Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні
Верховна Рада України; Закон від 06.10.20052961-IV