Про внесення змін до Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф [...]
Верховна Рада України; Закон від 12.07.20012671-III
Документ 2671-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2014, підстава 584-18
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 584-VII ( 584-18 ) від 19.09.2013, ВВР,
2014, N 20-21, ст.740 }
Про внесення змін до Митного тарифу України,
затвердженого Законом України
"Про Митний тариф України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 45, ст.239 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Митного тарифу України ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ), затвердженого Законом України "Про Митний
тариф України" ( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001
р., N 24, ст. 125, Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст.
781) такі зміни:
1. У розділі I:
1) цифри і слова:
"0203 19 13 00 - - - - корейка та 1 євро 2 євро
її відруби за 1 кг за 1 кг"
замінити цифрами і словами:
"0203 19 13 00 - - - - корейка та 1 євро 2 євро
її відруби, за 1 кг за 1 кг";
необвалені
2) цифри і слова:
"0302 69 61 00 - - - - морські 0,2 євро 0,4 євро
карасі видів за 1 кг за 1 кг"
Dentex dentex та
Pagellus spp.
- - - - мерлуза
(Merluccius spp.,
Urophycis spp.):
замінити цифрами і словами:
"0302 69 61 00 - - - - морські 0,2 євро 0,4 євро
карасі видів за 1 кг за 1 кг";
Dentex dentex та
Pagellus spp.
- - - - мерлуза
(Merluccius spp.)
і морський минь
(Urophycis spp.):
3) цифри і слова:
"0302 69 69 00 - - - - мерлузи 0,2 євро 0,4 євро
роду Vraphecis за 1 кг за 1 кг"
замінити цифрами і словами:
"0302 69 69 00 - - - - морський 0,2 євро 0,4 євро
минь Urophycis за 1 кг за 1 кг";
4) цифри і слова:
"0302 69 86 00 - - - - мерланг 0,2 євро 0,4 євро
блакитний південний за 1 кг за 1 кг"
(Micromesistius
australis)
замінити цифрами і словами:
"0302 69 86 00 - - - - південна 0,2 євро 0,4 євро
путасу за 1 кг за 1 кг";
(Micromesistius
australis)
5) цифри і слова:
"0303 79 85 00 - - - - мерланг 5 5"
блакитний південний
(Micromesistius
australis)
замінити цифрами і словами:
"0303 79 85 00 - - - - південна 5 5";
путасу
(Micromesistius
australis)
6) цифри і слова:
"0304 20 88 - - риби видів 10 10"
Dissosticus spp.:
0304 20 88 10 - - - іклача
патагонського
(Dissosticus
eleginoides)
[Chilean seabass,
Patagonian
toothfish,
Merlusa negra]
0304 20 88 20 - - - іклача
антарктичного
(Dissosticus
mawsony)
[Antarctic
toothfish]
0304 20 88 90 - - - інших
замінити цифрами і словами:
"0304 20 88 - - риби видів
Dissostichus spp.:
0304 20 88 10 - - - іклача 10 10
патагонського
(Dissostichus
eleginoides)
[Chilean seabass,
Patagonian
toothfish,
Merlusa negra]
0304 20 88 20 - - - іклача 10 10
антарктичного
(Dissostichus
mawsony)
[Antarctic
toothfish]
0304 20 88 90 - - - інших 10 10";
7) цифри і слова:
"0407 00 19 00 - - - інші 0,05 євро 0,1 євро
за 1 шт за 1 шт
0407 00 30 00 - - інші 0,05 євро 0,1 євро
за 1 шт за 1 шт
0407 00 90 00 - інші 0,05 євро 0,1 євро
за 1 шт за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"0407 00 19 00 - - - інші 0,05 євро 0,1 євро
за 1 кг за 1 кг
0407 00 30 00 - - інші 0,05 євро 0,1 євро
за 1 кг за 1 кг
0407 00 90 00 - інші 0,05 євро 0,1 євро
за 1 кг за 1 кг".
2. У розділі II:
1) цифри і слова:
"0709 90 31 00 - - - призначені 0,3 євро 0,6 євро
не для виробництва за 1 кг за 1 кг"
олії
замінити цифрами і словами:
"0709 90 31 00 - - - призначені 0,3 євро 0,6 євро
для вживання, крім за 1 кг за 1 кг";
виробництва олії
2) цифри і слова:
"0709 90 70 00 - - кабачки 0,3 євро 0,6 євро
за 1 кг за 1 кг"
замінити цифрами і словами:
"0709 90 70 00 - - кабачки 0,3 євро 0,6 євро
за 1 кг за 1 кг
0709 90 90 00 - - інші 0,3 євро 0,6 євро
за 1 кг за 1 кг";
3) цифри і слова:
"0803 00 Банани, включаючи
плантайни, свіжі
або сушені:
- свіжі:
0803 00 11 00 - - плантайни 20%, але 40%, але
не менш не менш
як 0,2 як 0,4
євро за євро за
1 кг 1 кг
0803 00 19 00 - - інші 20%, але 40%, але
не менш не менш
як 0,2 як 0,4
євро за євро за
1 кг 1 кг
0803 00 90 00 - сушені 20%, але 40%, але
не менш не менш
як 0,2 як 0,4
євро за євро за
1 кг 1 кг"
замінити цифрами і словами:
"0803 00 Банани, включаючи
плантайни, свіжі
або сушені:
- свіжі:
0803 00 11 00 - - плантайни 20%, але 20%, але
не менш не менш
як 0,1 як 0,1
євро за євро за
1 кг 1 кг
0803 00 19 00 - - інші 20%, але 20%, але
не менш не менш
як 0,1 як 0,1
євро за євро за
1 кг 1 кг
0803 00 90 00 - сушені 20%, але 20%, але
не менш не менш
як 0,1 як 0,1
євро за євро за
1 кг 1 кг";
4) цифри і слова:
"0805 20 - мандарини
(включаючи
танжерини та
сатсума);
клементини,
вілкінги та
аналогічні гібриди
цитрусових:
- - з 1 січня до
кінця лютого:
0805 20 10 00 - - - клементини 20%, але 20%, але
не менш не менш
як 0,1 як 0,1
євро за євро за
1 кг 1 кг
0805 20 30 00 - - - монреаль та 20%, але 20%, але
сатсума не менш не менш
як 0,1 як 0,1
євро за євро за
1 кг 1 кг
0805 20 50 00 - - - мандарини та 20%, але 20%, але
вілкінги не менш не менш
як 0,1 як 0,1
євро за євро за
1 кг 1 кг
0805 20 70 00 - - - танжерини 20%, але 20%, але
не менш не менш
як 0,1 як 0,1
євро за євро за
1 кг 1 кг
0805 20 90 00 - - - інші 20%, але 20%, але
не менш не менш
як 0,1 як 0,1
євро за євро за
1 кг 1 кг"
замінити цифрами і словами:
"0805 20 - мандарини
(включаючи
танжерини та
сатсума);
клементини,
вілкінги та
аналогічні гібриди
цитрусових:
0805 20 10 00 - - клементини 20%, але 20%, але
не менш не менш
як 0,1 як 0,1
євро за євро за
1 кг 1 кг
0805 20 30 00 - - монреаль та 20%, але 20%, але
сатсума не менш не менш
як 0,1 як 0,1
євро за євро за
1 кг 1 кг
0805 20 50 00 - - мандарини та 20%, але 20%, але
вілкінги не менш не менш
як 0,1 як 0,1
євро за євро за
1 кг 1 кг
0805 20 70 00 - - танжерини 20%, але 20%, але
не менш не менш
як 0,1 як 0,1
євро за євро за
1 кг 1 кг
0805 20 90 00 - - інші 20%, але 20%, але
не менш не менш
як 0,1 як 0,1
євро за євро за
1 кг 1 кг";
5) цифри і слова:
"0808 10 10 00 - - для сидру, 0,5 євро 1 євро
навалом, з 16 за 1 кг за 1 кг"
вересня до 15
грудня
замінити цифрами і словами:
"0808 10 10 00 - - для сидру, 0,5 євро 1 євро
навалом, з 16 за 1 кг за 1 кг";
вересня до 15
грудня
- - інші:
6) цифри і слова:
"1208 10 00 00 - з соєвих бобів 0 0"

замінити цифрами і словами:
"1208 10 00 00 - з соєвих бобів 0,3 євро 0,6 євро
за 1 кг за 1 кг";
7) цифри і слова:
"1210 Шишки хмелю, свіжі
або сухі,
подрібнені або
неподрібнені,
розмелені або у
вигляді таблеток;
лупулін:
1210 10 00 00 - шишки хмелю, 50%, але 50%, але
неподрібнені, не менш не менш
нерозмелені, як 2 євро як 2 євро
непресовані за 1 кг за 1 кг
1210 20 - шишки хмелю,
подрібнені,
розмелені або у
вигляді таблеток;
лупулін:
1210 20 10 00 - - шишки хмелю 50%, але 50%, але
подрібнені, не менш не менш
розмелені або у як 2 євро як 2 євро
вигляді таблеток, за 1 кг за 1 кг"
з високим вмістом
лупуліну; лупулін
замінити цифрами і словами:
"1210 Шишки хмелю, свіжі
або сухі,
подрібнені або
неподрібнені,
розмелені або у
вигляді гранул;
лупулін:
1210 10 00 00 - шишки хмелю, 50%, але 50%, але
неподрібнені, не менш не менш
нерозмелені, як 2 євро як 2 євро
непресовані за 1 кг за 1 кг
1210 20 - шишки хмелю,
подрібнені,
розмелені або у
вигляді гранул;
лупулін:
1210 20 10 00 - - шишки хмелю 50%, але 50%, але
подрібнені, не менш не менш
розмелені або у як 2 євро як 2 євро
вигляді гранул, з за 1 кг за 1 кг".
високим вмістом
лупуліну; лупулін
3. У розділі III:
1) цифри і слова:
"1509 10 10 00 - - олія маслинова 0,5 євро 1 євро
очищена першого за 1 кг за 1 кг"
(холодного)
пресування для
освітлювальних
цілей (lampantes)
замінити цифрами і словами:
"1509 10 10 00 - - олія маслинова 0,5 євро 1 євро
очищена першого за 1 кг за 1 кг";
(холодного)
пресування
(lampantes)
2) цифри і слова:
"1517 90 93 00 - - - кулінарні
суміші або вироби,
що використовуються
для змащування форм
1517 90 99 - - - інші: 1 євро 2 євро
за 1 кг за 1 кг
1517 90 93 10 - - - - суміші 0 0
рослинних жирів
для виготовлення
харчових продуктів
1517 90 93 90 - - - - інші 1 євро 2 євро
за 1 кг за 1 кг"
замінити цифрами і словами:
"1517 90 93 00 - - - кулінарні 1 євро 2 євро
суміші або вироби, за 1 кг за 1 кг
що використовуються
для змащування форм
1517 90 99 - - - інші:
1517 90 99 10 - - - - суміші 0 0
рослинних жирів для
виготовлення
харчових продуктів
1517 90 99 90 - - - - інші 1 євро 2 євро
за 1 кг за 1 кг";
3) цифри і слова:
"1520 00 00 00 Гліцерин сирий; 0 0"
розчини та луги з
вмістом гліцерину
замінити цифрами і словами:
"1520 00 00 00 Гліцерин сирий; 0 0".
гліцеринова вода та
гліцериновий луг
4. У розділі IV:
1) цифри і слова:
"1602 10 00 - гомогенізовані 30%, але 30%, але
готові продукти не менш не менш
як 0,8 як 0,8
євро за євро за
1 кг 1 кг"
замінити цифрами і словами:
"1602 10 00 00 - гомогенізовані 30%, але 30%, але
готові продукти не менш не менш
як 0,8 як 0,8
євро за євро за
1 кг 1 кг";
2) цифри і слова:
"1602 49 11 00 - - - - - філейні 30%, але 30%, але
частини (за не менш не менш
винятком шийних) як 0,8 як 0,8
та їх відруби, євро за євро за
включаючи суміші 1 кг 1 кг
поперекових частин
або окостів
1602 49 13 00 - - - - - шийні 30%, але 30%, але
частини та їх не менш не менш
відруби, включаючи як 0,8 як 0,8
суміші філейних євро за євро за
частин і лопаток 1 кг 1 кг
1602 49 15 00 - - - - - інші 30%, але 30%, але
суміші, які містять не менш не менш
окости, філейні як 0,8 як 0,8
частини або спини євро за євро за
та їх відруби 1 кг 1 кг"
замінити цифрами і словами:
"1602 49 11 00 - - - - - філейні 30%, але 30%, але
частини (за не менш не менш
винятком шийних) як 0,8 як 0,8
та їх відруби, євро за євро за
включаючи суміші 1 кг 1 кг
філейних частин
або окостів
1602 49 13 00 - - - - - шийні 30%, але 30%, але
частини та їх не менш не менш
відруби, включаючи як 0,8 як 0,8
суміші шийних євро за євро за
частин і лопаток 1 кг 1 кг
1602 49 15 00 - - - - - інші 30%, але 30%, але
суміші, які містять не менш не менш
окости, лопаткові як 0,8 як 0,8
частини, філейні євро за євро за
частини або шийні 1 кг 1 кг";
частини та їх
відруби
3) цифри і слова:
"1602 50 31 00 - - - - м'ясо 30%, але 30%, але
тушковане не менш не менш
(Corned beef) як 0,8 як 0,8
євро за євро за
1 кг 1 кг"
замінити цифрами і словами:
"1602 50 31 00 - - - - солонина 30%, але 30%, але
(Corned beef) не менш не менш
як 0,8 як 0,8
євро за євро за
1 кг 1 кг";
4) цифри і слова:
"1604 13 11 00 - - - - у 20%, але 20%, але
маслиновій олії не менш не менш
як 0,2 як 0,2
євро за євро за
1 кг 1 кг"
замінити цифрами і словами:
"1604 13 11 00 - - - - у 20%, але 20%, але
оливковій олії не менш не менш
як 0,2 як 0,2
євро за євро за
1 кг 1 кг";
5) цифри і слова:
"1604 19 94 00 - - - - - мерлуза 20%, але 20%, але
(Merluccius spp., не менш не менш
Urophycis spp.) як 0,2 як 0,2
євро за євро за
1 кг 1 кг"
замінити цифрами і словами:
"1604 19 94 00 - - - - - мерлуза 20%, але 20%, але
(Merluccius spp.) не менш не менш
і морський минь як 0,2 як 0,2
(Urophycis spp.) євро за євро за
1 кг 1 кг";
6) цифри і слова:
"1806 90 11 00 - - - - які 0,9 євро 0,9 євро
містять алкоголь за 1 кг за 1 кг
1806 90 19 00 - - - - інші 0,9 євро 0,9 євро
за 1 кг за 1 кг
- - - інші:
1806 90 31 00 - - - - з начинкою
1806 90 39 - - - - без 0,9 євро 0,9 євро
начинки: за 1 кг за 1 кг
1806 90 39 10 - - - - - вироби з 0,1 євро 0,2 євро
вмістом неїстівних за 1 шт за 1 шт
ігор або сувенірів
1806 90 39 90 - - - - - інші 0,9 євро 0,9 євро
за 1 кг за 1 кг"
замінити цифрами і словами:
"1806 90 11 00 - - - - які містять 0,5 євро 0,5 євро
алкоголь за 1 кг за 1 кг
1806 90 19 00 - - - - інші 0,5 євро 0,5 євро
за 1 кг за 1 кг
- - - інші:
1806 90 31 00 - - - - з начинкою 0,5 євро 0,5 євро
за 1 кг за 1 кг
1806 90 39 - - - - без
начинки:
1806 90 39 10 - - - - - вироби з 0,1 євро 0,2 євро
вмістом неїстівних за 1 шт за 1 шт
ігор або сувенірів
1806 90 39 90 - - - - - інші 0,5 євро 0,5 євро
за 1 кг за 1 кг";
7) цифри і слова:
"1905 90 40 00 - - - вафлі та 30%, але 60%, але
вафельні облатки з не менш не менш
вмістом води не як 0,5 як 1 євро
більш як 10 мас. % євро за за 1 кг"
1 кг
замінити цифрами і словами:
"1905 90 40 00 - - - вафлі та 30%, але 60%, але
вафельні облатки з не менш не менш
вмістом води понад як 0,5 як 1 євро
10 мас. % євро за за 1 кг";
1 кг
8) цифри і слова:
"2008 19 19 00 - - - - - інші 1 євро 2 євро
за 1 за 1
б/кг б/кг"
- - - у первинних
упаковках масою
нетто понад 1 кг:
замінити цифрами і словами:
"2008 19 19 00 - - - - - інші 1 євро 2 євро
за 1 за 1
б/кг б/кг";
- - - у первинних
упаковках масою
нетто не більш
як 1 кг:
9) цифри і слова:
"2008 19 59 00 - - - - - інші 1 євро 2 євро
за 1 за 1
б/кг б/кг"
- - - - інші:
- - - - - тропічні
горіхи обсмажені:
замінити цифрами і словами:
"2008 19 59 00 - - - - - інші 1 євро 2 євро
за 1 за 1
б/кг б/кг";
- - - - інші:
- - - - - горіхи
обсмажені:
10) цифри і слова:
"2008 20 19 00 - - - - інші 1 євро 2 євро
за 1 за 1
б/кг б/кг"
- - - у первинних
упаковках масою
нетто понад 1 кг:
замінити цифрами і словами:
"2008 20 19 00 - - - - інші 1 євро 2 євро
за 1 за 1
б/кг б/кг";
- - - у первинних
упаковках масою
нетто не більш
як 1 кг:
11) цифри і слова:
"2008 40 29 00 - - - - - інші 1 євро 2 євро
за 1 за 1
б/кг б/кг"
- - - у первинних
упаковках масою
нетто понад 1 кг:
замінити цифрами і словами:
"2008 40 29 00 - - - - - інші 1 євро 2 євро
за 1 за 1
б/кг б/кг";
- - - у первинних
упаковках масою
нетто не більш
як 1 кг:
12) цифри і слова:
"2008 40 39 00 - - - - інші 1 євро 2 євро
за 1 за 1
б/кг б/кг"
- - без додання
спирту:
- - - з доданням
цукру, у первинних
упаковках масою
нетто не більш
як 1 кг:
замінити цифрами і словами:
"2008 40 39 00 - - - - інші 1 євро 2 євро
за 1 за 1
б/кг б/кг";
- - без додання
спирту:
- - - з доданням
цукру, у первинних
упаковках масою
нетто понад 1 кг:
13) цифри і слова:
"2008 50 39 00 - - - - - інші 1 євро 2 євро
за 1 за 1
б/кг б/кг"
- - - у первинних
упаковках масою
нетто понад 1 кг:
замінити цифрами і словами:
"2008 50 39 00 - - - - - інші 1 євро 2 євро
за 1 за 1
б/кг б/кг";
- - - у первинних
упаковках масою
нетто не більш
як 1 кг:
14) цифри і слова:
"2008 50 59 00 - - - - інші 1 євро 2 євро
за 1 за 1
б/кг б/кг"
- - без додання
спирту:
- - - з доданням
цукру, у первинних
упаковках масою
нетто не більш
як 1 кг:
замінити цифрами і словами:
"2008 50 59 00 - - - - інші 1 євро 2 євро
за 1 за 1
б/ кг б/кг";
- - без додання
спирту:
- - - з доданням
цукру, у первинних
упаковках масою
нетто понад 1 кг:
15) цифри і слова:
"2008 70 39 00 - - - - - інші 1 євро 2 євро
за 1 за 1
б/кг б/кг"
- - - у первинних
упаковках масою
нетто понад 1 кг:
замінити цифрами і словами:
"2008 70 39 00 - - - - - інші 1 євро 2 євро
за 1 за 1
б/кг б/кг";
- - - у первинних
упаковках масою
нетто не більш
як 1 кг:
16) цифри і слова:
"2008 99 23 00 - - - - - інші 1 євро 2 євро
за 1 за 1
б/кг б/кг"
- - - - інші
- - - - - з
фактичною
концентрацією
спирту не більш
як 11,85 мас. %:
- - - - - - з
вмістом цукру
понад 9 мас. %:
замінити цифрами і словами:
"2008 99 23 00 - - - - - інші 1 євро 2 євро
за 1 за 1
б/кг б/кг";
- - - - інші
- - - - - з вмістом
цукру понад
9 мас. %:
- - - - - - з
фактичною
концентрацією
спирту не більш
як 11,85 мас. %:
17) цифри і слова:
"2008 99 40 00 - - - - - - - інші 1 євро 2 євро
за 1 за 1
б/кг б/кг"
- - - з доданням
цукру, у первинних
упаковках масою
нетто понад 1 кг:
- - - - без додання
спирту:
замінити цифрами і словами:
"2008 99 40 00 - - - - - - - інші 1 євро 2 євро
за 1 за 1
б/кг б/кг";
- - - без додання
спирту:
- - - - з доданням
цукру, у первинних
упаковках масою
нетто понад 1 кг:
18) цифри і слова:
"2009 60 19 90 - - - - інший 30%, але 30%, але
не менш не менш
як 0,5 як 0,5
євро за євро за
1 л 1 л"
- - густиною не
більш як 1,33
г/куб.см при
20 град.C:
- - - вартістю
не більш як 18
євро за 100 кг
маси нетто:

замінити цифрами і словами:
"2009 60 19 90 - - - - інший 30%, але 30%, але
не менш не менш
як 0,5 як 0,5
євро за євро за
1 л 1 л";
- - густиною не
більш як 1,33
г/куб.см при
20 град.C:
- - - вартістю
понад 18 євро за
100 кг маси нетто:
19) цифри і слова:
"2009 80 79 00 - - - - - інші 30%, але 30%, але
не менш не менш
як 0,5 як 0,5
євро за євро за
1 л 1 л"
- - - - інші:
- - - - з доданням
цукру не більш як
30 мас. %:
замінити цифрами і словами:
"2009 80 79 00 - - - - - інші 30%, але 30%, але
не менш не менш
як 0,5 як 0,5
євро за євро за
1 л 1 л";
- - - - інші:
- - - - - з
доданням цукру
понад 30 мас. %:
20) цифри і слова:
"2009 90 39 00 - - - - інші 30%, але 30%, але
не менш не менш
як 0,5 як 0,5
євро за євро за
1 л 1 л"
- - - інші:
- - - - суміші
соків цитрусових
і ананасового:
- - - - - вартістю
понад 30 євро з
100 кг маси нетто:
замінити цифрами і словами:
"2009 90 39 00 - - - - інші 30%, але 30%, але
не менш не менш
як 0,5 як 0,5
євро за євро за
1 л 1 л";
- - - інші:
- - - - вартістю
понад 30 євро з
100 кг маси нетто:
- - - - - суміші
соків цитрусових і
ананасового:
21) цифри і слова:
"2204 21 95 00 - - - - - порто 2 євро 2 євро
за 1 л за 1 л"
замінити цифрами і словами:
"2204 21 95 00 - - - - - портвейн 2 євро 2 євро
за 1 л за 1 л";
22) цифри і слова:
"2204 21 99 00 - - - - з фактичною 2 євро 2 євро
концентрацією за 1 л за 1 л"
спирту не більш як
22 об. %
замінити цифрами і словами:
"2204 21 99 00 - - - - з фактичною 2 євро 2 євро
концентрацією за 1 л за 1 л";
спирту понад
22 об. %
23) цифри і слова:
"2208 20 - спиртові
настоянки, одержані
перегонкою чи
синтезом
виноградного вина
або вичавок
винограду:"
замінити цифрами і словами:
"2208 20 - спиртові напої,
одержані перегонкою
виноградного вина
або вичавок
винограду:";
24) цифри і слова:
"2208 90 52 00 - - - - - - - корн 7,5 євро 7,5 євро л 100% (korn) за 1 л за 1 л спирту" 100% 100%
спирту спирту
- - - - - - - інші
замінити цифрами і словами:
"2208 90 52 00 - - - - - - - корн 7,5 євро 7,5 євро л 100% (korn) за 1 л за 1 л спирту 100% 100%
спирту спирту
2208 90 57 00 - - - - - - - інші 7,5 євро 7,5 євро л 100% за 1 л за 1 л спирту"; 100% 100%
спирту спирту
25) цифри і слова:
"2304 00 00 00 Макуха та інші 0,05 євро 0,1 євро
тверді відходи, за 1 кг за 1 кг"
одержані під час
екстрагування
соєвої олії,
мелені або
немелені,
негранульовані або
гранульовані
замінити цифрами і словами:
"2304 00 00 00 Макуха та інші 0 0";
тверді відходи,
одержані під час
добування соєвої
олії, мелені або
немелені,
негранульовані або
гранульовані
26) цифри і слова:
"2305 00 00 00 Макуха та інші 0,05 євро 0,1 євро
тверді відходи, за 1 кг за 1 кг"
одержані під час
екстракції
арахісової олії,
мелені або
немелені,
негранульовані або
гранульовані
замінити цифрами і словами:
"2305 00 00 00 Макуха та інші 0,05 євро 0,1 євро
тверді відходи, за 1 кг за 1 кг";
одержані під час
добування
арахісової олії,
мелені або
немелені,
негранульовані
або гранульовані
27) цифри і слова:
"2306 Макуха та інші
тверді відходи,
одержані під час
екстракції
рослинних жирів та
олій, за винятком
відходів товарної
позиції 2304 або
2305, пресовані у
брикети, мелені або
немелені,
негранульовані або
гранульовані:"
замінити цифрами і словами:
"2306 Макуха та інші
тверді відходи,
одержані під час
добування рослинних
жирів та олій, за
винятком відходів
товарної позиції
2304 або 2305,
пресовані у
брикети, мелені або
немелені,
негранульовані або
гранульовані:"
28) цифри і слова:
"2402 20 90 00 - - інші 3 євро 5 євро
за 1000 за 1000
шт шт"
замінити цифрами і словами:
"2402 20 90 - - інші: 3 євро 5 євро
за 1000 за 1000
шт шт
2402 20 90 10 - - - сигарети без 3 євро 5 євро
фільтру з тютюну за 1000 за 1000
(цигарки) шт шт
2402 20 90 20 - - - сигарети з 3 євро 5 євро
фільтром з тютюну за 1000 за 1000
шт шт".
5. У розділі VI:
1) цифри і слова:
"2840 19 00 00 - - інший: 5 10 -"
замінити цифрами і словами:
"2840 19 - - інший:";
2) цифри і слова:
"2915 50 00 - пропіонова 10 20"
кислота, її солі та
складні ефіри
замінити цифрами і словами:
"2915 50 00 00 - пропіонова 10 20";
кислота, її солі та
складні ефіри
3) цифри і слова:
"2922 19 90 - - - інші 0 5"
замінити цифрами і словами:
"2922 19 90 00 - - - інші 0 5";
4) цифри і слова:
"3602 00 00 Готові вибухові 25 50"
речовини, крім
пороху:
замінити цифрами і словами:
"3602 00 00 00 Готові вибухові 25 50";
речовини, крім
пороху
5) цифри і слова:
"3824 90 50 00 - - - сполуки для 5 10"
гальваноізоляції
замінити цифрами і словами:
"3824 90 50 00 - - - сполуки для 5 10".
гальванізації
6. У розділі VII:
1) цифри і слова:
"3920 20 21 00 - - - біаксеально 15 15
орієнтовані
3920 20 29 00 - - - інші 15 15"
замінити цифрами і словами:
"3920 20 21 00 - - - біаксеально 10 20
орієнтовані
3920 20 29 00 - - - інші 10 20";
2) цифри і слова:
"3920 20 71 00 - - - - стрічки 10 20"
декоративні
замінити цифрами і словами:
"3920 20 71 00 - - - - стрічки 5 10";
декоративні
3) цифри і слова:
"3920 20 90 00 - - - інші 10 20"
замінити цифрами і словами:
"3920 20 90 00 - - - інші 5 10";
4) цифри і слова:
"4002 70 00 00 - каучук етиленпро-
пілендієновий
неспряжений (EPDM)"
замінити цифрами і словами:
"4002 70 00 00 - каучук етиленпро- 0 5".
пілендієновий
неспряжений (EPDM)
7. У розділі VIII:
1) цифри і слова:
"4103 10 10 00 - - свіжа, солона 5 10"
або сушена
замінити цифрами і словами:
"4103 10 10 00 - - парна, солона 5 10".
або сушена
8. У розділі X:
1) цифри і слова:
"4819 30 00 00 - мішки та сумки 20 40"
завширшки в нижній
частині 40 см або
більше
замінити цифрами і словами:
"4819 30 00 00 - мішки та сумки 10 20".
завширшки в нижній
частині 40 см або
більше
9. У розділі XI:
1) цифри і слова:
"5205 31 00 - - з лінійною
щільністю для
однониткової пряжі
714,29 децитекса
(не вище 14
метричного номера
для однониткової
пряжі):"
замінити цифрами і словами:
"5205 31 00 - - з лінійною
щільністю для
однониткової пряжі
714,29 децитекса
або більше (не вище
14 метричного
номера для
однониткової
пряжі):";
2) цифри і слова:
"5301 21 00 00 - - м'ятий або 1 2"
тіпаний
замінити цифрами і словами:
"5301 21 00 00 - - м'ятий або 1 2
тіпаний
5301 29 00 00 - - інший 1 2";
3) цифри і слова:
"5402 Нитки комплексні
синтетичні (крім
швейних ниток) для
роздрібної
торгівлі, включаючи
синтетичні
мононитки з
лінійною щільністю
менш як 67
децитексів:"
замінити цифрами і словами:
"5402 Нитки комплексні
синтетичні (крім
швейних ниток) не
розфасовані для
роздрібної
торгівлі, включаючи
синтетичні
мононитки з
лінійною щільністю
менш як 67
децитексів:
4) цифри і слова:
"5403 20 90 00 - - інші 0 10"
- інша пряжа,
однониткова
кручена:
замінити цифрами і словами:
"5403 20 90 00 - - інші 0 10";
- інша пряжа,
однониткова:
5) цифри і слова:
"5406 Хімічні нитки
комплексні (крім
ниток для шиття)
для роздрібної
торгівлі:"
замінити цифрами і словами:
"5406 Хімічні нитки
комплексні (крім
ниток для шиття)
розфасовані для
роздрібної
торгівлі:";
6) цифри і слова:
"5902 Полотна ткані для
шин, вироблені з
високоміцної пряжі
з нейлону або з
інших поліамідів,
поліефірів чи з
віскози:"
замінити цифрами і словами:
"5902 Полотна кордні для
шин, вироблені з
високоміцної пряжі
з нейлону або з
інших поліамідів,
поліефірів чи з
віскози:";
7) цифри і слова:
"5903 Тканини просочені,
з покриттям або
дубльовані
пластмасовими
матеріалами, крім
тканин товарної
позиції 5902:"
замінити цифрами і словами:
"5903 Тканини просочені,
з покриттям або
дубльовані
пластичними
матеріалами, крім
тканин товарної
позиції 5902:";
8) цифри і слова:
"5903 90 91 00 - - - похідними 9,2 20"
целюлози або з
іншого пластичного
матеріалу,
текстильного
матеріалу, який має
лицьовий бік
замінити цифрами і словами:
"5903 90 91 00 - - - похідними 9,2 20";
целюлози або іншими
пластичними
матеріалами, при
цьому текстильний
матеріал створює
лицьовий бік
9) цифри і слова:
"5904 92 00 00 - - з іншою основою 5,3 30"
замінити цифрами і словами:
"5904 92 00 00 - - з іншою 5,3 30";
текстильною основою
10) цифри і слова:
"5905 00 Шпалери з
текстильних
матеріалів:"
замінити цифрами і словами:
"5905 00 Настінні покриття з
текстильних
матеріалів:";
11) цифри і слова:
"5907 00 Текстильні
матеріали інші,
просочені або з
покриттям; полотна
розписані для
театральних
декорацій,
художніх студій чи
аналогічного
використання:
5907 00 10 00 - клейончасті та 4,9 40"
інші тканини,
просочені
розчинами,
виробленими на
олійній основі

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »