - караються позбавленням волі на строк до п'яти років з
позбавленням права займати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна чи без
такої, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом
до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Діяння, передбачені частиною 1 цієї статті, вчинені особою,
раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів, інших
обов'язкових платежів, або якщо вони призвели до ненадходження до
бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих
розмірах, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з конфіскацією майна та позбавленням права займати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років. __________________________
Примітка. Під значним розміром коштів слід розуміти суми податку,
збору чи іншого обов'язкового платежу, які в сто і
більше разів перевищують установлений законодавством
неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під великим
розміром коштів слід розуміти суми податку, збору чи
іншого обов'язкового платежу, які в двісті п'ятдесят
і більше разів перевищують установлений законодавством
неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під
особливо великим розміром коштів слід розуміти суми
податку, збору чи іншого обов'язкового платежу, які
в тисячу і більше разів перевищують установлений
законодавством неоподатковуваний мінімум доходів
громадян. ( Кодекс доповнено статтею 148-2 згідно з Законом N 2936-12 від
26.01.93, в редакції Законів N 3889-12 від 28.01.94, N 44/97-ВР
від 05.02.97 )
Стаття 148-3. Порушення порядку заняття підприємницькою
діяльністю
Заняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації
або без спеціального дозволу (ліцензії), отримання якого
передбачено законодавством, якщо ці дії вчинено протягом року
після накладення адміністративного стягнення за такі ж
порушення, - караються штрафом до двохсот мінімальних розмірів заробітної
плати з позбавленням права займати певні посади або займатися
певною діяльністю на строк до трьох років. ( Кодекс доповнено статтею 148-3 згідно з Законом N 3888-12 від
28.01.94)
Стаття 148-4. Фіктивне підприємництво
Фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання
суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) без наміру
здійснювати статутну діяльність, якщо це завдало матеріальної
шкоди державі, банку, кредитній установі, іншим юридичним особам
або громадянам, - карається штрафом від двохсот до чотирьохсот мінімальних
розмірів заробітної плати з позбавленням права займати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Ті ж дії, якщо вони вчинені повторно або завдали великої
матеріальної шкоди державі, банку, кредитним установам, іншим
юридичним особам або громадянам, - караються позбавленням волі на строк до трьох років з
позбавленням права займати певні посади або займатися певною
діяльністю на строк до п'яти років, з конфіскацією майна чи без
такої. ——————————————————— Примітка. Відповідно до статей 148-4, 148-5, 148-6, 148-7, 148-8,
156-2, 156-3 цього Кодексу матеріальна шкода
вважається великою, якщо вона у п'ятдесят і більше
разів перевищує встановлений законодавством
неоподатковуваний мінімум доходів громадян на місяць.
( Кодекс доповнено статтею 148-4 згідно із Законом N 3888-12 від
28.01.94, із змінами, внесеними згідно із Законом N 79/96-ВР від
06.03.96 )
Стаття 148-5. Шахрайство з фінансовими ресурсами
Надання громадянином - підприємцем або засновником чи
власником суб'єкта підприємницької діяльності, а також посадовою
особою суб'єкта підприємницької діяльності завідомо неправдивої
інформації державним органам, банкам або іншим кредиторам з метою
одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг
щодо податків за відсутності ознак розкрадання - карається позбавленням волі на строк до трьох років з
позбавленням права займати певні посади або займатися певною
діяльністю на строк до трьох років. Ті ж дії, якщо вони вчинені повторно або завдали великої
матеріальної шкоди державі чи кредитору, - караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років з позбавленням права займати певні посади або займатися
певною діяльністю на строк до п'яти років з конфіскацією майна. ( Кодекс доповнено статтею 148-5 згідно із Законом N 3888-12 від
28.01.94 )
Стаття 148-6. Незаконне збирання з метою використання
або використання відомостей, що становлять
комерційну таємницю
Незаконне збирання з метою використання або використання
відомостей, що становлять комерційну таємницю (підприємницьке
шпигунство), якщо це завдало великої матеріальної шкоди суб'єкту
підприємницької діяльності, - карається позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом від трьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів заробітної
плати. ( Кодекс доповнено статтею 148-6 згідно із Законом N 3888-12 від
28.01.94 )
Стаття 148-7. Розголошення комерційної таємниці
Умисне розголошення комерційної таємниці без згоди її
власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною
чи службовою діяльністю, якщо воно вчинено з корисливих або інших
особистих мотивів і завдало великої матеріальної шкоди суб'єкту
підприємницької діяльності, - карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням права
займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років, або штрафом до п'ятдесяти мінімальних розмірів
заробітної плати. ( Кодекс доповнено статтею 148-3 згідно із Законом N 3888-12 від
28.01.94 )
Стаття 148-8. Порушення порядку випуску (емісії) та обігу
цінних паперів
Випуск (емісія) громадянином або посадовою особою суб'єкта
підприємницької діяльності цінних паперів у формі їх відкритого
розміщення без реєстрації емісії у встановленому порядку - карається виправними роботами на строк до двох років, або
позбавленням права займати певні посади, чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років, або штрафом до п'ятдесяти
мінімальних розмірів заробітної плати. Внесення громадянином або посадовою особою суб'єкта
підприємницької діяльності в документи, які подаються для
реєстрації емісії цінних паперів, завідомо недостовірної
інформації, а так само затвердження таких документів, якщо ці дії
завдали матеріальної шкоди інвестору, - карається позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням права
займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
п'яти років, або штрафом до ста мінімальних розмірів заробітної
плати. Виготовлення з метою збуту, збут чи використання іншим
шляхом підроблених недержавних цінних паперів - карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років
з конфіскацією майна і з позбавленням права займати певні посади
чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років. Дії, передбачені частиною 3 цієї статті, якщо вони вчинені
повторно або організованою групою, або якщо вони завдали великої
матеріальної шкоди інтересам держави, іншим юридичним особам або
громадянам, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з конфіскацією майна і з позбавленням права займати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років. ____________________________
Примітка. Повторним у цій статті визнається злочин, вчинений
особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів,
передбачених частинами 3 і 4 статті 148-8 або статтею 79
цього Кодексу.
( Кодекс доповнено статтею 148-8 згідно з Законом N 3888-12 від
28.01.94, із змінами, внесеними згідно з Законом N 79/96-ВР від
06.03.96 )
Стаття 149. Виготовлення спиртних напоїв і торгівля ними
Виготовлення або зберігання з метою продажу самогону чи інших
міцних спиртних напоїв домашнього вироблення або виготовлення з
цією метою апаратів для їх вироблення, а так само торгівля
зазначеними спиртними напоями чи апаратами — караються позбавленням волі на строк від одного року до
трьох років з конфіскацією майна чи без такої, або виправними
роботами на строк до двох років з конфіскацією майна чи без
такої, або штрафом від п'яти до десяти мінімальних розмірів
заробітної плати. ( Стаття 149 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
27.06.61 ( 343а-05 ); N 2047-08 від 18.09.73; N 704-11 від
01.08.85; N 4135-11 від 12.06.87, Законами N 1255-12 від 25.06.91;
N 2547-12 від 07.07.92, N 3888-12 від 28.01.94 )
Стаття 150. ( Стаття 150 виключена на підставі Закону
N 2547-12 від 07.07.92 )
Стаття 151. ( Стаття 151 виключена на підставі Закону
N 2547-12 від 07.07.92 )
Стаття 152. ( Стаття 152 виключена на підставі Закону
N 2547-12 від 07.07.92 )

Стаття 153. Підробка знаків поштової оплати
і проїзних квитків
Виготовлення з метою збуту, збут або використання завідомо
підроблених знаків поштової оплати, маркованої продукції,
міжнародних відповідних купонів, посвідчень особи для
міжнародного поштового обміну, відбитків маркірувальних або
друкарських машин, а також квитків залізничного, водного,
повітряного або автомобільного транспорту та інших проїзних і на
провіз вантажів документів — карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк. ( Стаття 153 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законом N 386/96-ВР від 01.10.96 )
Стаття 153-1. Незаконне виготовлення, підробка, використання
або збут незаконно виготовлених і одержаних чи
підроблених марок акцизного збору
Незаконне виготовлення, підробка, використання або збут
незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених марок акцизного
збору - карається позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою
осіб, - караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років
з конфіскацією майна або штрафом від трьохсот до тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна.
( Кодекс доповнено статтею 153-1 згідно із Законом N 323/96-ВР
від 12.07.96 )
Стаття 153-2. Незаконне виготовлення, підробка, використання
або збут незаконно виготовлених і одержаних чи
підроблених контрольних марок для маркування
упаковок примірників аудіовізуальних
творів та фонограм
Незаконне виготовлення, підробка, використання або збут
незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених контрольних
марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів
та фонограм -
карається позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою
осіб, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років
з конфіскацією майна або штрафом від трьохсот до тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
майна. ( Кодекс доповнено статтею 153-2 згідно із Законом N 1587-III
( 1587-14 ) від 23.03.2000 )
Стаття 153-3. Порушення законодавства, що регулює здійснення
операцій з металобрухтом
Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з
металобрухтом, якщо ці дії вчинено протягом року після накладення
адміністративного стягнення за такі ж порушення, - караються позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян. Ті самі дії, вчинені за попереднім зговором групою осіб або
особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або
якщо вони завдали великої матеріальної шкоди підприємствам,
установам, організаціям або спричинили інші тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років
або штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян. Примітка. Під великою матеріальною шкодою слід розуміти
шкоду, яка в п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний
мінімум доходів громадян. ( Кодекс доповнено статтею 153-3 згідно із Законом N 2114-III
( 2114-14 ) від 16.11.2000 )
Стаття 154. Спекуляція
Спекуляція, тобто скуповування товарів або інших предметів,
на які встановлено державні роздрібні ціни, в підприємствах
(організаціях) торгівлі, а так само інших підприємствах, що
здійснюють реалізацію товарів або інших предметів населенню, та їх
перепродаж з метою наживи, — карається позбавленням волі на строк до трьох років з
конфіскацією майна чи без такої, або виправними роботами на строк
до двох років з конфіскацією майна чи без такої, або штрафом від
двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати. Спекуляція, вчинена неодноразово, або у великих розмірах, або
за попереднім зговором групою осіб, а так само посадовою особою
або іншим працівником торгівлі чи іншого підприємства, що здійснює
реалізацію товарів або інших предметів населенню, з використанням
свого службового стану, — карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років
з конфіскацією майна або штрафом від трьохсот до восьмисот
мінімальних розмірів заробітної плати. Спекуляція в особливо великих розмірах або вчинена особою,
раніше судимою за спекуляцію, чи організованою групою, — карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з конфіскацією майна. ——————————————————— Примітка. Частина 1 цієї статті застосовується в тих випадках,
коли розмір наживи становить понад триста карбованців
до двох тисяч карбованців. Під спекуляцією у великих
розмірах слід розуміти спекуляцію, розмір наживи від
якої становить понад дві тисячі карбованців до десяти
тисяч карбованців, а під спекуляцією в особливо великих
розмірах — понад десять тисяч карбованців. ( Стаття 154 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
27.06.61 ( 342а-05 ); 10.09.62 ( 461а-06 ); N 4571-10 від
12.01.83; N 2444-11 від 27.06.86; N 8918-11 від 07.03.90, Законами
N 1255-12 від 25.06.91; N 2547-12 від 07.07.92, N 41/95-ВР від
08.02.95 )
Стаття 154-1. ( Кодекс доповнено статтею 154-1 згідно з Указом
ПВР від 16.05.63 ( 360а-06 )
( Стаття виключена на підставі Указу ПВР
N 2547-12 від 07.07.92 )
Стаття 154-2. ( Кодекс доповнено статтею 154-2 згідно з
Указом ПВР N 2984-07 від 25.08.70 )
( Стаття виключена на підставі Указу ПВР
N 1593-09 від 22.12.76 )
Стаття 155. Обман покупців
Обмірювання, обважування, перевищення встановлених роздрібних
цін або інший обман покупців у торговельних підприємствах чи
підприємствах громадського харчування — караються виправними роботами на строк до двох років, або
позбавленням права займати певні посади в торговельних
підприємствах і підприємствах громадського харчування на строк до
трьох років, або штрафом від шістдесяти до ста шістдесяти мінімальних розмірів заробітної плати.
Ті самі діяння, вчинені за попереднім зговором групою осіб
або у великих розмірах, або особою, яка раніше була засуджена за
такий же злочин чи злочин, передбачений статтею 155-1 цього
Кодексу, — караються позбавленням волі на строк до шести років з
конфіскацією майна і з позбавленням права займати певні посади в
торговельних підприємствах і підприємствах громадського харчування
на строк до п'яти років. ( Стаття 155 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 1879-08
від 03.07.73, N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від
08.02.95 )
Стаття 155-1. Обман замовників
Перевищення встановлених цін і тарифів на побутові і
комунальні послуги, що надаються населенню, обрахування або інший
обман замовників у підприємствах побутового обслуговування
населення і комунального господарства — караються виправними роботами на строк до двох років, або
позбавленням права займати певні посади в підприємствах побутового
обслуговування населення і комунального господарства на строк до
трьох років, або штрафом від шістдесяти до ста шістдесяти мінімальних розмірів заробітної плати.
Ті самі діяння, вчинені за попереднім зговором групою осіб,
або у великих розмірах, або особою, яка раніше була засуджена за
такий же злочин чи злочин, передбачений статтею 155 цього
Кодексу, — караються позбавленням волі на строк до шести років з
конфіскацією майна і з позбавленням права займати певні посади в
підприємствах побутового обслуговування населення і комунального
господарства на строк до п'яти років. ( Кодекс доповнено статтею 155-1 згідно з Указом ПВР N 1879-08 від
03.07.73; із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від
12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )
Стаття 155-2. Одержання незаконної винагороди від громадян
за виконання робіт, зв'язаних з
обслуговуванням населення
Одержання працівником підприємства, установи або організації,
який не є посадовою особою, шляхом вимагательства незаконної
винагороди від громадянина за виконання роботи або надання послуги
у сфері торгівлі, громадського харчування, побутового,
комунального, медичного, транспортного або іншого обслуговування
населення, що входять в коло службових обов'язків такого
працівника, — карається виправними роботами на строк до одного року або
штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати. Ті ж дії, вчинені неодноразово або у великих розмірах, — караються позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом від ста до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати.
( Кодекс доповнено статтею 155-2 згідно з Указом ПВР N 2510-10
від 24.09.81, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР
від 08.02.95 )
Стаття 155-3. Порушення правил торгівлі
Продаж товарів зі складів, баз, підсобних та інших приміщень
підприємств (організацій) державної торгівлі (громадського
харчування), інших державних підприємств (організацій), споживчої
кооперації на порушення встановлених правил, а так само під час
транспортування, або приховування товарів від покупців, вчинені
посадовою особою підприємства (організації) з використанням свого
службового стану, — караються позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від двохсот до
чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, з позбавленням
права займати певні посади або займатися певною діяльністю на
строк до двох років. Продаж товарів зі складів, баз, підсобних та інших приміщень
підприємств (організацій) державної торгівлі (громадського
харчування), інших державних підприємств (організацій), споживчої
кооперації на порушення встановлених правил, а так само під час
транспортування, або приховування товарів від покупців, вчинені за
попереднім зговором групою осіб чи у великих розмірах, — караються позбавленням волі на строк до трьох років з
конфіскацією майна чи без такої, або виправними роботами на строк
до двох років з конфіскацією майна чи без такої, або штрафом від
трьохсот до восьмисот мінімальних розмірів заробітної плати, з
позбавленням права займати певні посади або займатися певною
діяльністю на строк до п'яти років. Продаж товарів зі складів, баз, підсобних та інших приміщень
підприємств (організацій) державної торгівлі (громадського
харчування), інших державних підприємств (організацій), споживчої
кооперації на порушення встановлених правил, а так само під час
транспортування, або приховування товарів від покупців, вчинені в
особливо великих розмірах або особою, раніше судимою за злочини,
передбачені цією статтею, — караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років
з конфіскацією майна, з позбавленням права займати певні посади
або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років. ——————————————————— Примітка. Великим розміром продажу і приховування товарів,
передбаченим цією статтею, слід вважати продаж і
приховування продуктів харчування на суму не менше
п'ятисот карбованців, інших товарів — на суму не менше
п'яти тисяч карбованців, а особливо великим розміром —
на суму не менше двадцяти тисяч карбованців. ( Кодекс доповнено статтею 155-3 згідно з Указом ПВР N 2510-10
від 24.09.81; із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83; N 1432-11 від 10.12.85; N 7445-11 від 27.04.89; N
8918-11 від 07.03.90, Законами N 1255-12 від 25.06.91, N 41/95-ВР
від 08.02.95 )
Стаття 155-4. ( Кодекс доповнено статтею 155-4 згідно з
Указом ПВР N 5838-10 від 20.09.83 )
( Стаття 155-4 виключена на підставі Закону
N 2547-12 від 07.07.92 )
Стаття 155-5. Штучне підвищення і підтримання високих цін
на товари народного споживання
та послуги населенню
Примушування особи до штучного підвищення чи підтримання
високих цін на товари або послуги населенню шляхом насильства,
завдання шкоди або погрози їх застосування — караються позбавленням волі на строк до двох років з
конфіскацією майна чи без такої або штрафом від двохсот до
чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати. Ті ж дії, вчинені особою, раніше судимою за злочини,
передбачені цією статтею, або організованою групою, — караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
з конфіскацією майна або штрафом від трьохсот до восьмисот
мінімальних розмірів заробітної плати. ( Кодекс доповнено статтею 155-5 згідно з Законом N 1255-12 від
25.06.91, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від
08.02.95 )
Стаття 155-6. Незаконна торговельна діяльність
Незаконна торговельна діяльність, тобто здійснення угод
купівлі-продажу товарів чи інших предметів з ухиленням від
реєстрації в установленому порядку з метою одержання
неконтрольованого державою прибутку, якщо ці дії вчинені протягом
року після накладення адміністративного стягнення за порушення
порядку заняття підприємницькою діяльністю в сфері торгівлі, — карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від
двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати. Незаконна торговельна діяльність, вчинена за попереднім
зговором групою осіб, або з одержанням прибутку у великих
розмірах, — карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
з конфіскацією майна чи без такої або штрафом від трьохсот до
восьмисот мінімальних розмірів заробітної плати. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені
організованою групою, або особою, раніше судимою за незаконну
торговельну діяльність чи спекуляцію, або з одержанням прибутку в
особливо великих розмірах, — караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з конфіскацією майна або штрафом від чотирьохсот до
дев'ятисот мінімальних розмірів заробітної плати. ——————————————————— Примітка. Великим розміром неконтрольованого державою прибутку,
передбаченим цією статтею, слід вважати прибуток на
суму не менше семи з половиною встановлених
законодавством України мінімальних розмірів заробітної
плати, а особливо великим розміром — на суму не менше
сорока мінімальних розмірів заробітної плати. ( Кодекс доповнено статтею 155-6 згідно з Законом N 1255-12 від
25.06.91, із змінами, внесеними згідно з Законами N 2547-12 від
07.07.92, N 41/95-ВР від 08.02.95 )
Стаття 155-7. Зговір про фіксування цін
Зговір про встановлення (підтримання) монопольних цін
(тарифів), скидок, надбавок, націнок з метою усунення конкуренції
між суб'єктами підприємницької діяльності, - карається позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати з
конфіскацією майна чи без такої. Насильство, завдання шкоди чи погроза ними з метою штучної
зміни або штучного фіксування цін - карається позбавленням волі на строк до п'яти років або
штрафом до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати з
конфіскацією майна чи без такої. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені
організованою групою або особою, раніше судимою за злочини,
передбачені цією статтею, - караються позбавленням волі на строк від двох до семи років з
конфіскацією майна. ( Кодекс доповнено статтею 155-7 згідно з Законом N 3888-12 від
28.01.94 )
Стаття 155-8. Протидія законній підприємницькій діяльності
Протидія законній підприємницькій діяльності, тобто
протиправна вимога перестати займатися підприємницькою діяльністю
чи обмежити її, укласти яку-небудь угоду, виконання якої може
обмежити законні права чи інтереси того, хто займається
підприємницькою діяльністю, поєднана з погрозою насильства над
потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їх
майна при відсутності ознак вимагательства, - карається позбавленням волі на строк до п'яти років або
виправними роботами на строк до двох років. Ті самі дії, вчинені повторно, або за попереднім зговором
групою осіб, або з погрозою вбивства чи нанесення тяжких тілесних
ушкоджень, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для
життя і здоров'я, або з пошкодженням чи знищенням майна, - караються позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти
років з конфіскацією майна чи без такої. Протидія законній підприємницькій діяльності, вчинена
організованою групою, або особливо небезпечним рецидивістом, або
посадовою особою з використанням посадового становища, або
поєднана з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, або
така, що завдала великої шкоди чи спричинила інші тяжкі
наслідки, - карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти
років з конфіскацією майна. ( Кодекс доповнено статтею 155-8 згідно з Законом N 530/96-ВР
від 20.11.96 )
Стаття 155-9. Порушення встановленого порядку промислової
переробки або знищення конфіскованих спирту,
алкогольних напоїв чи тютюнових виробів
Умисне порушення встановленого порядку промислової переробки
або знищення конфіскованого спирту етилового, коньячного чи
плодового або знищення конфіскованих алкогольних напоїв чи
тютюнових виробів, вчинене протягом року після накладення
адміністративного стягнення за таке ж порушення, -
карається штрафом від ста до однієї тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з позбавленням права займати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або
без такого.
Ті ж дії, вчинені особою, раніше судимою за злочин,
передбачений цією статтею, або організованою групою, або у великих
розмірах, -
караються позбавленням волі на строк від одного до трьох
років або штрафом від однієї до п'яти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, з позбавленням права займати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, з
конфіскацією майна або без такої. ( Кодекс доповнено статтею 155-9 згідно із Законом N 1685-III
( 1685-14 ) від 20.04.2000 )

Стаття 156. ( Стаття 156 виключена на підставі Закону
N 3888-12 від 28.01.94 )
Стаття 156-1. ( Кодекс доповнено статтею 156-1 згідно з
Указом ПВР N 1527-08 від 29.03.73 )
( Стаття 156-1 виключена на підставі Закону
N 2547-12 від 07.07.92 )
Стаття 156-2. Приховування банкрутства
Умисне приховування громадянином - засновником чи власником
суб'єкта підприємницької діяльності, а також посадовою особою
суб'єкта підприємницької діяльності своєї стійкої фінансової
неспроможності шляхом подання недостовірних відомостей, якщо це
завдало великої матеріальної шкоди кредитору, - карається позбавленням волі на строк до двох років або
штрафом до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, з
позбавленням права займати певні посади або займатися певною
діяльністю строком до п'яти років. ( Кодекс доповнено статтею 156-2 згідно з Законом N 3888-12 від
28.01.94 )
Стаття 156-3. Фіктивне банкрутство
Завідомо неправдива заява громадянина - засновника чи
власника суб'єкта підприємницької діяльності, а також посадової
особи суб'єкта підприємницької діяльності про фінансову
неспроможність виконання вимог з боку кредиторів і зобов'язань
перед бюджетом - карається штрафом від трьохсот до п'ятисот мінімальних
розмірів заробітної плати з позбавленням права займати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років. Ті ж дії, якщо вони завдали великої матеріальної шкоди
кредиторам або державі, - караються позбавленням волі на строк до трьох років з
конфіскацією майна чи без такої. ( Кодекс доповнено статтею 156-3 згідно з Законом N 3888-12 від
28.01.94 )
Стаття 156-4. Доведення до банкрутства
Доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів,
іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб
вчинення власником або посадовою особою суб'єкта підприємницької
діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності
суб'єкта підприємницької діяльності, якщо це завдало істотної
шкоди державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом
правам та інтересам кредиторів, - карається штрафом від п'ятисот до восьмисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з позбавленням права займати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк до 5 років. Ті ж дії, якщо вони завдали великої матеріальної шкоди, - караються позбавленням волі на строк до 5 років з
конфіскацією майна. ( Кодекс доповнено статтею 156-4 згідно із Законом N 784-XIV
( 784-14 ) від 30.06.99 )
Стаття 157. Порушення ветеринарних правил
Порушення ветеринарних правил, що спричинило поширення
епізоотії або інші тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від
восьми до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати. ( Стаття 157 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83; Законом N 4045-12 від 25.02.94 )
Стаття 158. Порушення правил по боротьбі з хворобами і
шкідниками рослин
Порушення правил, встановлених з метою боротьби з хворобами і
шкідниками рослин, що спричинило тяжкі наслідки, — карається виправними роботами на строк до одного року або
штрафом до двадцяти п'яти мінімальних розмірів заробітної плати.
( Стаття 158 із змінами, внесеними згідно з Законом N 4044-12
від 25.02.94 )
Стаття 159. Потрава посівів і пошкодження насаджень
Умисна потрава посівів або умисне пошкодження,
плодово-ягідних та інших насаджень, що завдали великої шкоди
державному, колгоспному чи іншому громадському господарству, — караються виправними роботами на строк до двох років або
штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів
заробітної плати. ( Стаття 159 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законами N 41/95-ВР від 08.02.95, N 81/96-ВР від
06.03.96 )
Стаття 160. Незаконна порубка лісу
Незаконна порубка дерев і чагарників у лісах першої групи,
що виконують захисні, санітарно-гігієнічні та оздоровчі функції,
в лісах заповідників, національних і природних парків, заповідних
лісових ділянках, лісах, що мають наукове або історичне значення,
природних пам'ятках, лісопарках, якщо шкода перевищує двісті
п'ятдесят мінімальних розмірів заробітної плати, а в інших лісах,
що належать до першої групи, — триста мінімальних розмірів
заробітної плати за таксою, встановленою для обчислення розміру
стягнень за шкоду, заподіяну незаконною порубкою і пошкодженням
дерев і чагарників, або незаконна порубка дерев і чагарників в
інших лісах, якщо шкода перевищує триста п'ятдесят мінімальних
розмірів заробітної плати за тією ж таксою, а також порубка дерев
і чагарників у зазначених лісах, що потягла за собою заподіяння
шкоди в меншому розмірі, але вчинена повторно, — карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від п'ятдесяти
до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати, з
конфіскацією незаконно добутого. Незаконна порубка дерев і чагарників у будь-яких лісах,
вчинювана систематично, або така, що вчинена вперше, але
спричинила велику шкоду, — карається позбавленням волі на строк до п'яти років, або
виправними роботами на строк від одного року до двох років, або
штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів
заробітної плати, а при корисливій заінтересованості — штрафом
від двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати,
з конфіскацією незаконно добутого. ( Стаття 160 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
10.09.62 ( 461а-06 ), N 4571-10 від 12.01.83, Законами N 41/95-ВР
від 08.02.95, N 81/96-ВР від 06.03.96 )
Стаття 161. Незаконне полювання
Полювання в заборонений час або в недозволених місцях, або
забороненими знаряддями і способами, якщо за такі ж дії протягом
року було застосовано адміністративне стягнення, — карається виправними роботами на строк до одного року або
штрафом від тридцяти до вісімдесяти мінімальних розмірів
заробітної плати, з конфіскацією всього добутого і знарядь
полювання. Ті самі дії, що завдали значної шкоди або вчинені особою,
яка раніше була засуджена за незаконне полювання, а так само
полювання на звірів і птахів, полювати на яких заборонено, або
полювання на території державного заповідника або інших
територіях та об'єктах природно-заповідного фонду чи з
застосуванням автомототранспортних засобів — караються позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від ста до
двохсот мінімальних розмірів заробітної плати, з конфіскацією
всього добутого і знарядь полювання. ( Стаття 161 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 1879-08
від 03.07.73, N 4571-10 від 12.01.83, Законами N 41/95-ВР від
08.02.95, N 81/96-ВР від 06.03.96 )
Стаття 162. Незаконне заняття рибним, звіриним або іншим
водним добувним промислом
Незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним
промислом без належного дозволу, чи в заборонений час, або в
недозволених місцях, чи забороненими способами та знаряддями
лову - карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від тридцяти до
вісімдесяти мінімальних розмірів заробітної плати, з конфіскацією
всього добутого, знарядь лову та плавучих засобів з їх
приналежностями або без конфіскації. Те саме діяння, вчинене на територіях та об'єктах
природно-заповідного фонду, або якщо воно завдало значної шкоди,
або вчинюване систематично, чи особою, раніше судимою за
незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним
промислом, — карається позбавленням волі на строк до чотирьох років або
виправними роботами на строк до двох років, з конфіскацією майна
або без конфіскації та з обов'язковою конфіскацією всього
добутого, знарядь лову та плавучих засобів з їх приналежностями.
( Стаття 162 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
10.09.62 ( 461а-06 ), N 4571-10 від 12.01.83, Законами N 41/95-ВР
від 08.02.95, N 81/96-ВР від 06.03.96 )
Стаття 162-1. Незаконне видобування корисних копалин
Незаконне, тобто з порушенням установленого законом порядку,
видобування громадянами корисних копалин, крім
загальнопоширених, - карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом до тридцяти
мінімальних розмірів заробітної плати, з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування.
Ті самі дії, вчинені на територіях та об'єктах
природно-заповідного фонду, або якщо вони завдали великої шкоди
державі, або вчинені повторно, або за попереднім зговором групою
осіб, а так само організація посадовою особою видобування
корисних копалин з порушенням установленого законом порядку —

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »