Про внесення змін до Положення про митні декларації
Кабінет Міністрів України; Постанова від 11.01.201727
Документ 27-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.01.2017
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 січня 2017 р. № 27
Київ

Про внесення змін до Положення про митні декларації

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 450 “Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1545, № 91, ст. 3674; 2014 р., № 65, ст. 1798), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2017 р. № 27

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про митні декларації

1. У пункті 26:

1) в абзаці другому після слів “додаткову декларацію” доповнити словами “(додаткові декларації)”, а слова “попереднього календарного місяця” замінити словами “відповідного календарного місяця”;

2) доповнити пункт після абзацу четвертого новими абзацами такого змісту:

“У разі ввезення товарів (крім переміщуваних стаціонарними засобами транспортування) на митну територію України за періодичною митною декларацією календарним місяцем переміщення товарів через митний кордон України є місяць, у якому товари доставлені до митниці оформлення періодичної митної декларації.

У разі вивезення товарів (крім переміщуваних стаціонарними засобами транспортування) за межі митної території України за періодичною митною декларацією календарним місяцем переміщення товарів через митний кордон України є місяць, у якому митницею здійснено пропуск товарів за межі митної території України.”.

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом сьомим.

2. Абзац сьомий пункту 37 замінити абзацами такого змісту:

“необхідності виправлення відомостей, пов’язаних з доплатою або поверненням митних платежів, у тому числі у зв’язку із скасуванням рішення митного органу;

необхідності виправлення за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи відомостей, пов’язаних з коригуванням ціни товару, що вивозиться за межі митної території України, для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням, якщо таке коригування не призведе до зменшення суми податків, що підлягає сплаті до бюджету;”.

У зв’язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - дванадцятим.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...