Документ 523-2014-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.10.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.10.2014. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 жовтня 2014 р. № 523
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 238 і від 30 березня 2011 р. № 311

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 238 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю)” (Офіційний вісник України, 2010 p., № 16, ст. 757) і від 30 березня 2011 р. № 311 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю)” (Офіційний вісник України, 2011 p., № 24, ст. 976) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 жовтня 2014 р. № 523

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 238 і від 30 березня 2011 р. № 311

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 238:

1) назву і постановляючу частину постанови після слів “періодичність здійснення” доповнити словом “планових”, а після слів “нагляду (контролю)” - словами “Державною інспекцією навчальних закладів”;

2) у додатку до постанови:

назву додатка після слів “періодичність здійснення” доповнити словом “планових”, а після слів “нагляду (контролю)” - словами “Державною інспекцією навчальних закладів”;

пункти 1 і 3 викласти в такій редакції:

“1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, які надають послуги у системі вищої освіти на підставі ліцензій, виданих у порядку, визначеному законодавством, та видають документи про освіту державного зразка, незалежно від їх підпорядкування і форми власності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), є:

строк провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої освіти;

наявність фактів порушення вимог законодавства стосовно провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої освіти (відсутність правових підстав для провадження освітньої діяльності за окремими напрямами та спеціальностями, порушення вимог щодо формування структури вищого навчального закладу та контингенту студентів, кадрового забезпечення навчального процесу, невиконання навчальних планів і програм);

результати акредитації освітніх програм (за рівнем акредитації та/або спеціальністю (напрямом);

виконання планових показників діяльності, що містяться у щорічних планах суб’єкта господарювання.”;

“3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться суб’єкти (за наявності однієї з таких умов):

у яких строк провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої освіти становить менш як три роки;

у яких під час здійснення попереднього заходу державного нагляду (контролю) виявлено факти порушення вимог законодавства стосовно провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої освіти (відсутність правових підстав для провадження освітньої діяльності за окремими напрямами та спеціальностями, порушення вимог щодо формування структури вищого навчального закладу та контингенту студентів, кадрового забезпечення навчального процесу, невиконання навчальних планів і програм);

яким відмовлено в акредитації освітніх програм;

які не виконують планові показники діяльності, що містяться у щорічних планах суб’єкта господарювання.”;

доповнити додаток пунктами 7 і 8 такого змісту:

“7. У разі коли протягом останніх трьох років, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю), не виявлено фактів порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства стосовно провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої освіти, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

8. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт відноситься до більш високого ступеня ризику з тих, до яких він може бути віднесений.”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 311:

1) назву і постановляючу частину постанови після слів “періодичність здійснення” доповнити словом “планових”, а після слів “нагляду (контролю)” - словами “Державною інспекцією навчальних закладів”;

2) у критеріях, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю), затверджених зазначеною постановою:

назву критеріїв після слів “періодичність здійснення” доповнити словом “планових”, а після слів “нагляду (контролю)” - словами “Державною інспекцією навчальних закладів”;

пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, які надають послуги у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти на підставі ліцензій, виданих у порядку, визначеному законодавством, та видають документи про освіту державного зразка, незалежно від їх підпорядкування і форми власності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), є:

строк провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти;

наявність фактів порушення вимог законодавства стосовно провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти (відсутність правових підстав для провадження освітньої діяльності, порушення вимог щодо формування учнівського контингенту, кадрового забезпечення навчального процесу, невиконання навчальних планів);

результати атестації суб’єкта господарювання;

виконання планових показників діяльності, що містяться у щорічних планах суб’єкта господарювання.”;

пункт 2 після слів “форми власності” доповнити словами “і підпорядкування”;

пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

“3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться суб’єкти:

1) у системі загальної середньої освіти:

у яких строк провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої освіти становить не більш як:

- для загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня - чотири роки;

- для загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня - п’ять років;

- для загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня - два роки;

у яких під час здійснення попереднього заходу державного нагляду (контролю) виявлено факти порушення вимог законодавства стосовно провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої освіти (відсутність правових підстав для провадження освітньої діяльності, порушення вимог щодо формування учнівського контингенту, кадрового забезпечення навчального процесу, невиконання навчальних планів);

які за результатами попередньої атестації визнані неатестованими;

які не виконують планові показники діяльності, що містяться у щорічних планах суб’єкта господарювання;

2) у системі професійно-технічної освіти:

у яких строк провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі професійно-технічної освіти становить менш як три роки;

у яких під час здійснення попереднього заходу державного нагляду (контролю) виявлено факти порушення вимог законодавства стосовно провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі професійно-технічної освіти (відсутність правових підстав для провадження освітньої діяльності, порушення вимог щодо формування учнівського контингенту, кадрового забезпечення навчального процесу, невиконання навчальних планів);

за результатами попередньої атестації яких прийнято негативне рішення;

які не виконують планові показники діяльності, що містяться у щорічних планах суб’єкта господарювання.

4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться суб’єкти:

1) у системі загальної середньої освіти:

у яких строк провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої освіти становить не більш як 10 років;

які за результатами попередньої атестації визнані атестованими умовно;

які виконують планові показники діяльності, що містяться у щорічних планах суб’єкта господарювання, з порушенням строків, передбачених такими планами;

2) у системі професійно-технічної освіти:

у яких строк провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі професійно-технічної освіти становить від трьох до 10 років;

у яких кількість атестованих професій (спеціальностей), за якими здійснюється підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації, є меншою, ніж встановлена законодавством норма;

які виконують планові показники діяльності, що містяться у щорічних планах суб’єкта господарювання, з порушенням строків, передбачених такими планами.”;

доповнити критерії пунктами 7 і 8 такого змісту:

“7. У разі коли протягом останніх трьох років, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю), не виявлено фактів порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства стосовно провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

8. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт відноситься до більш високого ступеня ризику з тих, до яких він може бути віднесений.”.вгору