Угода між Міністерством молоді та спорту України і Міністерством людських ресурсів Угорщини про [...]
Мінмолодьспорт, Угорщина; Угода, Міжнародний документ від 24.11.2016
Документ 348_002-16, чинний, поточна редакція — Підписання від 24.11.2016
 

УГОДА
між Міністерством молоді та спорту України і Міністерством людських ресурсів Угорщини про співробітництво в сфері фізичної культури і спорту


Дата підписання:

24.11.2016


Дата набрання чинності для України:

24.11.2016

Міністерство молоді та спорту України і Міністерство людських ресурсів Угорщини (далі - Сторони),

бажаючи розвивати та зміцнювати існуючі дружні двосторонні відносини через співробітництво між державами Сторін у сфері фізичної культури та спорту,

прагнучи до обміну досвідом у сфері фізичної культури і спорту, які становлять суспільний інтерес,

домовились про таке:

Стаття 1

Метою цієї Угоди є поглиблення співробітництва між Сторонами на основі спільної зацікавленості у таких напрямах:

- співпраця між державними органами, відповідальними за реалізацію державної політики у сфері фізичної культури і спорту держав Сторін;

- розвиток спорту вищих досягнень;

- боротьба із вживанням допінгу у спорті;

- боротьба із маніпуляцією у спортивних змаганнях;

- заохочення рівності чоловіків і жінок у сфері спорту;

- спорт для всіх;

- волонтерський рух у сфері фізичної культури і спорту;

- спорт для осіб з інвалідністю.

Стаття 2

Сторони заохочують встановлення прямих контактів між національними спортивними федераціями та спортивними організаціями держав Сторін.

Стаття 3

Співробітництво на основі Угоди здійснюється такими шляхами:

- обмін тренерами, спортсменами, фахівцями та службовцями відповідних державних та громадських установ у сфері фізичної культури і спорту;

- обмін освітніми та методичними матеріалами у сфері фізичної культури і спорту, співпраця в розробці навчальних програм;

- обмін інформацією щодо розвитку сфери фізичної культури і спорту та методів тренувань;

- взаємодія через участь у міжнародних зустрічах, конференціях і симпозіумах;

- обмін інформацією та передовим досвідом з питань боротьби з допінгом у спорті.

Стаття 4

Сторони здійснюють співробітництво в рамках цієї Угоди відповідно до національного законодавства держав Сторін, діючи в межах їх визначеної компетенції, на основі взаємної поваги інтересів.

Виконання цієї Угоди не впливає на права і зобов'язання кожної зі Сторін, що випливають з міжнародних договорів, учасниками яких є держави Сторін.

Стаття 5

Будь-який спір щодо тлумачення або застосування положень цієї Угоди вирішується шляхом переговорів і консультацій між Сторонами.

Стаття 6

Зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною згодою Сторін та оформляються протоколами, які є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 7

Ця Угода набирає чинності з дня після підписання. Ця Угода укладається на термін п'ять років з автоматичним продовженням на наступні п'ятирічні періоди якщо жодна зі Сторін не менш як за шість місяців до закінчення чергового періоду не повідомить у письмовій формі дипломатичними каналами іншу Сторону про свій намір припинити дію цієї Угоди.

У разі припинення дії цієї Угоди, її положення продовжуватимуть виконуватись щодо існуючих програм і проектів, поки вони не будуть завершені.

Учинено в м. Будапешт 24 листопада 2016 року в двох примірниках, кожний українською, угорською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У випадку розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди, перевага надається тексту англійською мовою.


За Міністерство молоді
та спорту України

За Міністерство
людських ресурсів Угорщини


(підпис)

(підпис)


  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...