Документ 2090-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.06.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.11.2018. Подивитися в історії? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Третього додаткового протоколу та Четвертого додаткового протоколу до Європейської конвенції про видачу правопорушників

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 30, ст.328)

Верховна Рада України постановляє:

1. Третій додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників, учинений 10 листопада 2010 року у м. Страсбурзі, який набирає чинності для України у перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного строку з дати передачі на зберігання її ратифікаційної грамоти, ратифікувати (додається) з такими заявами:

"Відповідно до пункту 5 статті 4 Третього додаткового протоколу Україна заявляє, що згода особи на видачу у спрощеному порядку та у відповідному випадку відмова особи від застосування спеціального правила можуть бути відкликані до їх затвердження слідчим суддею";

"Відповідно до підпункту "b" статті 5 Третього додаткового протоколу Україна заявляє, що стаття 14 Конвенції не застосовується, якщо видана Україною особа погодилася на видачу та чітко висловила відмову від застосування спеціального правила".

2. Четвертий додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників, учинений 20 вересня 2012 року у м. Відні, який набирає чинності для України у перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного строку з дати передачі на зберігання її ратифікаційної грамоти, ратифікувати (додається) з такими заявою та застереженнями:

"Відповідно до пункту 1 статті 2 Четвертого додаткового протоколу Україна заявляє, що органами, яким надаються повноваження згідно з пунктом 1 статті 12 Конвенції в редакції цього Протоколу, є Міністерство юстиції України (щодо видачі особи під час судового провадження або виконання вироку) і Генеральна прокуратура України (щодо видачі особи під час досудового розслідування)";

"Відповідно до пункту 5 статті 21 Конвенції у редакції статті 5 Четвертого додаткового протоколу Україна дозволяє транзитне перевезення через свою територію осіб, що видаються, за всіх умов, за яких вона дозволяє видачу правопорушників";

"Відповідно до пункту 3 статті 6 Четвертого додаткового протоколу Україна зазначає, що для цілей статті 12 та підпункту "а" пункту 1 статті 14 Конвенції в редакції цього Протоколу Україна залишає за собою право вимагати надання оригіналу запиту та засвідчених копій підтвердних документів".

3. Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у зв’язку з ратифікацією Третього додаткового протоколу та Четвертого додаткового протоколу до Європейської конвенції про видачу правопорушників".

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 червня 2017 року
№ 2090-VIII
вгору