Документ 300_012, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 12.09.2002, підстава - 153-IV

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грецької Республіки
про співробітництво в галузі попередження промислових
аварій, стихійних лих та ліквідації їх наслідків
( Угоду ратифіковано Законом
N 153-IV ( 153-15 ) від 12.09.2002 )

Кабінет Міністрів України та Уряд Грецької Республіки, далі -
Сторони, усвідомлюючи небезпеку, яку несуть для обох країн промислові
аварії та стихійні лиха; визнаючи, що співробітництво у галузі попередження
промислових аварій, стихійних лих та ліквідації їх наслідків
сприятиме добробуту і безпеці обох держав; враховуючи користь, яку можуть отримати обидві Сторони від
обміну науковою і технічною інформацією у вищезазначеній галузі; беручи до уваги можливість виникнення промислових аварій та
стихійних лих, які не можуть бути ліквідовані силами і засобами
однієї з Сторін, а також викликану цим необхідність в координації
дій Сторін з метою попередження надзвичайних ситуацій та
ліквідації їх наслідків; підтримуючи зусилля ООН в галузі попередження промислових
аварій, стихійних лих та ліквідації їх наслідків, поважаючи і
підтверджуючи загальновизнані норми і правила, які існують в
рамках різних міжнародних організацій, відповідних міжнародних
конвенцій та угод, а також прагнучи сприянню розвитку національних
законодавств в цій галузі; домовились про таке:
Стаття 1
Сфера застосування
1. Ця Угода встановлює принципи і рамки скоординованої
допомоги Сторін у разі промислових аварій, стихійних лих та
ліквідації їх наслідків. 2. Ця Угода застосовується у разі промислових аварій,
стихійних лих та ліквідації їх наслідків, які Сторони не можуть
подолати власними силами.
Стаття 2
Визначення
Поняття, які використовуються в цій Угоді, мають такі
значення: Сторона, що запитує - Сторона, яка звертається до іншої
Сторони з проханням про надання допомоги; Сторона, що надає - Сторона, яка задовольняє прохання іншої
Сторони про надання допомоги; група з надання допомоги - група фахівців Сторони, що надає,
у тому числі військовослужбовці військ цивільної оборони/захисту,
призначена для надання допомоги і забезпечена необхідним
оснащенням; оснащення - матеріали, технічні та транспортні засоби,
спорядження групи з надання допомоги і особисте спорядження членів
групи; матеріали допомоги - матеріальні засоби, призначені для
безкоштовного розподілу серед населення, яке постраждало внаслідок
надзвичайної ситуації; компетентний орган - орган, що призначається кожною із Сторін
для керівництва і координації робіт, пов'язаних з реалізацією цієї
Угоди; держава транзиту - держава, через територію якої, включаючи
повітряний простір і територіальні води, перевозяться групи з
надання допомоги, оснащення та матеріали допомоги у треті країни,
відповідно до укладених з цими країнами угод в галузі попередження
промислових аварій, стихійних лих та ліквідації їх наслідків.
Стаття 3
Принципи, за якими надається допомога
1. Сторони здійснюють співробітництво відповідно до положень
цієї Угоди, а також до загальновизнаних міжнародних норм і
принципів з метою негайного надання відповідної інформації та
допомоги в разі промислової аварії, стихійного лиха та/або
можливості їхнього виникнення. 2. У разі промислової аварії або стихійного лиха, які виникли
на території держави однієї з Сторін, ця Сторона може звертатись з
проханням про надання допомоги до іншої Сторони. Сторона, що
надає, допомагає Стороні, що запитує, силами та засобами, що
призначені для запобігання та/або ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації. 3. Сторони надають одна одній допомогу згідно із своїми
можливостями. Допомога надається безкоштовно, якщо інше не
узгоджено Сторонами. 4. Сторона, що запитує, забезпечує умови безперешкодного
отримання і розподілу матеріалів допомоги виключно серед
населення, яке постраждало внаслідок надзвичайної ситуації.
Стаття 4
Запити про допомогу і обмін інформацією
1. Органами, що здійснюють запити про надання допомоги в разі
виникнення промислових аварій та стихійних лих, є Сторони. 2. Допомога надається на основі запиту, в якому Сторона, що
запитує, зазначає: - місце, час, характер, масштаби та стан промислової аварії,
стихійного лиха на даний момент у зоні надзвичайної ситуації; - заходи з надання допомоги, вже вжиті або такі, що
плануються, пріоритети допомоги, що запрошується. 3. Сторона, що надає, негайно приймає рішення про надання
допомоги та інформує Сторону, що запитує, про можливість, обсяги і
умови її надання. 4. Дані, зазначені в пункті 2 цієї статті, постійно
оновлюються для відображення останніх подій і змін в оперативній
обстановці.
Стаття 5
Транзит
Сторони на підставі запиту та на основі цієї Угоди
забезпечують всю необхідну підтримку під час пропуску через
територію своїх держав груп з надання допомоги, оснащення і
матеріалів допомоги, якщо будь-яка з них є державою транзиту.
Стаття 6
Компетентні органи і пункти зв'язку
1. Кожна Сторона призначить (або створить) один або декілька
компетентних органів, далі - Компетентні органи. Компетентними органами цієї Угоди є: З української Сторони: Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; з грецької Сторони: Міністерство внутрішніх справ, цивільного управління та
децентралізації (Генеральний секретаріат з питань цивільного
захисту) Грецької Республіки. 2. Не зашкоджуючи іншим існуючим домовленостям, що досягнуті
на двосторонньому чи багатосторонньому рівні, кожна Сторона
визначає або створює один або декілька пунктів зв'язку з метою
повідомлення і надання допомоги у разі надзвичайної ситуації. 3. Сторони письмово повідомлять одна одну по дипломатичних
каналах про призначення і зміну Компетентного органу (органів), а
також пункту (пунктів) зв'язку. 4. Кожна Сторона забезпечує безперервне функціонування свого
Компетентного органу (органів) і пункту (пунктів) зв'язку.
Стаття 7
Спільна робоча група
Для реалізації положень цієї Угоди, Компетентні органи Сторін
засновують Спільну робочу групу з питань співробітництва у галузі
попередження промислових аварій, стихійних лих та ліквідації їх
наслідків. Умови створення та функції Спільної робочої групи
визначатимуться Компетентними органами. Спільна робоча група проводить свої засідання по черзі в
Україні та в Республіці Греція, як правило, один раз на рік, а в
разі необхідності - за узгодженням Компетентних органів Сторін.
Стаття 8
Координація та управління наданням допомоги
у разі надзвичайних ситуацій
1. Координація, управління та загальне керівництво
аварійно-рятувальними роботами здійснюється Компетентним Органом
Сторони, що запитує, через керівників груп з надання допомоги. 2. Сторона, що запитує, інформує керівників цих груп про
обстановку, що склалась в зоні надзвичайної ситуації та на
конкретних ділянках робіт, і, в разі необхідності, забезпечує ці
групи перекладачами та засобами зв'язку із штабом, який здійснює
загальне керівництво пошуковими, рятувальними та іншими
невідкладними роботами. 3. Оснащення груп з надання допомоги повинно бути достатнім
для ведення автономних дій в зоні надзвичайної ситуації протягом
72 годин з моменту їх прибуття. У разі потреби, забезпечення цих
груп всім необхідним для їхнього функціонування здійснюється
Стороною, що запитує. 4. Сторона, що запитує, надає групам з надання допомоги
охорону, безкоштовне медичне обслуговування, харчування та житло,
а також забезпечує членів груп предметами особистого користування
в разі вичерпання їхніх власних запасів.
Стаття 9
Порядок перетинання державного кордону та правила
перебування груп з надання допомоги
1. Порядок перетинання державного кордону держав Сторін, або
держави транзиту членами груп з надання допомоги встановлюється
відповідно до міжнародного права і національного законодавства
Сторін та/або держави транзиту. 2. Порядок пропуску через кордон та перебування на території
держави Сторони, що запитує, кінологічних груп визначається в
кожному випадку відповідно до карантинних правил, що діють на
території держави Сторони, що запитує. 3. Члени груп з надання допомоги, перебуваючи на території
держави Сторони, що запитує, та/або держави транзиту повинні
дотримуватись законів та правил цих держав. На військовослужбовців, які включені до складу груп з надання
допомоги (прибуття яких обговорене завчасно), протягом всього
періоду їхнього перебування на території держави Сторони, що
запитує, поширюється дія законодавства держави Сторони, що надає,
яким регулюється статус такого персоналу. 4. Для транспортування груп з надання допомоги, їхнього
оснащення і матеріалів допомоги та з метою їх скорішого прибуття
до місця призначення може бути використаний будь-який доступний
вид транспорту. Порядок використання видів транспорту для надання допомоги
визначається Компетентними органами Сторін.
Стаття 10
Ввезення, вивезення і транзит оснащення та
матеріалів допомоги
1. Митне оформлення оснащення, матеріалів допомоги та
особистих речей членів груп з надання допомоги, що ввозяться і
вивозяться при наданні допомоги відповідно до положень цієї Угоди,
здійснюється відповідно до чинного законодавства Сторін у
спрощеному і пріоритетному порядку без обкладення податками та без
стягнення будь-яких зборів на основі повідомлень, що видаються
Компетентними органами Сторін, в яких зазначається склад груп з
надання допомоги, перелік оснащення та матеріалів допомоги, що
ввозяться або вивозяться. 2. Наркотичні засоби та психотропні речовини можуть ввозитись
в кількості, необхідній тільки для надання медичної допомоги,
відповідно до чинного законодавства держав Сторін. Використовувати
їх має право лише кваліфікований медичний персонал згідно з
встановленими правилами. У цьому випадку керівник групи з надання
допомоги подає митним органам декларацію про наявність наркотичних
засобів і психотропних речовин з зазначенням їх номенклатури та
кількості. Відповідні органи Сторони, що запитує, мають право
здійснювати контроль за використанням та зберіганням
вищезазначених засобів і речовин. Не використані наркотичні засоби і психотропні речовини мають
бути вивезені з території держави Сторони, що запитує. На
використані препарати після закінчення робіт має бути складений
акт про їх використання, підписаний керівником та лікарем групи з
надання допомоги і завірений представником Компетентного органу
для подання митному органу Сторони, що запитує.
Стаття 11
Повітряні судна
1. Компетентний Орган Сторони, що надає, повідомляє
Компетентний Орган Сторони, що запитує, про рішення
використовувати повітряні судна для надання допомоги з визначенням
маршруту польоту, що передбачається, та місця посадки, типу і
пізнавальних знаків повітряного судна, кількості членів екіпажу,
характеру вантажу, розкладу польоту та списку пасажирів
(персоналу, технічного складу, журналістів та ін.). 2. Польоти повітряних суден повинні здійснюватись відповідно
до правил, що встановлені Міжнародною організацією цивільної
авіації (ICAO) та кожною з Сторін. 3. Сторона, що надає, звільняється від оплати за проліт,
посадку, стоянку на аеродромі та зліт з нього повітряних суден, а
також за радіонавігаційні послуги при виконанні завдань,
пов'язаних з реалізацією цієї Угоди. 4. Питання про відшкодування витрат, що понесені при наданні
допомоги, за пальне і технічне обслуговування повітряних суден,
Сторони будуть вирішувати окремо у кожному конкретному випадку.
Стаття 12
Відшкодування витрат
1. Сторона, що запитує, може в будь-який момент скасувати
своє прохання про надання їй допомоги. Сторона, що запитує,
негайно інформує про це рішення Сторону, що надає, але в цьому
випадку Сторона, що надає, має право отримати відшкодування
понесених нею на цей момент витрат. 2. Сторона, що надає, буде страхувати членів груп з надання
допомоги. Витрати на оформлення страхування будуть включатись в
загальні витрати з надання допомоги. 3. Після закінчення робіт Компетентний Орган Сторони, що
надає, негайно інформує письмово Компетентний Орган Сторони, що
запитує, про обсяг наданої допомоги. 4. Компетентний Орган Сторони, що запитує, подає до
Компетентного Органу Сторони, що надає, підсумкову інформацію про
характер та причини надзвичайної ситуації, форму та обсяг наданої
допомоги і результати виконаних робіт.
Стаття 13
Відшкодування збитків
1. Сторона, що запитує, бере на себе всі витрати, спричинені
здоров'ю члена групи з надання допомоги або в разі його смерті у
зв'язку з виконанням робіт по реалізації цієї Угоди. Сума
компенсації підлягає узгодженню Сторонами. 2. Якщо член групи з надання допомоги в зв'язку з виконанням
робіт по реалізації цієї Угоди на території держави Сторони, що
запитує, завдасть збитків юридичній або фізичній особі, то
Сторона, що запитує, відшкодує їх відповідно до положень
законодавства, що застосовуються в разі завдання збитків її
громадянами, які надають допомогу. 3. Якщо збитки були спричинені членом групи з надання
допомоги навмисно або через грубу необережність, то Сторона, що
надає, відшкодовує всі відповідні витрати за умови, що цей факт
доведений національним судом Сторони, що запитує.
Стаття 14
Співробітництво з міжнародними та національними
організаціями
Сторони на основі взаємної домовленості можуть залучати
зацікавлені міжнародні та національні організації до заходів, що
пов'язані з реалізацією цієї Угоди.
Стаття 15
Відношення до інших міжнародних угод
Ця Угода не зачіпає прав та обов'язків Сторін, що стосуються
інших укладених ними міжнародних угод.
Стаття 16
Врегулювання спірних питань
Будь-які спірні питання відносно тлумачення або застосування
цієї Угоди будуть вирішуватись шляхом переговорів, а в разі
необхідності - по дипломатичних каналах.
Стаття 17
Поправки до Угоди
За взаємною домовленістю Сторони можуть вносити до цієї Угоди
необхідні доповнення та зміни, які оформлюються відповідними
протоколами і є невід'ємною частиною цієї Угоди.
Стаття 18
Заключні положення
Ця Угода укладена на невизначений термін і набирає чинності
від дати останнього письмового повідомлення про виконання
Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею
чинності. Угода може бути денонсована кожною із Сторін. Угода втрачає
чинність через 6 місяців від дати отримання однією із Сторін
письмового повідомлення іншої Сторони про своє бажання припинити
дію цієї Угоди. Положення цієї Угоди продовжуватимуть застосовуватись щодо
зобов'язань, які виникли на її основі і не були виконані на момент
припинення її дії, до повного виконання таких зобов'язань.
Вчинено в м. Афіни 21 лютого 2000 року в двох примірниках,
кожний українською, грецькою та англійською мовами, причому всі
тексти є автентичними. При виникненні розбіжностей у тлумаченні,
перевагу має текст, викладений англійською мовою.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Грецької Республікивгору