Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення
Верховна Рада України; Закон від 04.02.19932992-XII