Про цінні папери та фондовий ринок
Верховна Рада України; Закон від 23.02.20063480-IV