Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки
Кабінет Міністрів України; Постанова, Програма, Заходи [...] від 23.08.2016554
Документ 554-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.08.2016
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 серпня 2016 р. № 554
Київ

Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади забезпечити виконання Програми в межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законом.

3. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства інформувати щороку до 15 березня Кабінет Міністрів України про хід виконання Програми.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 52ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 2016 р. № 554

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки

Загальна частина

Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 70, ст. 1966) (далі - Стратегія), розвиток транскордонного співробітництва визначено одним із пріоритетних завдань реалізації державної регіональної політики. Ця Програма визначена одним із інструментів реалізації Стратегії.

Розвиток транскордонного співробітництва є пріоритетом реалізації політики сусідства ЄС.

На сьогодні транскордонне співробітництво здійснюється як на міждержавному рівні, так і на рівні територіальних громад, їх представницьких органів, місцевих органів виконавчої влади. Таке співробітництво сприяє соціальній та економічній конвергенції прикордонних регіонів та створенню нових можливостей для їх розвитку, в тому числі розвитку економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин, обміну досвідом.

Україна має кордон із сімома державами, 19 із 27 адміністративно-територіальних одиниць є прикордонними. На території таких прикордонних областей, як Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Луганська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернівецька, Чернігівська, Донецька, створено дев’ять єврорегіонів - Буг, Верхній Прут, Дністер, Дніпро, Карпатський, Нижній Дунай, Слобожанщина, Донбас та Ярославна, п’ять єврорегіонів створено з державами - членами ЄС (Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина). У рамках єврорегіонів транскордонне співробітництво здійснюється з 1993 року.

Протягом останніх 10 років в Україні приділялася значна увага та надавалася політична підтримка розвитку транскордонного співробітництва, створено договірно-правову базу для такого співробітництва, встановлено правові механізми підготовки та реалізації спільних з державами - членами ЄС проектів прикордонного співробітництва, в тому числі процедуру проведення конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва, які можуть бути включені до цієї Програми. За такий період прийнято дві державні програми розвитку транскордонного співробітництва - Державну програму розвитку транскордонного співробітництва на 2007-2010 роки, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. № 1819 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 52, ст. 3510), та Державну програму розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 р. № 1088 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 92, ст. 3264).

Метою зазначених програм була активізація соціально-економічного, науково-технічного, екологічного, культурного розвитку суб’єктів транскордонного співробітництва. Також відібрано на конкурсній основі проекти, для реалізації яких передбачалася державна фінансова підтримка відповідно до Закону України “Про транскордонне співробітництво”. Проте необхідного обсягу коштів на реалізацію зазначених проектів у державному бюджеті передбачено не було. Джерелами фінансування проектів транскордонного співробітництва стали переважно ресурси місцевих бюджетів і міжнародної технічної допомоги, зокрема програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства на 2007-2013 роки, а також кошти державного бюджету, які призначено для співфінансування великомасштабних інфраструктурних проектів, схвалених у рамках Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки.

У результаті недофінансування завдання та заходи зазначених державних програм не виконано в повному обсязі, зокрема залишилися не розв’язаними проблеми та не здійсненими заходи Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки, що передбачали:

створення автоматизованих пунктів вимірювання показників якості поверхневих вод на транскордонних водних об’єктах Закарпатської, Волинської та Чернівецької областей, а також якості повітря та контролю за рівнем транскордонного забруднення повітря на великі відстані;

впровадження спільного українсько-молдовського та українсько-румунського проектів з питань містобудівного розвитку регіонів.

Отже, основними проблемами транскордонного співробітництва, як і в минулі роки, залишаються недостатні темпи соціально-економічного розвитку прикордонних областей України та нерозвинутість інструментів підтримки його реалізації. Новим викликом став конфлікт на сході України, до повного розв’язання якого реалізація прикордонними регіонами проектів транскордонного співробітництва з Російською Федерацією є неможливою.

Існує ряд інших факторів та організаційно-правових недоліків, що негативно впливають та стримують розвиток транскордонного співробітництва, зокрема:

низький рівень розвитку прикордонної транспортної інфраструктури, зокрема автомобільних доріг до пунктів пропуску через державний кордон, мостів та поромних переправ;

повільні темпи впровадження сучасних методів контролю в пунктах пропуску через державний кордон;

законодавчі та інституційні обмеження щодо розвитку малого та середнього бізнесу у прикордонних регіонах України;

відсутність спільної з іншими державами системи попередження про стихійні лиха та захисту від надзвичайних ситуацій, а також раціонального використання природних ресурсів;

низький рівень використання туристичного потенціалу прикордонних регіонів та культурної спадщини;

декларативний характер спільних пріоритетів міждержавного співробітництва, недосконалий механізм спільного планування та обмежені інструменти реалізації спільних із сусідніми державами проектів транскордонного співробітництва;

відмінність правил та процедур підготовки та фінансування проектів транскордонного співробітництва;

низька активність учасників транскордонного співробітництва на рівні районів та територіальних громад;

відсутність безвізового режиму для пересування громадян територією транскордонних регіонів та невідповідність пропускної спроможності пунктів пропуску через державний кордон потребам розвитку транскордонного співробітництва;

нерівний доступ українських учасників до фінансових ресурсів у рамках реалізації спільних з державами - членами ЄС програм прикордонного співробітництва та Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону;

недостатній обсяг донорської підтримки проектів транскордонного співробітництва у східних та центральних регіонах України, що створює нерівні умови та призводить до низького рівня обізнаності щодо розвитку транскордонного співробітництва.

У 2011 році Україна долучилася до реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону. Крім того, для заохочення, підтримки та розвитку транскордонного співробітництва у 2012 році Верховна Рада України ратифікувала Протокол № 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об’єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС). Для забезпечення розвитку двосторонніх міжурядових договорів України територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади укладено відповідно до компетенції додаткові домовленості щодо транскордонного співробітництва, добросусідства з відповідними органами сусідніх держав - членів Європейського Союзу, Молдови та Білорусії.

У прикордонних регіонах багато спільних цілей, досягнення яких потребує застосування суб’єктами транскордонного співробітництва сусідніх держав єдиного підходу та узгоджених спільних дій, зокрема для запобігання паводкам, розвитку та функціонування транспортної і енергетичної інфраструктури, захисту навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки. Необхідно також разом розв’язувати окремі проблеми, які виникають внаслідок фінансової та економічної кризи, зокрема подолання економічної нерівності та безробіття, збалансування трудової та постконфліктної міграції, підвищення рівня ділової активності та зайнятості населення прикордонних регіонів, а також екологічні проблеми, у тому числі підтримки біологічного різноманіття, захисту і збереження спільної культурної спадщини.

Разом з тим на розвиток транскордонного співробітництва значною мірою впливає ставлення до транскордонної кооперації з боку сусідніх держав, їх можливість та готовність реагування на спільні виклики та проблеми.

Ця Програма визначає цілі та завдання подальшого розвитку транскордонного співробітництва, встановлення організаційно-правових механізмів та інструментів для досягнення цілей такого співробітництва відповідно до Стратегії та регіональних стратегій розвитку прикордонних регіонів України.

Ця Програма розроблена з урахуванням розвитку прикордонних регіонів України та результатів аналізу стану та проблем виконання Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки та Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2007-2010 роки.

Мета Програми

Метою цієї Програми є ефективне використання внутрішніх факторів розвитку і підвищення рівня конкурентоспроможності прикордонних регіонів України шляхом активізації та розвитку транскордонного співробітництва.

Пріоритети та основні завдання Програми

Пріоритети та завдання цієї Програми визначені за результатами аналізу загальної політичної, економічної, соціальної та екологічної ситуації в сусідніх державах, а також з урахуванням пріоритетів і спільних домовленостей, визначених двосторонніми міжнародно-правовими актами щодо розвитку співробітництва.

Пріоритетами транскордонного співробітництва із сусідніми державами, в тому числі в рамках єврорегіонів, є:

з Республікою Білорусь - спільна економічна та екологічна реабілітація районів, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; завершення демаркації державного кордону шляхом співпраці в рамках спільної українсько-білоруської демаркаційної комісії; забезпечення розвитку транзитного потенціалу України та держав Балтії; впровадження сучасних методів контролю в пунктах пропуску через державний кордон, у тому числі модернізація інфраструктури пунктів пропуску Переброди, Вичівка та будівництво місцевого пункту пропуску Познань - Дзержинськ; забезпечення розвитку підприємництва, культурно-освітнього співробітництва, туристичної галузі, зокрема створення кластерів сільського туризму; стале використання природних ресурсів, у тому числі торфовищ, здійснення спільних дій у разі виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій; посилення співпраці у сфері екології, в тому числі створення системи попередження про транскордонне переміщення забруднюючих речовин повітрям та річками; створення нових об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

із Словацькою Республікою - співпраця у сфері реформування органів місцевого самоврядування; забезпечення розвитку туристично-рекреаційного потенціалу прикордонних регіонів; виконання культурно-мистецьких програм; введення спрощеного механізму малого прикордонного руху та розширення території його дії; удосконалення та спрощення механізму малого прикордонного руху, модернізація та реконструкція пунктів пропуску на українсько-словацькому кордоні; мінімізація негативних наслідків впливу виробничої діяльності на соляних рудниках у смт Солотвино Тячівського району Закарпатської області;

з Румунією - оновлення існуючої та створення нової інфраструктури для покращення доступності до регіонів, забезпечення розвитку транспорту, зв’язку і туризму; посилення співпраці у сфері освіти, досліджень, технологічних розробок та інновації; забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг та прикордонної інфраструктури; охорона навколишнього природного середовища, в тому числі проведення оцінки ризиків та мінімізації негативних наслідків впливу виробничої діяльності на соляних рудниках у смт Солотвино Тячівського району Закарпатської області на навколишнє природне середовище, розв’язання загальних проблем щодо створення спільної системи поводження з відходами та управління водними ресурсами; економічне використання гирла р. Дунай та будівництво транспортної інфраструктури, зокрема мостів та поромів;

з Угорщиною - забезпечення розвитку протипаводкового захисту та створення інтегрованої системи прогнозування паводків; забезпечення розвитку туристичних шляхів, зокрема велосипедних та пішохідних; поліпшення якості води; стале використання природних ресурсів, зокрема управління водними ресурсами та ведення лісового господарства; охорона навколишнього природного середовища, в тому числі проведення оцінки ризиків та мінімізації негативних наслідків впливу виробничої діяльності на соляних рудниках у смт Солотвино Тячівського району Закарпатської області; забезпечення розвитку підприємництва; обмін досвідом з Угорською Стороною щодо енергоефективності та енергозбереження; співпраця між навчальними закладами; завершення реалізації проекту “Ефективний та безпечний кордон між Угорщиною та Україною”;

з Республікою Польща - покращення доступності до регіонів, модернізація і забезпечення розвитку існуючої транскордонної інфраструктури для підвищення її пропускної спроможності; створення функціонального модуля “фільтр пункту пропуску” в міжнародному пункті пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення Рава-Руська, реконструкція пункту пропуску через державний кордон Устилуг та забезпечення розвитку ІТ-інфраструктури вітчизняної митної та прикордонної служб; забезпечення розвитку меліоративних мереж для сприяння розвитку сільських територій, електро- та водопостачання; забезпечення розвитку співпраці з урахуванням досвіду Республіки Польща у реформуванні та провадженні діяльності органів місцевого самоврядування, розвитку малого, середнього та соціального підприємництва; обмін досвідом у сфері енергоефективності; забезпечення безпеки та боротьба з організованою злочинністю, введення спрощеного режиму малого прикордонного руху, підтримка транскордонного співробітництва;

з Російською Федерацією - розбудова та облаштування державного кордону на території Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької і Луганської областей;

з Республікою Молдова - налагодження та підтримка транскордонного співробітництва; будівництво транспортної інфраструктури, зокрема пішохідних мостів та пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного та річкового сполучення; реконструкція пунктів пропуску через державний кордон; покращення умов та підвищення стандартів роботи митних та прикордонних органів; забезпечення безпеки та запобігання контрабанді; здійснення контролю в пунктах пропуску через державний кордон Паланка - Маяки - Удобне, Рені - Джюрджюлешть, Кучурган - Первомайськ; охорона навколишнього природного середовища, здійснення заходів щодо протидії екологічним катастрофам, зокрема очищення стоків; реалізація проектів щодо молодіжного та дитячого відпочинку; зміцнення культурних зв’язків.

Пріоритетами реалізації цієї Програми є:

сприяння економічному та соціальному розвитку прикордонних регіонів України;

підвищення стандартів та якості життя, добробуту і забезпечення безпеки життя та охорони навколишнього природного середовища;

посилення інституційної спроможності прикордонних регіонів України у здійсненні транскордонного співробітництва;

сприяння створенню умов та визначення інструментів для забезпечення мобільності людей, товарів і капіталу.

Основними завданнями цієї Програми є:

за напрямом сприяння економічному та соціальному розвитку прикордонних регіонів України

ліквідація інфраструктурних перешкод, розбудова транспортної, енергетичної, виробничої та соціальної інфраструктури прикордонних регіонів України з мінімізованим негативним впливом на навколишнє природне середовище, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, цілісності та нерозривності екологічної мережі;

сприяння провадженню спільної підприємницької діяльності у прикордонних регіонах України у сфері малого і середнього бізнесу;

створення умов для розвитку кооперації та конкуренції у сфері малого та середнього бізнесу, утворення і забезпечення функціонування виробничих кластерів, об’єднань єврорегіонального співробітництва;

активізація зовнішньоекономічної діяльності у прикордонних регіонах України;

висвітлення питань щодо інвестиційних потреб та можливостей у прикордонних регіонах України на міжнародних форумах, семінарах, конференціях, виставках, ярмарках тощо, а також у засобах масової інформації;

боротьба з нелегальною міграцією, організованою злочинністю та контрабандою;

за напрямом підвищення стандартів та якості життя, добробуту і забезпечення безпеки життя та охорони навколишнього природного середовища

створення умов та сприяння наближенню рівня життя населення прикордонних регіонів України до середньоєвропейського рівня і забезпечення вільного руху людей та капіталу між прикордонними регіонами;

забезпечення розвитку співробітництва у сфері освіти, науки та охорони здоров’я, налагодження зв’язків між науково-дослідними (науково-технічними) установами, закладами охорони здоров’я;

популяризація, охорона і забезпечення культурної та історичної спадщини прикордонних регіонів України;

забезпечення прикордонного менеджменту та безпеки державного кордону;

створення спільної системи управління у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

створення спільної із сусідніми державами системи попередження про стихійні лиха та захисту від надзвичайних ситуацій;

забезпечення розвитку співробітництва з метою забезпечення безпеки життя;

раціональне використання, охорона і відтворення водних ресурсів;

створення і забезпечення функціонування транскордонних природоохоронних території та об’єктів з урахуванням необхідності збереження цілісності та нерозривності екосистем, природних коридорів, формування екомережі;

за напрямом посилення інституційної спроможності прикордонних регіонів України у здійсненні транскордонного співробітництва

сприяння поглибленню економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади, територіальними громадами і відповідними органами інших держав, забезпечення розвитку міжмуніципального співробітництва та зв’язків малих і середніх міст прикордонних регіонів України з іншими суб’єктами транскордонного співробітництва;

розроблення спільних із сусідніми державами стратегічних та програмних документів щодо розвитку транскордонного співробітництва;

створення умов для реалізації спільних із сусідніми державами проектів (програм) транскордонного співробітництва;

об’єднання зусиль для поглиблення співпраці в рамках єврорегіонів та розширення сфери такої співпраці;

забезпечення здійснення з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою контролю на державному кордоні;

за напрямом сприяння створенню кращих умов та інструментів для забезпечення мобільності людей, товарів і капіталу

модернізація і розвиток наявної транскордонної транспортної мережі для підвищення її пропускної спроможності;

поліпшення транскордонної доступності шляхом розвитку мережі транспорту та зв’язку і супутніх послуг;

посилення взаємодії між учасниками транскордонного співробітництва у сфері транскордонного туризму;

сприяння об’єднанню зусиль суб’єктів транскордонного співробітництва для розв’язання спільних із сусідніми державами проблем прикордонних регіонів України та здійснення євроінтеграційних заходів на регіональному рівні;

розбудова та облаштування державного кордону на території Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Луганської та інших прикордонних областей;

завершення реалізації великомасштабних інфраструктурних проектів у рамках виконання програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства на 2007-2013 роки.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання цієї Програми сприятиме консолідації зусиль та концентрації ресурсів суб’єктів та учасників транскордонного співробітництва для збалансованого розвитку прикордонних територій та підвищенню рівня конкурентоспроможності прикордонних регіонів України.

У результаті виконання Програми передбачається:

за напрямом сприяння економічному та соціальному розвитку прикордонних регіонів України

поліпшити бізнес-клімат та створити сприятливі умови для надходження інвестицій в економіку прикордонних регіонів України;

зменшити територіальні диспропорції регіонів України, наблизити їх економічний та соціальний рівень до рівня держав - членів Європейського Союзу, підвищити рівень життя населення;

збільшити обсяг товарообігу між прикордонними регіонами України та інших держав, забезпечити розвиток малого та середнього підприємництва, регіональних мереж транспорту та комунікацій, розбудову інфраструктури державного кордону;

створити та забезпечити функціонування транскордонних економічних кластерів, індустріальних парків і об’єднань єврорегіонального співробітництва;

за напрямом підвищення стандартів та якості життя, добробуту і забезпечення безпеки життя та охорони навколишнього природного середовища

забезпечити збереження навколишнього природного середовища та вжити заходів, спрямованих на його відновлення та раціональне використання;

здійснити обмін спеціалістами, провести спільні з іноземними партнерами культурно-мистецькі та освітні заходи, спрямовані на розвиток транскордонного співробітництва;

забезпечити транскордонне співробітництво у сфері надзвичайних ситуацій;

забезпечити прикордонний менеджмент та безпеку кордону;

посилити транскордонне співробітництво у частині збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, розбудови Всеєвропейської екомережі;

за напрямом посилення інституційної спроможності прикордонних регіонів України у здійсненні транскордонного співробітництва

поліпшити спільне стратегічне планування, визначити пріоритети та заходи для розвитку взаємовигідного транскордонного співробітництва, розширити договірно-правову базу співробітництва між територіальними громадами прикордонних регіонів України та інших держав; провести спільні заходи (конференції, зустрічі), спрямовані на активізацію співробітництва у рамках наявних єврорегіонів та міжурядових комісій з питань транскордонного співробітництва;

забезпечити реалізацію проектів, що пройшли відбір, відповідно до правил та процедур програм прикордонного співробітництва у рамках Європейського інструменту сусідства на 2014-2020 роки;

підвищити кваліфікацію посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування прикордонних регіонів України з питань транскордонного співробітництва;

ініціювати реалізацію проектів у рамках ініціативи ЄС “Східне партнерство”, спрямованих на підтримку транскордонного та міжрегіонального співробітництва;

за напрямом сприяння створенню кращих умов та інструментів для забезпечення мобільності людей, товарів і капіталу

забезпечити розбудову та модернізацію інфраструктури пунктів пропуску через державний кордон, а також будівництво нових пунктів пропуску, привести системи їх функціонування у відповідність із загальноєвропейськими стандартами;

впровадити систему ефективної взаємодії правоохоронних органів України та сусідніх держав з метою боротьби з організованою злочинністю в прикордонних регіонах;

забезпечити розвиток рекреаційної інфраструктури прикордонних регіонів України та транскордонних туристичних маршрутів;

удосконалити систему автомобільного та судноплавного сполучення між прикордонними регіонами України та сусідніх держав;

завершити реалізацію шести великомасштабних інфраструктурних проектів у рамках виконання програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства на 2007-2013 роки, започаткувати інфраструктурні проекти у рамках програм територіального співробітництва “Молдова - Україна” та “Білорусь - Україна” в рамках Європейського інструменту сусідства на 2014-2020 роки;

забезпечити створення умов для здійснення спільного контролю в пунктах пропуску через державний кордон Рені - Джюрджюлешть та Кучурган - Первомайськ.

Шляхи реалізації Програми

Виконання цієї Програми здійснюється шляхом вжиття заходів щодо забезпечення розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки згідно з додатком 1 та реалізації проектів транскордонного співробітництва, яким може надаватися державна фінансова підтримка, згідно з додатком 2.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення цієї Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному і місцевих бюджетах на відповідний рік, а також коштів Державного фонду регіонального розвитку, Європейського Союзу в рамках виконання програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства на 2014-2020 роки, Дунайської транснаціональної програми на 2014-2020 роки, програм територіального співробітництва “Молдова - Україна” та “Білорусь - Україна” Європейського інструменту сусідства на 2014-2020 роки, двосторонніх угод, укладених Україною з країнами-партнерами, зокрема Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 9 вересня 2015 р. у частині розбудови під’їзних доріг та прикордонної інфраструктури.

Обсяг державної фінансової підтримки для виконання цієї Програми визначається щороку в межах коштів, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Співфінансування у розмірі не менше 10 відсотків загального обсягу фінансування проекту транскордонного співробітництва за рахунок коштів місцевого бюджету та/або інших джерел є умовою надання державної фінансової підтримки.Додаток 1
до Програми

ЗАХОДИ
щодо забезпечення розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки

1. Забезпечити проведення Європейських днів добросусідства.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації.


2016-2020 роки.

2. Активізувати співробітництво у рамках єврорегіонів та діяльності міжурядових комісій з питань транскордонного співробітництва.


Волинська, Вінницька, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Луганська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернівецька, Чернігівська облдержадміністрації, Мінрегіон, Мінекономрозвитку, МЗС.


2016-2020 роки.

3. Підвищити кваліфікацію посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань транскордонного співробітництва за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги та інших джерел.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації, Мінрегіон, Мінекономрозвитку, інші заінтересовані органи виконавчої влади.


2016-2020 роки.

4. Забезпечити інформування про результати моніторингу стану виконання спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства на 2014-2020 роки.


Мінекономрозвитку, МЗС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації.


2017-2020 роки.

5. Забезпечити постійне оновлення інформаційної бази веб-сторінок з питань транскордонного співробітництва.


Мінрегіон, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації.


2016-2020 роки.

6. Забезпечити створення, функціонування та розвиток об’єднань єврорегіонального співробітництва.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації, Мінрегіон, МЗС, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.


2018-2020 роки.

7. Забезпечити організацію та проведення форумів, бізнес-зустрічей, презентацій, виставково-ярмаркових заходів, засідань за круглим столом тощо в рамках укладених міжнародних угод про співробітництво між Україною та адміністративно-територіальними одиницями інших країн, у тому числі сусідніх держав.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації.


2016-2020 роки.

8. Активізувати співробітництво між українськими та іноземними суб’єктами та учасниками транскордонного співробітництва шляхом проведення спеціалізованих інформаційних семінарів, соціально-психологічних тренінгів з використанням індивідуальних методик з метою підвищення рівня зайнятості та заохочення громадян до провадження підприємницької діяльності.


Мінсоцполітики, Мінрегіон, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації.


2016-2020 роки.

9. Забезпечити проведення аналізу двосторонньої договірно-правової бази між Україною та сусідніми державами - членами Європейського Союзу з метою подальшого розвитку транскордонного та міжрегіонального співробітництва.


МЗС, Мінрегіон, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації.


2016 рік.

10. Провести аналіз впливу на європейську інтеграцію України двосторонньої договірно-правової бази між Україною та сусідніми державами (Російська Федерація, Республіка Білорусь).


МЗС, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації.


2016 рік.

11. Ініціювати в рамках ініціативи ЄС “Східне партнерство” реалізацію проектів, спрямованих на підтримку транскордонного та міжрегіонального співробітництва у межах існуючих в Україні єврорегіонів, зокрема:

1) підготувати проектні пропозиції щодо започаткування проектів;

2) провести консультації із Стороною ЄС щодо залучення допомоги.


Мінекономрозвитку, МЗС, Мінрегіон, ДФС, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації.


2016-2020 роки.

12. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи щодо виконання місцевими органами виконавчої влади Порядку здійснення зовнішніх зносин Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, затвердженого Указом Президента України від 5 березня 2002 р. № 217.


МЗС, Мінекономрозвитку, Мінрегіон, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації.


2016-2020 роки.

13. Забезпечити двосторонній обмін інвестиційними пропозиціями з метою активізації транскордонного співробітництва.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації.


2016-2020 роки.

14. Забезпечити співфінансування проектів транскордонного співробітництва, пріоритетних для розвитку регіонів, у рамках виконання спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства на 2014-2020 роки відповідно до міжнародних договорів України.


Мінфін, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації.


2016-2020 роки.

15. Створити та забезпечити функціонування і розвиток транскордонних кластерів.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації, Мінрегіон, Мінекономрозвитку, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.


2016-2020 роки.

16. Створити сприятливі умови для поліпшення бізнес-клімату та надходження інвестицій в прикордонні регіони.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації.


2016-2020 роки.

17. Забезпечити формування транскордонного лісо-деревообробного кластера для розвитку співробітництва в рамках Карпатської та Альпійської конвенцій у Дунайському басейні.


Мінекономрозвитку, облдержадміністрації.


2016-2020 роки.

18. Удосконалити транскордонне співробітництво з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.


ДСНС, Мінприроди, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації.


2016-2020 роки.

19. Забезпечити оснащення підприємств, що належать до сфери управління Держводагентства, та територіальних органів Держекоінспекції у прикордонних регіонах плавзасобами та сучасними засобами вимірювальної техніки для визначення вмісту забруднюючих речовин з метою проведення моніторингу транскордонних водних об’єктів.


Держекоінспекція, Держводагентство, Мінприроди.


2016-2020 роки.

20. Створити та забезпечити функціонування українських ділянок транскордонних біосферних резерватів, водно-болотних угідь міжнародного значення, об’єктів всесвітньої природної та культурної спадщини.


Мінприроди, Мінекономрозвитку, МЗС, Мінкультури, Одеська, Вінницька, Чернівецька, Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська облдержадміністрації.


2016-2020 роки.

21. Провести на території України міжнародні спеціалізовані семінари, конференції, виставки і ярмарки, а також культурні та освітні заходи, спрямовані на розвиток транскордонного співробітництва.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації.


2016-2020 роки.

22. Організувати та провести у рамках транскордонного співробітництва обмін учнями, студентами, викладачами, науковцями.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації.


2016-2020 роки.

23. Забезпечити налагодження співпраці вітчизняних та іноземних закладів охорони здоров’я, медичних та фармацевтичних закладів щодо підвищення якості та доступності надання медичних послуг, удосконалення системи медичної/фармацевтичної освіти.


МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації.


2016-2020 роки.

24. Створити інтегровану систему збору та утилізації відходів суден на українській ділянці р. Дунай.


Мінінфраструктури, Держпродспоживслужба, облдержадміністрації.


2016-2020 роки.

25. Провести комплексний екологічний моніторинг у Дунайському регіоні та опрацювати питання щодо розроблення моделі прогнозування екологічного стану басейну дельти р. Дунай.


Мінприроди, Держводагентство, облдержадміністрації.


2016-2020 роки.

26. Забезпечити інтегроване управління ресурсами, у тому числі водними, у басейнах річок Тиса, Прут і Сірет, зокрема запобігати виникненню надзвичайних ситуацій, здійснювати контроль за забрудненням із застосуванням кращих сучасних технологій згідно з рекомендаційним листом за пріоритетом 6 Стратегії ЄС для Дунайського регіону.


Мінприроди, Держводагентство, ДСНС, облдержадміністрації.


2016-2020 роки.

27. Забезпечити укріплення берегів р. Дунай.


Мінприроди, Держводагентство, облдержадміністрації.


2016-2020 роки.

28. Забезпечити відновлення та охорону ресурсів унікальних гідробіонтів р. Дунай та північно-західної частини Чорного моря.


Мінприроди, облдержадміністрації.


2016-2020 роки.

29. Провести оцінку стану популяцій мігруючих водно-болотних птахів Дунайського регіону, зокрема загроз, спричинених господарською діяльністю, а також розробити план заходів щодо збереження найбільш вразливих видів.


Мінприроди, облдержадміністрації.


2016-2020 роки.

30. Розширити зону природоохоронних територій, здійснити заходи у сфері охорони і відновлення екосистем водно-болотних угідь у дельті р. Дунай.


Мінприроди, Держводагентство, облдержадміністрації.


2016-2020 роки.

31. Забезпечити ефективну взаємодію правоохоронних органів України та сусідніх держав з метою боротьби з організованою злочинністю в прикордонних регіонах.


Національна поліція, Адміністрація Держприкордонслужби, облдержадміністрації.


2016-2020 роки.

32. Забезпечити розвиток рекреаційної інфраструктури та організацію транскордонних туристичних маршрутів, стимулювати створення інформаційної інфраструктури транскордонного туризму та забезпечити її розвиток.


Мінекономрозвитку, Мінприроди, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації.


2016-2020 роки.

33. Забезпечити розвиток прикордонної інфраструктури, здійснити будівництво і реконструкцію пунктів пропуску через державний кордон, у тому числі за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги.


ДФС, Мінінфраструктури, МЗС, Адміністрація Держприкордонслужби, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації.


2016-2020 роки.

34. Забезпечити вирішення питання будівництва автомобільної поромної переправи Ізмаїл (Україна) - Тульча (Румунія) та берегового автомобільного комплексу.


Мінінфраструктури, Мінфін, Одеська облдержадміністрація.


2016-2020 роки.

35. Здійснити будівництво автомобільної дороги Одеса - Рені протяжністю 261 кілометр за параметрами першої категорії з мостовим переходом через Дністровський лиман.


Мінінфраструктури, Мінфін, Одеська облдержадміністрація.


2016-2020 роки.

36. Забезпечити вирішення питання будівництва залізничної магістралі від порту Рені до залізничної магістралі Одеса - Ізмаїл.


Мінінфраструктури, Мінфін, Одеська облдержадміністрація.


2016-2020 роки.

37. Залучити допомогу в рамках Стратегії ЄС для Дунайського регіону з метою проведення комплексного аналізу для виявлення “вузьких місць” транспортної інфраструктури Дунайського регіону, а також розробити пропозиції та проекти щодо її удосконалення.


Мінінфраструктури, Одеська, Чернігівська, Івано-Франківська, Закарпатська облдержадміністрації.


2016-2020 роки.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »