Документ 276_503-17, чинний, поточна редакція — Підписання від 13.03.2017

СПІЛЬНА ЗАЯВА
про правове співробітництво між Міністерством юстиції України та Федеральним Міністерством юстиції та захисту прав споживачів Федеративної Республіки Німеччина


Дата підписання:

13.03.2017


Дата набрання чинності для України:

13.03.2017

Міністерство юстиції України та Федеральне міністерство юстиції та захисту прав споживачів Федеративної Республіки Німеччина, іменовані надалі «Сторонами»,

посилаючись на Спільну заяву про співробітництво між Міністерством юстиції України та Федеральним міністерством юстиції Федеративної Республіки Німеччина від 6 грудня 2001 року,

- прагнуть посилити та поглибити існуючі досі між обома державами дружні стосунки та співробітництво в галузі права,

- намагаються покращити взаємне розуміння правоустрою, правових норм та інституцій у сфері юстиції іншої держави,

- мають переконання, що правове співробітництво, особливо у галузі сприяння та посилення правової державності та боротьби з корупцією можуть стати внеском у подальшу стабілізацію України.

З цього приводу Сторони домовилися про наступне:

1. Цілі співробітництва

Сторони ставлять собі за мету сприяти співробітництву у галузі права, насамперед законодавства, інституційного розвитку юстиції, правової допомоги та підготовки юридичних кадрів, у рамках їхніх повноважень та відповідно до законодавства своїх держав. Співробітництво підтримує також наближення національного законодавства України до права Європейського Союзу (Acquis communautaire).

2. Напрямки співробітництва

Сторони поділяють переконання, що співробітництво, насамперед, має розповсюджуватися на наступні сфери:

(1) Гарантія і реалізація державно-правових принципів та захист прав людини,

(2) Подальший розвиток та вдосконалення законодавства у галузях конституційного права, адміністративного права, кримінального права, кримінально-процесуального права та законодавства з питань боротьби з економічною і фінансовою злочинністю, включаючи подолання корупції,

(3) Подальший розвиток та вдосконалення законів і інших правових норм у галузях цивільного, торгівельного та економічного права, включаючи процесуальне право, з такими напрямками, як навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів з застосування права,

(4) Подальший розвиток та вдосконалення законодавства, яке регулює питання застосування кримінальних санкцій та альтернативних покарань, з такими пріоритетами, як навчання та підвищення кваліфікації правників, спеціалістів з застосування права.

3. Форми подальшого співробітництва

Співробітництво в галузі права відбувається, зокрема, шляхом наступних заходів: взаємний обмін досвідом та проведення зустрічей спеціалістів, семінарів та стажувань; навчання та підвищення кваліфікації практикуючих юристів, перш за все, державних службовців, суддів, прокурорів, адвокатів та нотаріусів, включаючи заходи з підвищення рівня освіти; обмін інформацією про національне законодавство з питань, зазначених у пункті 2 цієї Спільної заяви.

4. Правова допомога

Сторони проводять, у разі потреби, обговорення стосовно взаємної правової допомоги.

5. Реалізація

Координує співробітництво у Міністерстві юстиції України - Управління зовнішніх зв’язків, а в Федеральному міністерстві юстиції та захисту прав споживачів Федеративної Республіки Німеччина - відділ міжнародного правового співробітництва; протокол.

Федеральне міністерство юстиції та захисту прав споживачів Федеративної Республіки Німеччина має намір залучати до здійснення спільно укладених заходів Німецький Фонд з міжнародного правового співробітництва, зареєстроване товариство (IRZ). Міністерство юстиції України підтримує діяльність цієї інституції в рамках своїх можливостей.

Втілення заходів відбувається в рамках кадрової, організаційної та фінансової можливості.

Сторони мають намір регулярно перевіряти, чи потребують галузі співробітництва певних змін та доповнень, та заявляють про свій намір, в рамках цієї Спільної заяви та з метою здійснення співробітництва, взаємно узгоджувати свої багаторічні робочі програми.

Спільна заява не торкається співробітництва Сторін з іншими державними установами та організаціями.

Ця Спільна заява укладається на невизначений термін та набирає чинності з дати її підписання.

З дати набрання чинності цією Спільною заявою втрачає чинність Спільна заява про співробітництво між Міністерством юстиції України та Федеральним міністерством юстиції Федеративної Республіки Німеччина від 6 грудня 2001 року.

Цю Спільну заяву вчинено в м. Берлін 13 березня 2017 року в двох примірниках, кожний українською та німецькою мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.


За Міністерство юстиції України

За Федеральне міністерство юстиції
та захист прав споживачів
Федеративної Республіки Німеччина


(підпис)

(підпис)


Павло ПЕТРЕНКО
Міністр

Хайко МААС
Міністр
вгору