Документ 233_001-17, чинний, поточна редакція — Підписання від 25.05.2017

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Естонської Республіки щодо реалізації заходів військової підготовки Збройних Сил України


Дата підписання:

25.05.2017


Дата набрання чинності для України:

25.05.2017

Міністерство оборони України та Міністерство оборони Естонської Республіки (далі - Учасники),

враховуючи принципи Договору між Україною та Естонською Республікою про дружбу і співробітництво, підписаному у Талліні 26 травня 1992 року;

враховуючи Угоду між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Естонської Республіки про військове співробітництво, вчинену у Києві 20 квітня 1994 року;

враховуючи Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Естонської Республіки про взаємну охорону секретної інформації, вчинену у Києві 10 травня 2004 року (далі - Угода про взаємну охорону секретної інформації);

посилаючись на положення Угоди між Державами - учасницями Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їхніх збройних сил (далі - УСЗС-ПЗМ) та Додатковий протокол до неї, укладених у Брюсселі 19 червня 1995 року;

зважаючи на положення Угоди між державами - учасницями Північноатлантичного договору стосовно статусу їхніх збройних сил, вчиненої у Лондоні 19 червня 1951 року (далі - НАТО УСЗС);

домовились про таке:

Стаття 1
Визначення

1. Держава, що приймає (ДП), - Україна.

2. Підтримка держави, що приймає (ПДП) - це цивільна чи військова логістика, та адміністративна підтримка, яка надається Державою, що приймає, Естонському особовому складу щодо діяльності, передбаченої цим Меморандумом.

3. Держава, що направляє (ДН), - Естонська Республіка.

4. Естонський особовий склад - Естонський військовий особовий склад і члени цивільного компоненту, як вони визначені в НАТО УСЗС.

Стаття 2
Мета

Метою цього Меморандуму про взаєморозуміння (далі - "Меморандум") є створення правової бази, принципів і процедур між Учасниками для розробки і реалізації навчальних та консультативних програм та участі Естонського особового складу у навчальній та дорадчій / консультативній діяльності для Збройних Сил України.

Стаття 3
Навчальні і консультативні програми та діяльність

1. Учасники переважно зосереджуються на розробці навчальних і консультативних програм та участі у заходах підготовки таких напрямів та форм:

a) військова підготовка та інструктаж, що переважно складається з:

a. Програми індивідуальної військової підготовки;

b. Програми колективної військової підготовки;

c. Програми спеціальної (експертної) підготовки;

d. Розвитку сил спеціальних операцій.

b) Інші сфери обопільного інтересу в межах компетенції Учасників.

2. Виконуючи положення цього Меморандуму, Естонський особовий склад може направлятися до оборонних інституцій України для роботи у якості інструкторів, радників та експертів.

Стаття 4
В'їзд і виїзд

1. Українські візові вимоги та обмеження не застосовуються до Естонського особового складу при в'їзді на чи виїзді з території України з метою участі у заходах підготовки, передбачених цим Меморандумом. ДП визнає оформлені ДН національне посвідчення військовослужбовця (або його цивільний еквівалент) та посвідчення про відрядження зразка НАТО дійсними для в'їзду до / виїзду з України всього Естонського персоналу.

2. В'їзд та виїзд можуть здійснюватися повітряним, наземним та залізничним транспортом.

Стаття 5
Правовий статус

1. Під час перебування в України Естонський особовий склад дотримується законодавства України відповідно до статті II НАТО УСЗС.

2. Правовий статус Естонського особового складу на території ДП регулюється НАТО УСЗС.

3. Провадження у справах кримінальної та дисциплінарної юрисдикції відбувається згідно зі статтею VII НАТО УСЗС.

Стаття 6
Уніформи та зброя

1. Відповідно до статті VI НАТО УСЗС Естонський військовий особовий склад може на виконання наказу носити зброю на території України з метою участі у діяльності, передбаченої цим Меморандумом.

2. Відповідно до статті V НАТО УСЗС Естонський військовий особовий склад може носити свою національну уніформу весь час та у всіх місцях на території ДП.

Стаття 7
Захист і безпека сил

1. Відповідно до пункту 10 статті VII НАТО УСЗС Учасники тісно співпрацюватимуть один з одним для забезпечення безпеки членів Естонського особового складу, його майна та спорядження. У розвиток цього зобов'язання власті ДП тісно співпрацюють з відповідними властями ДН для забезпечення безперешкодного доступу до та залишення об'єктів або місць дислокації Естонського особового складу.

2. ДП визнає право ДН вживати всіх необхідних заходів для забезпечення захисту Естонського персоналу та підтримання порядку і безпеки в будь-яких місцях, його дислокації відповідно до даного Меморандуму.

3. У разі загрози безпеці Естонського особового складу ДН може вжити відповідних заходів для підтримання або відновлення порядку та дисципліни на об'єктах або в місцях дислокації Естонського особового складу у відповідності до законодавства ДП.

4. Учасники координують, наскільки це практично можливо, заходи із захисту сил. Вищезазначене не тлумачиться як обмеження права на самооборону.

5. Будь-яка особа не з числа Естонського особового складу, затримана Естонським особовим складом, наскільки практично можливо найскоріше передається під контроль цивільній чи військовій поліції України відповідно до пункту 10 статті VII НАТО УСЗС.

Стаття 8
Нещасні випадки та їх розслідування

1. У разі нещасного випадку за участю Естонського особового складу, його спорядження або майна, Учасники співпрацюють у повній мірі для охорони місця, де він стався, та у проведенні його розслідування. ДН несе основну відповідальність за запровадження належних заходів безпеки у безпосередньому місці нещасного випадку у відповідності до законодавства ДП.

2. ДН має право бути представленою спостерігачем в ході будь-якого розслідування нещасного випадку ДП.

3. ДП здійснює контроль над будь-яким належним йому пошкодженим майном і має право вилучити його на власний розсуд після закінчення потреби у ньому для розслідування.

4. ДП проводить своє розслідування оперативно та повертає речі, які логічно більш не є необхідними для його проведення. ДН надається копія будь-якого звіту про нещасний випадок, складеного властями ДП.

Стаття 9
Ввезення, вивезення, податки та митні збори

1. Відповідно до статей IX та XI НАТО УСЗС ДН може ввозити та вивозити, без сплати будь-яких митних зборів, податків чи мита будь-яке обладнання та/або матеріали, пов'язані з передбаченою цим Меморандумом діяльністю на території України.

2. ДП несе відповідальність за оплату всіх витрати, пов'язаних з митним оформленням майна та/або обладнання ДП для передбаченої цим Меморандумом діяльності на території України.

Стаття 10
Фінансові положення

1. Кожен Учасник несе відповідальність за фінансування власних адміністративних витрат в рамках цього Меморандуму, якщо інше не передбачено.

2. Укладання додаткових домовленостей щодо використання коштів може обговорюватись під час проведення будь-якого заходу військової підготовки в рамках цього Меморандуму.

3. Всі виплати та фінансові розрахунки з ДП здійснюються в українській національній валюті (українська гривня).

4. Комісійні збори, пов'язані з будь-яким платежем або банківським переказом, сплачуються Учасником, що їх здійснює.

5. Послуги, які надаються ДП безкоштовно:

5.1. Використання спільно визначених військових споруд/об'єктів та районів, запропонованих для проведення заходів військової підготовки. ДН надається доступ до військових споруд/об'єктів та інших районів, запропонованих для проведення заходів військової підготовки. Ці об'єкти будуть повернені ДП як мінімум у тому ж, або покращеному стані порівняно з тим, в якому вони були надані у користування ДН.

5.2. Використання радіочастотних спектрів.

6. Послуги, які оплачуються ДН:

6.1. Проживання Естонського особового складу в житлових умовах для військовослужбовців.

6.2. Харчування Естонського особового складу на військових об'єктах.

6.3. Використання телекомунікаційних послуг Естонським особовим складом.

6.4. Використання електроенергії, води, каналізації та інших комунальних послуг Естонським особовим складом.

6.5. Вивезення сміття з території, де розміщується Естонський особовий склад ДН.

7. ДН може безоплатно користуватися транспортною інфраструктурою, включно, але не обмежуючись дорогами загального користування та мостами.

Стаття 11
Захист інформації з обмеженим доступом

Положення Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Естонської Республіки про взаємну охорону секретної інформації, вчинену у Києві 10 травня 2004 року застосовуватимуться для захисту інформації з обмеженим доступом, якою обмінюються або яку накопичують Учасники в процесі виконання цього Меморандуму.

Стаття 12
Медичне забезпечення

1. ДН відповідає за стан здоров'я Естонського особового складу та за оплату витрат на його медичне обслуговування під час передбаченої цим Меморандумом діяльності на території ДП.

2. Під час діяльності, передбаченої цим Меморандумом на території ДП, ДП надає медичне забезпечення особовому складу ДН в тих же умовах, що й особовому складу ДП.

3. ДН оплачує витрати на лікування та інші медичні послуги, включаючи медичну евакуацію, із залученням невідкладної медичної допомоги цивільних медичних закладів ДП.

Стаття 13
Претензії

Претензії, які виникають у зв'язку з діяльністю, що проводиться відповідно до цього Меморандуму на території України, розглядаються та вирішуються в порядку, визначеному статтею VIII НАТО УСЗС.

Стаття 14
Прикінцеві положення

1. Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання.

2. Цей Меморандум чинний протягом 5 років, після чого автоматично продовжується на такий самий період, якщо інше не домовлено між Учасниками.

2. До цього Меморандуму можуть вноситися зміни за письмовою згодою обох Учасників. Такі зміни становлять невід'ємну частину цього Меморандуму та набирають чинності відповідно до пункту 1 цієї статті.

3. Будь-який Учасник може в односторонньому порядку вийти з цього Меморандуму, повідомивши іншого Учасника в письмовій формі за 30 днів. Учасник, який припиняє дію цього Меморандуму, не звільняється від тих фінансових зобов'язань перед іншим Учасником, які він взяв на себе до припинення дії цього Меморандуму. Фінансові витрати, що виникли внаслідок одностороннього припинення дії цього Меморандуму, подаються Учаснику, що припиняє його дію, для відшкодування впродовж 60 календарних днів після припинення дії цього Меморандуму.

4. Положення цього Меморандуму не суперечать ні національному законодавству держав Учасників, ні міжнародному праву. У разі виникнення розбіжностей, перевага надається національному законодавству держав Учасників та міжнародному праву. Учасники повідомляють один одного у разі виникнення розбіжностей.

5. Будь-які спори щодо тлумачення чи застосування положень цього Меморандуму вирішуватимуться шляхом двосторонніх консультацій між Учасниками.

Підписано у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей стосовно тлумачення положень цього Меморандуму перевагу матиме текст англійською мовою.


За Міністерство оборони України

За Міністерство оборони
Естонської Республіки


(підпис)

(підпис)
вгору