Про внесення змін до Митного тарифу України
Верховна Рада України; Закон від 23.06.20052715-IV
Документ 2715-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2014, підстава 584-18
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  ...  24
наступна сторінка »  

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 584-VII ( 584-18 ) від 19.09.2013, ВВР,
2014, N 20-21, ст.740 }
Про внесення змін до Митного тарифу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 40-41, N 43,
N 44-45, ст.463 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Митного тарифу України ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ), затвердженого Законом України "Про Митний
тариф України" ( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 24, ст.125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18,
ст. 781; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 239;
2002 р., N 9, ст. 68, N 18-19, ст. 133, N 32, ст. 233, N 33,
ст. 237; 2003 р., N 7, ст. 64, N 8-9, ст. 85, N 26, ст. 187,
ст. 188, N 29, ст. 235, N 39, ст. 335; 2004 р., N 2, ст. 7, N 5,
ст. 24, N 26, ст. 360, N 29, ст. 368, N 33-34, ст. 402, ст. 408,
ст. 409, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 5, ст. 110, ст. 123, N 14,
ст. 242, NN 17-19, ст. 267, N 21, ст. 304), такі зміни:
1. У розділі V ( 2371а-14 ):
1) групи 25 та 26 викласти в такій редакції:
"Група 25
Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали,
вапно та цемент
Примітки:
1. Якщо в контексті або у примітці 4 до цієї групи інше не
обумовлено, тоді у цю групу включаються лише сирі (необроблені)
або промиті продукти (у тому числі із застосуванням хімічних
речовин, які виводять домішки без зміни структури продукту),
подрібнені, перетворені у порошок, просіяні, розмелені, збагачені
шляхом флотації, магнітної сепарації чи з використанням інших
механічних або фізичних процесів (за винятком кристалізації).
Продукти, піддані випалюванню, кальцинуванню, одержані шляхом
змішування чи оброблені іншими способами, не зазначеними у кожній
товарній позиції, у цю групу не включаються.
Продукти даної групи можуть вміщувати добавки протипилового
агента за умови, що це не змінює властивостей продукту і робить
його придатним скоріше для специфічного, ніж для звичайного
застосування.
2. Ця група не включає:
а) сірку сублімовану, осаджену чи колоїдну (товарна позиція
2802);
б) мінеральні барвники (земельні фарби) з вмістом 70 мас.%
або більше хімічно зв'язаного заліза в перерахунку на Fe(2)O(3)
(товарна позиція 2821);
в) лікарські засоби та іншу продукцію групи 30;
г) парфумерні, косметичні або туалетні засоби (група 33);
ґ) брущатку для бруківки, бордюрний камінь або плити (товарна
позиція 6801); кубики для мозаїки та аналогічні вироби (товарна
позиція 6802); сланець натуральний для покрівлі, облицювання або
гідроізоляції (товарна позиція 6803);
д) дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння (товарна позиція
7102 чи 7103);
е) штучно вирощені кристали хлориду натрію чи оксиду магнію
(крім оптичних елементів), кожний масою не менш як 2,5 г (товарна
позиція 3824); оптичні елементи з хлориду натрію чи оксиду магнію
(товарна позиція 9001);
є) крейда для більярду (товарна позиція 9504);
ж) крейда для писання чи малювання або кравецька крейда
(товарна позиція 9609).
3. Інші продукти, які одночасно можуть включатися до товарної
позиції 2517 або до будь-якої іншої товарної позиції цієї групи,
включаються до товарної позиції 2517.
4. До товарної позиції 2530, зокрема, включаються:
вермикуліт, перліт та хлорити неспучені; барвники мінеральні
(земельні фарби), кальциновані чи некальциновані, змішані або ні;
природний слюдяний оксид заліза; сепіоліт (полірований чи
неполірований); бурштин; агломеровані сепіоліти та бурштин у
пластинах, прутках, паличках або в аналогічних формах, необроблені
після відливання; гагат (чорний бурштин); стронцианіт,
кальцинований чи некальцинований, за винятком оксиду стронцію;
керамічні уламки.


Група 26
Руди, шлаки та зола
Примітки:
1. Ця група не включає:
а) шлаки і аналогічні промислові відходи, виготовлені,
наприклад як макадам (товарна позиція 2517);
б) карбонат магнію природний (магнезит), кальцинований або
некальцинований (товарна позиція 2519);
в) фосфорвмісний шлак (томасшлак) (група 31);
г) мінеральна вата із шлаків (шлакова вата), шерсть
мінеральна та аналогічні мінеральні волокна;
ґ) відходи або брухт дорогоцінних металів або недорогоцінних
металів, плакованих дорогоцінними металами; інші відходи та брухт
з вмістом дорогоцінних металів або сполук дорогоцінних металів,
які використовують головним чином для видобування дорогоцінних
металів (товарна позиція 7112);
д) мідний, нікелевий або кобальтовий штейн, одержаний
будь-яким способом плавки (розділ XV).
2. У товарних позиціях 2601-2617 термін "руди" означає
мінерали, що звичайно використовуються у металургійній
промисловості для видобування ртуті, металів товарної позиції 2844
або розділу XIV чи XV, навіть якщо вони призначені для
неметалургійних цілей. Однак у товарні позиції 2601-2617 не
включаються руди, піддані обробці, яка не властива для
металургійної промисловості.
3. До товарної позиції 2620 включаються лише зола та відходи,
використовувані у промисловості або для добування металів чи як
основа для виробництва хімічних сполук металів.
---------------------------------------------------------------------- Код | Назва | Ставки мита, % |Додат- | |--------------------------| кові | |префе-|пільгова | повна | ОВО | | рен- | | | | |ційна | | | --------------+--------------------+------+---------+---------+------- 2601 |Руди та концентрати | | | | |залізні, включаючи | | | | |випалений пірит: | | | | |- руди та | | | | |концентрати залізні,| | | | |крім випаленого | | | | |піриту: | | | | 2601 11 00 |- - неагломеровані: | | | | 2601 11 00 10 |- - - концентрати | | 2 | 2 | - |залізорудні | | | | 2601 11 00 90 |- - - інші | | 2 | 2 | - 2601 12 00 |- - агломеровані: | | | | 2601 12 00 10 |- - - котуни | | 2 | 2 | - |залізорудні | | | | 2601 12 00 90 |- - - інші | | 2 | 2 | - 2601 20 00 00 |- випалений пірит | | 2 | 2 | - 2602 00 00 00 |Руди та концентрати | | 2 | 2 | - |марганцеві, | | | | |включаючи | | | | |марганцевисті | | | | |залізні руди та | | | | |концентрати з | | | | |вмістом марганцю | | | | |20 мас.% або більше | | | | |у перерахунку на | | | | |сухий продукт | | | | 2603 00 00 00 |Руди та концентрати | | 2 | 2 | - |мідні | | | | 2604 00 00 00 |Руди та концентрати | | 2 | 2 | - |нікелеві | | | | 2605 00 00 00 |Руди та концентрати | | 2 | 2 | - |кобальтові | | | | 2606 00 00 00 |Руди та концентрати | | 0 | 0 | - |алюмінієві | | | | 2607 00 00 00 |Руди та концентрати | | 2 | 2 | - |свинцеві | | | | 2608 00 00 00 |Руди та концентрати | | 2 | 2 | - |цинкові | | | | 2609 00 00 00 |Руди та концентрати | | 2 | 2 | - |олов'яні | | | | 2610 00 00 00 |Руди та концентрати | | 0,1 | 0,1 | - |хромові | | | | 2611 00 00 00 |Руди та концентрати | | 0 | 0 | - |вольфрамові | | | | 2612 |Руди та концентрати | | | | |уранові або торієві:| | | | 2612 10 |- руди та | | | | |концентрати уранові:| | | | 2612 10 10 00 |- - руди уранові, | | 2 | 2 | - |смолка уранова та їх| | | | |концентрати з | | | | |вмістом урану понад | | | | |5 мас.% | | | | 2612 10 90 00 |- - інші | | 2 | 2 | - 2612 20 |- руди та | | | | |концентрати торієві:| | | | 2612 20 10 00 |- - монацит; | | 2 | 2 | - |ураноторіаніт, інші | | | | |руди та концентрати | | | | |торієві з вмістом | | | | |торію понад 20 мас.%| | | | 2612 20 90 00 |- - інші | | 2 | 2 | - 2613 |Руди та концентрати | | | | |молібденові: | | | | 2613 10 00 00 |- випалені | | 2 | 2 | - 2613 90 00 00 |- інші | | 2 | 2 | - 2614 00 |Руди та концентрати | | | | |титанові: | | | | 2614 00 10 00 |- ільменіт та його | | 2 | 2 | - |концентрати | | | | 2614 00 90 00 |- інші | | 1 | 1 | - 2615 |Руди та концентрати | | | | |ніобієві, танталові,| | | | |ванадієві або | | | | |цирконієві: | | | | 2615 10 00 00 |- руди та | | 2 | 2 | - |концентрати | | | | |цирконієві | | | | 2615 90 |- інші: | | | | 2615 90 10 00 |- - руди та | | 2 | 2 | - |концентрати ніобієві| | | | |або танталові | | | | 2615 90 90 00 |- - руди та | | 2 | 2 | - |концентрати ванадієві | | | 2616 |Руди та концентрати | | | | |дорогоцінних | | | | |металів: | | | | 2616 10 00 00 |- руди та | | 0 | 0 | - |концентрати срібні | | | | 2616 90 00 00 |- інші | | 0 | 0 | - 2617 |Руди та концентрати | | | | |інші: | | | | 2617 10 00 00 |- руди та | | 2 | 2 | - |концентрати сурм'яні| | | | 2617 90 00 00 |- інші | | 2 | 2 | - 2618 00 00 00 |Шлак гранульований | | 2 | 2 | - |(шлаковий пісок), що| | | | |утворюється на | | | | |стадії виробництва | | | | |чорних металів | | | | 2619 00 |Шлак, дрос (крім | | | | |гранульованого | | | | |шлаку), окалина та | | | | |інші відходи | | | | |виробництва чорних | | | | |металів: | | | | 2619 00 10 00 |- пил доменного | | 2 | 2 | - |дуття (колосниковий | | | | |пил) | | | | |- інші: | | | | 2619 00 91 00 |- - відходи, | | 2 | 2 | - |придатні для | | | | |видобутку з них | | | | |заліза або марганцю | | | | 2619 00 93 00 |- - шлак, придатний | | 2 | 2 | - |для видобутку з | | | | |нього оксиду титану | | | | 2619 00 95 00 |- - відходи, | | 2 | 2 | - |придатні для | | | | |видобутку з них | | | | |ванадію | | | | 2619 00 99 00 |- - інші | | 2 | 2 | - 2620 |Зола та інші відходи| | | | |(крім відходів | | | | |виробництва чорних | | | | |металів), що містять| | | | |метал або сполуки | | | | |металів: | | | | |- що містять | | | | |переважно цинк: | | | | 2620 11 00 00 |- - гартцинк | | 2 | 2 | - |[цинкозалізний | | | | |сплав] | | | | 2620 19 00 00 |- - інші | | 2 | 2 | - 2620 20 00 00 |- що містять | | 2 | 2 | - |переважно свинець | | | | 2620 30 00 00 |- що містять | | 2 | 2 | - |переважно мідь | | | | 2620 40 00 00 |- що містять | | 2 | 2 | - |переважно алюміній | | | | 2620 50 00 00 |- що містять | | 2 | 2 | - |переважно ванадій | | | | 2620 90 |- інші: | | | | 2620 90 10 00 |- - що містять | | 2 | 2 | - |переважно нікель | | | | 2620 90 20 00 |- - що містять | | 2 | 2 | - |переважно ніобій або| | | | |тантал | | | | 2620 90 30 00 |- - що містять | | 2 | 2 | - |переважно вольфрам | | | | 2620 90 40 00 |- - що містять | | 2 | 2 | - |переважно олово | | | | 2620 90 50 00 |- - що містять | | 2 | 2 | - |переважно молібден | | | | 2620 90 60 00 |- - що містять | | 2 | 2 | - |переважно титан | | | | 2620 90 70 00 |- - що містять | | 2 | 2 | - |переважно сурму | | | | 2620 90 80 00 |- - що містять | | 2 | 2 | - |переважно кобальт | | | | 2620 90 91 00 | - - що містять | | 2 | 2 | - |переважно цирконій | | | | 2620 90 99 00 | - - інші | | 2 | 2 | - 2621 00 00 00 |Інші шлаки та золи, | | 2 | 2 | -"; |включаючи золу з | | | | |морських водоростей | | | | |келп) | | | |

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  ...  24
наступна сторінка »