Про адвокатуру та адвокатську діяльність
Верховна Рада України; Закон від 05.07.20125076-VI