Про банки і банківську діяльність
Верховна Рада України; Закон від 07.12.20002121-III