Про приватизацію державного житлового фонду
Верховна Рада України; Закон від 19.06.19922482-XII