Документ 311-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.10.2014, підстава 523-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 березня 2011 р. N 311
Київ
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської
діяльності з надання освітніх послуг у системі
загальної середньої і професійно-технічної освіти
та визначається періодичність здійснення планових
заходів державного нагляду (контролю) Державною
інспекцією навчальних закладів
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 523 ( 523-2014-п ) від 08.10.2014 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 523 ( 523-2014-п ) від 08.10.2014 }

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у
системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та
визначається періодичність здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю) Державною інспекцією навчальних закладів, що
додаються. { Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 523 ( 523-2014-п ) від 08.10.2014 }

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2011 р. N 311
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності з надання освітніх послуг
у системі загальної середньої і професійно-технічної
освіти та визначається періодичність здійснення планових
заходів державного нагляду (контролю)
Державною інспекцією навчальних закладів
{ Назва Критеріїв із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 523 ( 523-2014-п ) від 08.10.2014 }

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг
навчальними закладами, підприємствами, установами та
організаціями, які надають послуги у системі загальної середньої і
професійно-технічної освіти на підставі ліцензій, виданих у
порядку, визначеному законодавством, та видають документи про
освіту державного зразка, незалежно від їх підпорядкування і форми
власності та визначається періодичність здійснення планових
заходів державного нагляду (контролю), є:
строк провадження господарської діяльності з надання освітніх
послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної
освіти;
наявність фактів порушення вимог законодавства стосовно
провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у
системі загальної середньої і професійно-технічної освіти
(відсутність правових підстав для провадження освітньої
діяльності, порушення вимог щодо формування учнівського
контингенту, кадрового забезпечення навчального процесу,
невиконання навчальних планів);
результати атестації суб’єкта господарювання;
виконання планових показників діяльності, що містяться у
щорічних планах суб’єкта господарювання. { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 523 ( 523-2014-п ) від
08.10.2014 }
2. Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти
господарювання незалежно від форми власності і підпорядкування
відносяться до одного з трьох ступенів ризику - високого,
середнього та незначного. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 523
( 523-2014-п ) від 08.10.2014 }
3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику
відносяться суб’єкти:
1) у системі загальної середньої освіти:
у яких строк провадження господарської діяльності з надання
освітніх послуг у системі загальної середньої освіти становить не
більш як:
- для загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня - чотири
роки;
- для загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня - п’ять
років;
- для загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня - два
роки;
у яких під час здійснення попереднього заходу державного
нагляду (контролю) виявлено факти порушення вимог законодавства
стосовно провадження господарської діяльності з надання освітніх
послуг у системі загальної середньої освіти (відсутність правових
підстав для провадження освітньої діяльності, порушення вимог щодо
формування учнівського контингенту, кадрового забезпечення
навчального процесу, невиконання навчальних планів);
які за результатами попередньої атестації визнані
неатестованими;
які не виконують планові показники діяльності, що містяться у
щорічних планах суб’єкта господарювання;
2) у системі професійно-технічної освіти:
у яких строк провадження господарської діяльності з надання
освітніх послуг у системі професійно-технічної освіти становить
менш як три роки;
у яких під час здійснення попереднього заходу державного
нагляду (контролю) виявлено факти порушення вимог законодавства
стосовно провадження господарської діяльності з надання освітніх
послуг у системі професійно-технічної освіти (відсутність правових
підстав для провадження освітньої діяльності, порушення вимог щодо
формування учнівського контингенту, кадрового забезпечення
навчального процесу, невиконання навчальних планів);
за результатами попередньої атестації яких прийнято негативне
рішення;
які не виконують планові показники діяльності, що містяться у
щорічних планах суб’єкта господарювання. { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 523 ( 523-2014-п ) від
08.10.2014 }
4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику
відносяться суб’єкти:
1) у системі загальної середньої освіти:
у яких строк провадження господарської діяльності з надання
освітніх послуг у системі загальної середньої освіти становить не
більш як 10 років;
які за результатами попередньої атестації визнані
атестованими умовно;
які виконують планові показники діяльності, що містяться у
щорічних планах суб’єкта господарювання, з порушенням строків,
передбачених такими планами;
2) у системі професійно-технічної освіти:
у яких строк провадження господарської діяльності з надання
освітніх послуг у системі професійно-технічної освіти становить
від трьох до 10 років;
у яких кількість атестованих професій (спеціальностей), за
якими здійснюється підготовка, перепідготовка та підвищення
кваліфікації, є меншою, ніж встановлена законодавством норма;
які виконують планові показники діяльності, що містяться у
щорічних планах суб’єкта господарювання, з порушенням строків,
передбачених такими планами. { Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 523 ( 523-2014-п ) від
08.10.2014 }
5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику
відносяться суб'єкти, що не належать до суб'єктів господарювання з
високим та середнім ступенем ризику.
6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю
суб'єктів господарювання з надання освітніх послуг у системі
загальної середньої і професійно-технічної освіти здійснюються з
такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;
із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три
роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на
п'ять років.
7. У разі коли протягом останніх трьох років, але не менш як
за результатами двох останніх заходів державного нагляду
(контролю), не виявлено фактів порушення суб’єктом господарювання
вимог законодавства стосовно провадження господарської діяльності
з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і
професійно-технічної освіти, наступний плановий захід державного
нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта здійснюється не раніше ніж
через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику,
збільшений у 1,5 раза. { Критерії доповнено пунктом 7 згідно з Постановою КМ N 523
( 523-2014-п ) від 08.10.2014 }
8. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений
одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт
відноситься до більш високого ступеня ризику з тих, до яких він
може бути віднесений. { Критерії доповнено пунктом 8 згідно з Постановою КМ N 523
( 523-2014-п ) від 08.10.2014 }


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору