Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Умови [...] від 25.03.2016246
Документ 246-2016-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.01.2018, підстава 1056-2017-п
 

Сторінки:  1  2  [ 3 ]  4  5
« попередня сторінканаступна сторінка »  

Адміністратор

___________
(підпис)

______________________
(прізвище, імя та по батькові)

__________

* Результати тестування зазначаються відповідно до додатка 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ № 648 від 18.08.2017}Додаток 9
до Порядку

ЗАГАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ

Порядковий номер

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Загальна кількість балів

Рейтинг
Адміністратор

________________
(підпис)

________________________
(прізвище, імя та по батькові)

__________
Примітка.


Загальний рейтинг кандидатів визначається починаючи з найвищого балу, який набрав кандидат.

{Додаток 9 в редакції Постанови КМ № 648 від 18.08.2017}Додаток 9-1
до Порядку


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом (розпорядженням)
__________________________
від _____________ р. № ____

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посад Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств, Голови НАДС, його заступників, Голови Державного агентства з питань електронного урядування, його заступників, посади яких належать до першої групи посад фахівців з питань реформ*

Загальні умови

Посадові обов’язки


Умови оплати праці


Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду


Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання


Додаткові (необов’язкові) документи

сертифікат або інший документ, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи

Місце, час та дата початку проведення конкурсу


Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу


Кваліфікаційні вимоги**

1.

Освіта***


2.

Досвід роботи***


3.

Володіння державною мовою


Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Стратегічне бачення

- розуміння загальної ситуації, що склалася у відповідній сфері діяльності;
- здатність до концептуального мислення;
- здатність визначати напрям розвитку;
- здатність до інноваційного мислення;
- спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів

2.

Управління змінами

- вміння формувати план змін;
- вміння управляти змінами та реакцією на них;
- вміння оцінювати ефективність змін

3.

Прийняття ефективних рішень

- здатність своєчасно приймати виважені рішення;
- вміння аналізувати альтернативи;
- спроможність на виважений ризик;
- автономність та ініціативність щодо прийняття пропозицій/рішень

4.

Лідерство

- вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;
- сприяння всебічному розвитку особистості;
- вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;
- здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

5.

Комунікація та взаємодія

- вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку;
- вміння публічно виступати перед аудиторією;
- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

6.

Досягнення результатів

- здатність до чіткого бачення результату діяльності;
- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

7.

Стресостійкість

- вміння управляти своїми емоціями;
- здатність до самоконтролю;
- здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики

8.

Управління ефективністю та розвиток людських ресурсів

- вміння управляти проектами;
- вміння організовувати роботу і контролювати її виконання;
- вміння управляти якісним обслуговуванням;
- здатність до мотивування;
- вміння управляти людськими ресурсами

9.

Робота з інформацією

- здатність працювати з базами даних законодавства;
- вміння працювати в умовах електронного урядування

10.

Аналітичні здібності

- здатність до логічного мислення;
- здатність до абстрактного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

11.

Числове мислення****

- здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

12.

Вербальне мислення****

- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією

Професійні знання**

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України “Про державну службу”;
Закону України “Про запобігання корупції”

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця


3.

Знання основ державного управління у відповідній галузі*****

- розуміння мети та завдань відповідної державної політики;
- знання системи управління галуззю

4.

Управління публічними фінансами

- знання основ бюджетного законодавства;
- знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів


...


__________

* Заповнення полів в цих умовах є обов’язковим під час визначення конкретних умов проведення конкурсу на зайняття посад Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств, Голови НАДС, його заступників, Голови Державного агентства з питань електронного урядування, його заступників, посади яких належать до першої групи посад фахівців з питань реформ.

** Зазначаються загальні вимоги відповідно до Закону України “Про державну службу” та спеціальні вимоги, які визначаються з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу.

Спеціальні вимоги до освіти та досвіду роботи можуть мати уточнюючий характер щодо галузей знань та/або спеціальностей, за якими здобуто вищу освіту, досвіду роботи у конкретній сфері.

У розділі “Професійні знання” зазначається не більше п’яти вимог.

*** Зазначаються загальні вимоги відповідно до частини першої статті 19 та частини другої статті 20 Закону України “Про державну службу”. У разі наявності спеціальних вимог, які перевищують встановлені Законом України “Про державну службу” загальні вимоги, зазначаються лише спеціальні вимоги.

**** Залежно від посадових обов’язків встановлюється вимога щодо наявності числового мислення або вербального мислення.

***** У вимозі та її компонентах зазначається необхідна галузь та сфера державної політики.

{Порядок доповнено додатком 9-1 згідно з Постановою КМ № 1056 від 20.12.2017}


Додаток 10
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 жовтня 2017 р. № 815)


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом (розпорядженням)
__________________________
від ______________ р. № ____

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посад Генерального директора директорату, директора генерального департаменту та Генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції*

Загальні умови

Посадові обов’язки


Умови оплати праці


Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду


Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання


Додаткові (необов’язкові) документи

сертифікат або інший документ, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи

Місце, час та дата початку проведення конкурсу


Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу


Кваліфікаційні вимоги**

1.

Освіта***


2.

Досвід роботи***


3.

Володіння державною мовою


Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Стратегічне бачення

бачення загальної картини;
концептуальне мислення;
здатність визначити напрям розвитку;
інноваційне мислення

2.

Впровадження змін

рішучість та наполегливість;
залучення впливових сторін;
реорганізація для спрощення, підвищення прозорості та ефективності;
гнучкість та адаптивність (до зміни середовища, очікувань тощо);
оцінка ефективності впровадження

3.

Прийняття ефективних рішень

здатність приймати вчасні та виважені рішення;
аналіз альтернатив;
спроможність на виважений ризик;
автономність та ініціативність щодо пропозицій/рішень

4.

Лідерство

вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;
сприяння всебічному розвитку особистості;
делегування та управління результатами;
створення ефективної організаційної культури державної служби

5.

Комунікація та взаємодія

визначення заінтересованих і впливових сторін та розбудова партнерських стосунків;
здатність ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку;

вміння публічно виступати перед аудиторією;
здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

6.

Досягнення результатів

чітке бачення результату;
сфокусовані зусилля для досягнення результату;
запобігання та ефективне подолання перешкод

7.

Стресостійкість

розуміння своїх емоцій;
самоконтроль;
конструктивне ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики;
оптимізм

8.

Аналітичні здібності

логічне мислення;
абстрактне мислення

9.

Числове мислення****

здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

10.

Вербальне мислення****

здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією

Професійні знання**

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України “Про державну службу”;
Закону України “Про запобігання корупції”

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)


3.4.5.__________

* Заповнення полів в цих умовах є обов’язковим під час визначення конкретних умов проведення конкурсу на зайняття посад генеральних директорів директоратів та директорів генеральних департаментів.

** Зазначаються загальні вимоги відповідно до Закону України “Про державну службу” та спеціальні вимоги, які визначаються з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, та з урахуванням положень посадових інструкцій в порядку, затвердженому НАДС.

Спеціальні вимоги до освіти та досвіду роботи можуть мати уточнюючий характер щодо галузей знань та/або спеціальностей, за якими здобуто вищу освіту, досвіду роботи у конкретній сфері.

У розділі “Професійні знання” зазначається не більше п’яти вимог.

*** Зазначаються загальні вимоги відповідно до частини першої статті 19 та частини другої статті 20 Закону України “Про державну службу”. У разі наявності спеціальних вимог зазначаються лише спеціальні вимоги.

**** Залежно від посадових обов’язків встановлюється вимога щодо наявності числового або вербального мислення.

{Додаток 10 в редакції Постанов КМ № 648 від 18.08.2017, № 815 від 25.10.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1056 від 20.12.2017}Додаток 11
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 жовтня 2017 р. № 815)


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом (розпорядженням)
__________________________
від ______________ р. № ____

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посад керівника експертної групи директорату, керівника експертної групи генерального департаменту та керівника експертної групи Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції*

Загальні умови

Посадові обов’язки


Умови оплати праці


Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду


Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання


Додаткові (необов’язкові) документи

сертифікат або інший документ, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи

Місце, час та дата початку проведення конкурсу


Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу


Кваліфікаційні вимоги**

1.

Освіта***


2.

Досвід роботи***


3.

Володіння державною мовою


Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Концептуальне та інноваційне мислення

здатність сприймати інформацію та мислити концептуально;
здатність формувати закінчені (оформлені) пропозиції;
здатність формувати нові/інноваційні ідеї та підходи

2.

Управління організацією роботи

чітке бачення цілі;
ефективне управління ресурсами;
чітке планування реалізації;
ефективне формування та управління процесами

3.

Управління персоналом

делегування та управління результатами;
управління мотивацією;
стимулювання командної роботи та співробітництва

4.

Комунікація та взаємодія

вміння дослухатися до думки;
вміння викладати свою думку, чітко висловлюватися (усно та письмово), переконувати;
вміння виступати перед аудиторію

5.

Досягнення результатів

чітке бачення результату;
сфокусовані зусилля для досягнення результату;
здатність запобігати та ефективно долати перешкоди

6.

Стресостійкість

розуміння своїх емоцій;
управління своїми емоціями;
оптимізм

7.

Аналітичні здібності

логічне мислення;
абстрактне мислення

8.

Числове мислення****

здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

9.

Вербальне мислення****

здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією

Професійні знання**

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України “Про державну службу”;
Закону України “Про запобігання корупції”

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)


3.4.5.__________

* Заповнення полів в цих умовах є обов’язковим під час визначення конкретних умов проведення конкурсу на зайняття посад керівників експертних груп директоратів та керівників експертних груп генеральних департаментів.

** Зазначаються загальні вимоги відповідно до Закону України “Про державну службу” та спеціальні вимоги, які визначаються з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, та з урахуванням положень посадових інструкцій в порядку, затвердженому НАДС.

Спеціальні вимоги до освіти та досвіду роботи можуть мати уточнюючий характер щодо галузей знань та/або спеціальностей, за якими здобуто вищу освіту, досвіду роботи у конкретній сфері.

У розділі “Професійні знання” зазначається не більше п’яти вимог.

*** Зазначаються загальні вимоги відповідно до частини першої статті 19 та частини другої статті 20 Закону України “Про державну службу”. У разі наявності спеціальних вимог зазначаються лише спеціальні вимоги.

**** Залежно від посадових обов’язків встановлюється вимога щодо наявності числового або вербального мислення.

{Додаток 11 в редакції Постанов КМ № 648 від 18.08.2017, № 815 від 25.10.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1056 від 20.12.2017}Додаток 12
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 жовтня 2017 р. № 815)


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом (розпорядженням)
__________________________
від ______________ р. № ____

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посад державного експерта директорату, державного експерта генерального департаменту та державного експерта Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції*

Загальні умови

Посадові обов’язки


Умови оплати праці


Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду


Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання


Додаткові (необов’язкові) документи

сертифікат або інший документ, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи

Місце, час та дата початку проведення конкурсу


Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу


Кваліфікаційні вимоги**

1.

Освіта***


2.

Досвід роботи***


3.

Володіння державною мовою


Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Ефективність аналізу та висновків

здатність узагальнювати інформацію;
здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
здатність робити коректні висновки

2.

Командна робота

командна робота;
орієнтація на командний результат;
відкритість в обміні інформацією

3.

Комунікація та взаємодія

вміння слухати та сприймати думки;
вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово)

4.

Досягнення результатів

чітке бачення результату;
сфокусовані зусилля для досягнення результату;
запобігання та ефективне подолання перешкод

5.

Стресостійкість

розуміння своїх емоцій;
управління своїми емоціями;
оптимізм

6.

Аналітичні здібності

логічне мислення;
абстрактне мислення

7.

Числове мислення****

здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

8.

Вербальне мислення****

здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією

Професійні знання**

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України “Про державну службу”;
Закону України “Про запобігання корупції”

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)


3.4.5.__________

* Заповнення полів в цих  умовах є обов’язковим під час визначення конкретних умов проведення конкурсу на зайняття посад державних експертів директоратів та державних експертів генеральних департаментів.

** Зазначаються загальні вимоги відповідно до Закону України “Про державну службу” та спеціальні вимоги, які визначаються з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, та з урахуванням положень посадових інструкцій в порядку, затвердженому НАДС.

Спеціальні вимоги до освіти та досвіду роботи можуть мати уточнюючий характер щодо галузей знань та/або спеціальностей, за якими здобуто вищу освіту, досвіду роботи у конкретній сфері.

У розділі “Професійні знання” зазначається не більше п’яти вимог.

*** Зазначаються загальні вимоги відповідно до частини першої статті 19 та частини другої статті 20 Закону України “Про державну службу”. У разі наявності спеціальних вимог зазначаються лише спеціальні вимоги.

**** Залежно від посадових обов’язків встановлюється вимога щодо наявності числового або вербального мислення.

{Додаток 12 в редакції Постанов КМ № 648 від 18.08.2017, № 815 від 25.10.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1056 від 20.12.2017}Додаток 13
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. № 1056)

МЕТОДИ
оцінювання вимог, визначених в умовах проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ

Вимоги

Методи оцінювання

Компетентність

Стратегічне бачення

ситуаційне завдання (в усній формі)

Впровадження змін

ситуаційне завдання (в письмовій формі)

Прийняття ефективних рішень

ситуаційне завдання (в письмовій формі)

Лідерство

співбесіда

Комунікація та взаємодія

ситуаційне завдання (в усній формі)

Досягнення результатів

ситуаційне завдання (в письмовій формі)

Стресостійкість

ситуаційне завдання (в усній формі)

Концептуальне та інноваційне мислення

ситуаційне завдання (в усній формі)

Управління організацією роботи

ситуаційне завдання (в письмовій формі)

Управління ефективністю та розвиток людських ресурсів

співбесіда

Управління персоналом

співбесіда

Управління змінами

ситуаційне завдання (в письмовій формі)

Робота з інформацією

ситуаційне завдання

Ефективність аналізу та
висновків

ситуаційне завдання (в письмовій формі)

Командна робота

співбесіда

Аналітичні здібності

тестування на абстрактне мислення

Числове мислення

тестування на числове мислення

Вербальне мислення

тестування на вербальне мислення

Професійні знання

Знання законодавства

тестування на знання законодавства

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця

ситуаційне завдання

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

ситуаційне завдання

Знання основ державного управління у відповідній галузі

співбесіда

Управління публічними
фінансами

співбесіда

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  2  [ 3 ]  4  5
« попередня сторінканаступна сторінка »