Документ 402-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.11.2006

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про молоко та молочні продукти"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 4, ст.37 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про молоко та молочні продукти"
( 1870-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 47,
ст. 513) такі зміни:
1) абзаци п'ятий та шістнадцятий статті 1 виключити;
2) у частині першій статті 16:
абзац третій викласти в такій редакції:
"дотацій на молоко незбиране вищого, першого та другого
ґатунку і вершки незгущені";
абзац п'ятий виключити;
3) статті 17-19 виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня вступу України до
Світової організації торгівлі.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 30 листопада 2006 року
N 402-Vвгору