Документ 2961-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.08.2017, підстава 2078-19


     Стаття 41. Інформаційне забезпечення системи реабілітації 
інвалідів
Інформаційні ресурси у сфері реабілітації інвалідів
формуються у вигляді централізованого банку даних з проблем
інвалідності, що містить дані про реабілітаційні установи,
характер і причини інвалідності, освітній і професійний рівень
інвалідів, дітей-інвалідів, склад сім'ї, рівень доходів, потребу і
забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, виробами
медичного призначення, реабілітаційними послугами,
санаторно-курортним лікуванням, спеціальним автотранспортом тощо.
{ Частина перша статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4213-VI ( 4213-17 ) від 22.12.2011 }
Інформаційні ресурси у сфері реабілітації інвалідів
формуються і підтримуються в межах своїх повноважень:
на центральному рівні - центральними органами виконавчої
влади, які беруть участь у здійсненні державної політики у сфері
реабілітації інвалідів;
на місцевому рівні - органами виконавчої влади Автономної
Республіки Крим, відповідними підрозділами обласних, Київської та
Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та
Севастополі державних адміністрацій та органами місцевого
самоврядування. { Абзаци третій та четвертий частини другої статті
41 замінено одним абзацом згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 )
від 16.10.2012 }
Одержання, використання, поширення та зберігання
конфіденційних даних, що містяться в інформаційних ресурсах,
здійснюється з дотриманням вимог законодавства.
На підставі даних інформаційних ресурсів органи виконавчої
влади здійснюють соціальний моніторинг, планування і прогнозування
потреб інвалідів, дітей-інвалідів у технічних та інших засобах
реабілітації, виробах медичного призначення та реабілітаційних
послугах. { Частина четверта статті 41 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4213-VI ( 4213-17 ) від 22.12.2011 }
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
забезпечують доступ інвалідів до інформаційних ресурсів щодо
законодавчо визначених прав інвалідів на реабілітацію, наявних
можливостей для отримання реабілітаційних засобів і послуг,
сертифікованої продукції протезно-ортопедичних підприємств тощо.
Стаття 42. Фінансове забезпечення системи реабілітації
інвалідів
Фінансування заходів з реабілітації інвалідів,
дітей-інвалідів, витрат на утримання реабілітаційних установ
здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів,
цільових страхових фондів, засновників реабілітаційних установ,
добровільних пожертвувань та інших джерел, передбачених законом.
Щорічно при формуванні державного і місцевих бюджетів
визначаються видатки на реалізацію індивідуальних програм
реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів, а також на функціонування
реабілітаційних установ - для відповідних розпорядників коштів.
Стаття 43. Звітність з питань реабілітації інвалідів
Оцінка результатів державної соціальної політики у сфері
реабілітації інвалідів, аналіз діяльності органів виконавчої
влади, закладів охорони здоров'я, навчальних закладів,
реабілітаційних установ, протезно-ортопедичних підприємств
здійснюється на підставі звітних показників.
Центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень
розробляють і затверджують звітні показники діяльності місцевих
органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій,
закладів, а також форми і терміни подання ними звітів. { Частина друга статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Р о з д і л VII
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Стаття 44. Організація міжнародного співробітництва
Міжнародне співробітництво у вирішенні проблем, пов'язаних з
реабілітацією інвалідів, здійснюється центральними органами
виконавчої влади, які беруть участь у здійсненні державної
політики у сфері реабілітації інвалідів, місцевими органами
виконавчої влади, громадськими організаціями інвалідів у порядку,
визначеному законом та міжнародними договорами України, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України. { Стаття 44 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI
( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Р о з д і л VIII
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ПРО РЕАБІЛІТАЦІЮ ІНВАЛІДІВ
Стаття 45. Відповідальність за порушення законодавства про
реабілітацію інвалідів
Особи, винні у порушенні законодавства про реабілітацію
інвалідів, несуть відповідальність згідно із законом.
Р о з д і л IX
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року, крім
статей 15 і 26, які набирають чинності з 1 січня 2007 року.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
приведення законів України у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, спрямованих
на реалізацію цього Закону;
забезпечити реалізацію статей 27-29 цього Закону шляхом
поетапного фінансового забезпечення відповідних видатків;
розробити державну програму розвитку системи реабілітації
інвалідів та порядок розміщення державного замовлення на надання
реабілітаційних послуг інвалідам, дітям-інвалідам.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 6 жовтня 2005 року
N 2961-IV


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору