Про Перелік пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації
Верховна Рада України; Закон, Перелік від 23.09.2008574-VI
Документ 574-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.08.2012, підстава 5059-17
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7
наступна сторінка »  

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Перелік пам'яток культурної спадщини,
що не підлягають приватизації
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 8, ст.105 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1887-VI ( 1887-17 ) від 12.02.2010, ВВР, 2010, N 19, ст.149
N 4336-VI ( 4336-17 ) від 13.01.2012, ВВР, 2012, N 43, ст.551
N 5059-VI ( 5059-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 25, ст.251 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Затвердити Перелік пам'яток культурної спадщини, що не
підлягають приватизації (додається).
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Внести зміни до таких законів України:
1) абзац п'ятий частини другої статті 4 Закону України "Про
оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99; 1998 р., N 49,
ст. 301; 2004 р., N 50, ст. 539; 2006 р., N 8, ст. 89) після слів
"Закону України "Про приватизацію державного майна" доповнити
словами "(крім пам'яток культурної спадщини)";
2) у Законі України "Про охорону культурної спадщини"
( 1805-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 39,
ст. 333; 2005 р., N 5, ст. 114):
абзац шостий статті 1 після слова "пам'ятка" доповнити
словами "культурної спадщини (далі - пам'ятка)";
частину першу статті 18 після абзацу другого доповнити новим
абзацом такого змісту:
"Пам'ятка може бути приватизована лише за умови укладення
майбутнім власником з відповідним органом охорони культурної
спадщини попереднього договору про укладення в майбутньому
охоронного договору на пам'ятку (її частину) з викладенням його
істотних умов, у тому числі щодо цільового використання пам'ятки,
робіт, які майбутній власник зобов'язується провести на пам'ятці з
метою утримання її в належному стані".
У зв'язку з цим абзаци третій - четвертий вважати відповідно
абзацами четвертим - п'ятим.
3. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про
тимчасову заборону приватизації пам'яток культурної спадщини"
( 2391-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 11,
ст. 201).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 23 вересня 2008 року
N 574-VI

ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від 23 вересня 2008 року N 574-VI
ПЕРЕЛІК
пам'яток культурної спадщини,
що не підлягають приватизації

------------------------------------------------------------------ |Найменування пам'ятки| Час |Місце розташування |Охоронний | | |створення | |номер | |----------------------------------------------------------------| | Автономна Республіка Крим | |----------------------------------------------------------------| |Будівля окружного |1907 рік |м. Сімферополь, вул.|5-Кр | |суду | |М. Гоголя, 14 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля банку |1913 рік |м. Сімферополь, вул.|7-Кр | | | |М. Горького, 4 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля кінотеатру |1911 рік |м. Сімферополь, вул.|8-Кр | |"Баян" | |М. Горького, 5 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому |1847 рік |м. Сімферополь, вул.|9-Кр | |працював | |М. Горького, 10 | | |М.І. Пирогов, будинок| | | | |дворянського зібрання| | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Жіноча гімназія |1901 рік |м. Сімферополь, вул.|26-Кр | |Станішевської | |Леніна, 17 вул. | | | | |Пролетарська, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля банку |1905 рік |м. Сімферополь, вул.|32-Кр | |"Азово-Донський" | |Р. Люксембург, 4 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля театру |1911 рік |м. Сімферополь, вул.|49-Кр | | | |О. Пушкіна, 15 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок притулку для |1869-1904 |м. Сімферополь, вул.|50-Кр | |дівчат графині |роки |О. Пушкіна, 18/ вул.| | |Адлерберг | |М. Гоголя, 12 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок колишніх | перша |м. Сімферополь, |* | |офіцерських зборів | половина |вул. К. Лібкнехта, | | | | XIX |35 | | | | сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс Юсупівського| XIX-XX |Підрозділ |* | |палацу | сторіччя |Секретаріату | | | | |Президента | | | | |України | | |----------------------------------------------------------------| | Алуштинська міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Дача О.М. Бекетова |1898 рік |м. Алушта, вул. |8 | | | |Набережна, 6 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому |кінець XIX|м. Алушта, вул. |235 | |перебували ув'язнені |сторіччя |Леніна, 20 | | |члени уряду | | | | |Республіки Тавриди | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому жив |1906 рік |м. Алушта, |237 | |С.М. Сергєєв-Ценський| |вул. С. Сергєєва- | | | | |Ценського, 5 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Вілла "Анна" |1908-1910 |Санаторій "Рабочий |* | | | роки |уголок" | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Вілла "Марина" |1912 рік | -"- |* | |----------------------------------------------------------------| | Бахчисарайський район | |----------------------------------------------------------------| |Бахчисарайський |XVI-XVIII |м. Бахчисарай, вул. |285/0 | |палацово-парковий |сторіччя |Річкова, 133 | | |комплекс (Ханський | | | | |палац): | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус головний | -"- | -"- |285/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | гарем |XVIII | -"- |285/2 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус графський |XVI-XVIII | -"- |284/3 | | (світський) |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | кухня ханська | -"- | -"- |285/4 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус стайневий | -"- | -"- |285/5 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус бібліотечний|XIX | -"- |285/6 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | башта Соколина |XVIII | -"- |285/7 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | мечеть ханська |1740-1743 | -"- |285/8 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | гробниця "Дюрбе |1764 рік | -"- |285/9 | | Діляри-Бикеч" | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | лазня Сари Гюзель |1533 рік | -"- |285/10 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | гробниця "Південне |XVII | -"- |285/11 | | ханське дюрбе" |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | гробниця "Північне |XVI | -"- |285/12 | | ханське дюрбе" |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | ротонда надгробна |XVIII | -"- |285/13 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | набережна |XVI | -"- |285/14 | | р. Чурук-Су |сторіччя | | | | з трьома мостами | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | сади і паркові |XVI-XVIII | -"- |285/15 | | споруди |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | миля Єкатерининська|1787 рік | -"- |285/16 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | кладовище палацове |XVI-XVIII | -"- |285/17 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Гробниця "Дюрбе |XVI |м. Бахчисарай, вул. |296 | |великий |сторіччя |Нахімова/ вул. | | |восьмигранник" | |Будьонного | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Гробниця "Дюрбе | -"- |м. Бахчисарай, вул. |298 | |кубовидне" Мімбар | |Будьонного | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Лазня |XVIII-XIX |м. Бахчисарай, вул. |6 | | |сторіччя |Затрубченко, 8 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Фонтан | -"- |м. Бахчисарай, вул. |8 | | | |Комунарів, 3 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Фонтан |XIX |м. Бахчисарай, вул. |9 | | |сторіччя |Краснофлотська, 35 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Гробниця "Ескі-Дюрбе"|XIV |м. Бахчисарай, вул. |286 | | |сторіччя |З. Космодем'янської | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Караїмська кенаса |друга |м. Бахчисарай, вул. |1642 | | |половина |Леніна, 67 | | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Кав'ярня |XIX |м. Бахчисарай, вул. |11 | | |сторіччя |Леніна, 81 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Мечеть Тохтали-Джамі |1704 рік |м. Бахчисарай, вул. |1229 | | | |Р. Люксембург, 7 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок колишньої |кінець |м. Бахчисарай, вул. |3245 | |друкарні "Терджиман" |XIX - |Р. Люксембург, 47а | | | |початок XX| | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий | -"- |м. Бахчисарай, вул. |1645 | | | |О. Македонського, 6а| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба |XIX |м. Бахчисарай, вул. |1646 | | |сторіччя |К. Маркса, 31 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Гробниця "Дюрбе малий|XV-XVI |м. Бахчисарай, пров.|297 | |восьмигранник" |сторіччя |Первомайський | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Гробниця "Старовинне |XIV-XV |м. Бахчисарай, вул. |299 | |Дюрбе" |сторіччя |М. Фрунзе | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля школи |XIX |м. Бахчисарай, вул. |1649 | | |сторіччя |Річкова, 125 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Каплиця |кінець XIX|м. Бахчисарай, вул. |3493 | | |сторіччя |Партизанська | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Каплиця |1896 рік |м. Бахчисарай, вул. |757 | | | |О. Пушкіна | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок Д. Пачаджи |кінець |м. Бахчисарай, вул. |3494 | | |XVII-XVIII|О. Пушкіна, 1 | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Мечеть Ісмі-Хан |початок XX|м. Бахчисарай, вул. |4 | | |сторіччя |Севастопольська | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Мечеть |XVIII |м. Бахчисарай, вул. | | | |сторіччя |Севастопольська, 41а| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Школа |1500 рік |м. Бахчисарай, вул. |288 | |"Зінджирли-Медресе" | |Басенко, 57 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Дюрбе Хаджи Герая |1501 рік |м. Бахчисарай, вул. |287 | | | |Басенко, 57 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Фортеця і печерне |VI-XIX | -"- |290 | |місто "Чуфут-Кале" |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Дюрбе |XVI-XVIII |с. Айвове, |10 | | |сторіччя |вул. К. Маркса, 16 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Укріплення на скелі |IX-X |с. Баштанівка |706 | |Бурун-Кая |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Монастир печерний |XIX | -"- |1230 | |Качи-Кальон |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Іоанна |XIV-XV |с. Верхоріччя |1231 | |Предтечі |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Укріплення Керменчик | -"- |с. Високе |1660 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс фортеці та |V-VI та |с. Ходжа Сала |292 | |печерного міста |XIV-XV | | | |"Мангуп-Кале" |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Фортифікаційна стіна |VIII-IX | -"- |1661 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Трьохабсидна базиліка|IX-XVIII | -"- |968 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Руїни печерного міста|VI |с. Красний Мак |294 | |Ески-Кермен |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Башта "Киз-Куле" |X-XIV | -"- |293 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Печерна церква |X-XV | -"- |1234 | |Донаторів |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Архангельська церква |1328 рік |с. Кудрине |1232 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Печерна церква |V-VIII | -"- |295 | |Тепе-Кермен |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Печерне місто |IX | -"- |1233 | |Киз-Кермен |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Печерний монастир |VIII-XV |с. Мале Садове | | |"Челтер Коба" |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Монастир та печери |X-XV | -"- |1670 | |Данильча-Коба |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Мури оборонні та |VIII-XVIII| -"- |291 | |Сюренська башта |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Укріплення Пампук-Кая|XII-XV |с. Нижня Голубинка |688 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Фонтан з арабською |середина |с. Новоульянівка |1673 | |в'яззю |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква |XVIII |с. Охотниче |1674 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Фортеця Сандик-Кая |XIV-XV |с. Поляна |708 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Печерне місто Бакла |IV-XIII |с. Скалисте |1236 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Мечеть Кутлерська |XIX-XX |с. Соколине, вул. |1678 | | |сторіччя |Титова, 44 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Мечеть (князя |XVIII-XIX |с. Соколине, вул. |1679 | |Булгакова Алі-бея) |сторіччя |Фрунзе, 29 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Укріплення Сююрю-Кая |X-XIII |с. Соколине |707 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс |X-XIV | -"- |711 | |середньовічний на |сторіччя | | | |горі Бойко | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Поселення, храм та |XIII-XV | -"- |2872 | |каменярня |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Поселення та храм |IX-XV | -"- |2873 | |Ай-Нікола |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Поселення та храм |XII-XV | -"- |2870 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Монастирський |X-XIII | -"- |2045 | |комплекс біля печери |сторіччя | | | |Данильча-Коба: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | храм (руїни) | -"- | -"- |2045/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | фортифікаційна | -"- | -"- |2045/2 | | стіна (руїни) в | | | | | урочищі Папас-Баїр | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс колишнього |1883-1910 | -"- |175-Кр | |Юсуповського палацу: |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | головний корпус | -"- | -"- |175-Кр/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус з баштою | -"- | -"- |175-Кр/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | господарські | -"- | -"- |175-Кр/3 | | будівлі (людська, | | | | | конюшня, пральня) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | фонтан | -"- | -"- |175-Кр/4 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | фонтан сліз на | -"- | -"- |175-Кр/5 | | фасаді головного | | | | | корпусу | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | колишня Юсуповська | -"- | -"- |175-Кр/6 | | мечеть | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Житлова будівля |кінець |с. Танкове |1683 | |садиби Н.А. Говорова |XIX - | | | | |початок XX| | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Укріплення Кермен |V-VI |с. Трудолюбівка |712 | | |сторіччя | | | | |до нової | | | | |ери - X-XV| | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Укріплення на горі |X-XV |с. Щасливе |3140 | |Яман-Таш |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Поселення, храм і |XII-XV | -"- |2871 | |могильник на горі |сторіччя | | | |Кіпія | | | | |----------------------------------------------------------------| | Євпаторійська міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Будинок |початок XX|м. Євпаторія, вул. |90-Кр | |Ю.М. Гілеловича |сторіччя |Дувановська, 11/ | | | | |вул. С. Кірова, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Дача |початок XX|м. Євпаторія, просп.|33 | | |сторіччя |Леніна, 28а | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому жила|середина |м. Євпаторія, вул. |273 | |Леся Українка |XIX |Революції, 41 | | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Керченська міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Меморіальний комплекс|1903-1907 |м. Керч, вул. |323 | |"Аджимушкайські |роки, |Краснопартизанська | | |каменоломні" |1919 рік, | | | | |1941-1944 | | | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Місце, де |1943 рік |м. Керч, |1906 | |розміщувався шпиталь | |вул. Г. Петрової | | |Ельтигенського | | | | |десанту | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок Місаксуді |кінець XIX|м. Керч, |1206 | |(історико- |сторіччя |вул. Я. Свердлова, | | |археологічний музей) | |22 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля гімназії |1885-1905 |м. Керч, вул. |103-Кр | | |роки |Театральна, 34 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |середина |м. Керч, вул. |105-Кр | | |XIX |Театральна, 36 | | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Кіровський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок-музей |початок XX|м. Старий Крим, вул.|1083 | |письменника |сторіччя |К. Лібкнехта, 52 | | |О.С. Гріна | | | | |----------------------------------------------------------------| | Сакський район | |----------------------------------------------------------------| |Колишній особняк |1913 рік |м. Саки, вул. |98 | |цесаревича | |Курортна, 29 | | |----------------------------------------------------------------| | Судацька міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Комплекс споруд |X-XVIII |м. Судак, Фортечна |279 | |Генуезької фортеці |сторіччя |гора | | |----------------------------------------------------------------| | Феодосійська міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Будинок художника |друга |м. Феодосія, просп. |114-Кр | |Л.Ф. Лагоріо |половина |І. Айвазовського, 11| | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |1880 рік |м. Феодосія, вул. |113 | |Є.К. Мезирової | |Галерейна, 4 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок |початок XX|м. Феодосія, вул. |436 | |Феодосійського |сторіччя |Галерейна, 10 | | |меморіального музею | | | | |О. Гріна | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок колишньої |XIX |м. Феодосія, вул. |427 | |земської управи, в |сторіччя |Земська, 4 | | |якому працював | | | | |Д.І. Ульянов | | | | |----------------------------------------------------------------| | Ялтинська міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Будинок О.Т. Тянкова |1900 рік |м. Ялта, |3808 | | | |вул. М. Бірюкова, | | | | |12/16 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому жила|80-ті роки|м. Ялта, вул. |593 | |Леся Українка |XIX |Єкатерининська, 8а | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля міського |початок XX|м. Ялта, вул. |28 | |театру |сторіччя |Єкатерининська, 13а | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Вілла |середина |м. Ялта, вул. |6 | | |XIX |Пушкінська, 5, 5г | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац графа |1900-1902 |м. Ялта, |4 | |О.М. Новосельцева |роки |вул. С. Халтуріна, | | | | |32 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк для | -"- |м. Ялта, |5 | |проживання | |вул. С. Халтуріна, | | |курортників | |32а | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок колишнього | -"- |м. Ялта, |9 | |санаторію "Яузлар", | |вул. С. Халтуріна, | | |заснованого | |32 | | |А.П. Чеховим | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |1914 рік |смт Гаспра, |145 | | | |Севастопольське | | | | |шосе, 8 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |1870 рік | -"- |146 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Дача Кавкасидзе |початок |смт Гурзуф, |153 | | |XIX |Міжнародний дитячий | | | |сторіччя |центр "Артек", табір| | | | |"Кипарисний" | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс дач-готелів |1882-1898 |смт Гурзуф, вул. |620 | |П. Губоніна |роки |Ленінградська, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому жив |80-ті роки|смт Гурзуф, |618 | |А.П. Чехов |XIX |вул. А. Чехова, 22 | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок, у якому жив |1808-1811 |смт Гурзуф, |617 | |О.С. Пушкін |роки |Набережна імені | | | | |О.С. Пушкіна, 3 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Юсуповський палац |XIX-XX |смт Кореїз, Парковий|154 | |(садиба) |сторіччя |спуск, 26 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |1830-1846 |м. Алупка, Палацове |1215 | |Воронцовського |роки |шосе, 10 | | |палацу: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | головний корпус |1830-1837 | -"- |1215/1 | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | бібліотечний корпус| -"- | -"- |1215/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Шуваловський корпус| -"- | -"- |1215/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | господарський | -"- | -"- |1215/4 | | корпус | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | чайний будиночок та|1824-1860 | -"- |1215/5 | | паркові споруди |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | фонтан "Трільбі" | -"- | -"- |1215/6 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | фонтан "Східний" | -"- | -"- |1215/7 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | фонтан "Готичний" | -"- | -"- |1215/8 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | фонтан "Каскадний" | -"- | -"- |1215/9 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | фонтан сліз "Марія"| -"- | -"- |1215/10 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | фонтан | -"- | -"- |1215/11 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | фонтан амурів | -"- | -"- |1215/12 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | фонтан "Раковина" | -"- | -"- |1215/13 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | фонтан-стела | -"- | -"- |1215/14 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | фонтан "Античний | -"- | -"- |1215/15 | | саркофаг" | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | фонтан | -"- | -"- |1215/16 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | фонтан-стела | -"- | -"- |1215/17 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | скульптури левів |1848 рік | -"- |1215/18 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | квітники мармурові | -"- | -"- |1215/19 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | вази мармурові | -"- | -"- |1215/20 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | лави кам'яні | -"- | -"- |1215/21 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | статуї половецькі | -"- | -"- |1215/22 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | візантійські колони| -"- | -"- |1215/23 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | господарські | -"- | -"- |1215/24 | | будівлі | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | павільйон кам'яний | -"- | -"- |1215/25 | | над басейном | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | грот з мармуровою | -"- | -"- |1215/26 | | дошкою | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац Воронцовський| -"- | -"- |1215/27 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садово-парковий і | XIX-XX |м. Ялта, |* | |архітектурний | сторіччя |вул. | | |комплекс санаторію | |Севастопольська, | | |"Ялта" ЧФ РФ | |12/43, | | | | |санаторій "Ялта" | | | | |ЧФ РФ | | | | | | | | | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд | XIX-XX |смт Лівадія, |1221 | |Лівадійського палацу:| сторіччя |вул. Батурина | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Великий палац | -"- | -"- |1221/1 | | (будівля 1910-1911 | | | | | років), у якому | | | | | 4-11 лютого | | | | | 1945 року проходила| | | | | Кримська | | | | | (Ялтинська) | | | | | конференція | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Церква Здвиження | -"- | -"- |1221/2 | | Хреста Господнього | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Палац Фредерікса | -"- | -"- |1221/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Свитський корпус | -"- | -"- |1221/4 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Паркові споруди | | -"- |1221/5 | |та малі | | | | |архітектурні форми: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Колодязь із химерою| XIX-XX | -"- |1221/5-1 | | | сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Колона Махмуд-хана |1838-1839 | -"- |1221/5-2 | | | роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Леви парадного | XIX-XX | -"- |1221/5-3 | | входу | сторіччя| | | | Великого палацу | | | | | (2 одиниці) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Ковані ворота | -"- | -"- |1221/5-4 | | Італійського | | | | | дворика | | | | | Великого палацу | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Лави мармурові | -"- | -"- |1221/5-5 | | Італійського | | | | | дворика | | | | | Великого палацу | | | | | (6 одиниць) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Фонтан | -"- | -"- |1221/5-6 | | в Італійському | | | | | дворику | | | | | Великого палацу | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Фонтан "Марія" в | -"- | -"- |1221/5-7 | | Арабському дворику | | | | | Великого палацу | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Фонтан на східному | -"- | -"- |1221/5-8 | | фасаді Великого | | | | | палацу | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Фонтан "Лівадія" | -"- | -"- |1221/5-9 | | (з головою | | | | | баранчика) | | | | | біля західного | | | | | фасаду | | | | | Великого палацу | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Дивани мармурові | -"- | -"- |1221/5-10 | | на східному фасаді | | | | | Великого палацу | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Дзвіниця біля | -"- | -"- |1221/5-11 | | західного фасаду | | | | | Великого палацу | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Ваза "з орлами" | -"- | -"- |1221/5-12 | | (на території | | | | | Лівадійського | | | | | парку) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Постаменти та вази | -"- | -"- |1221/5-13 | | із яшми (портик | | | | | північного фасаду | | | | | Великого палацу) | | | | | (2 одиниці) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |1880-1902 | м. Ялта, |4617-АР | |палацу | роки | смт Масандра | | |Олександра III: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Палац | -"- | -"- |4617/1-АР | | Олександра III | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Напівкругла | -"- | -"- |4617/2-АР | | підпірна | | | | | стіна з арками, | | | | | вазами, | | | | | ліхтарними | | | | | колонами і | | | | | пристінними | | | | | фонтанами | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Підпірна стіна із | -"- | -"- |4617/3-АР | | чотирьохщаблевими | | | | | сходами, | | | | | скульптурами | | | | | "Сфінкс", | | | | | вазами і стовпами | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Підпірна стіна | -"- | -"- |4617/4-АР | | з вазами і тумбою | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Скульптурна | -"- | -"- |4617/5-АР | | група на | | | | | західному фасаді | | | | | палацу: дві | | | | | скульптури | | | | | "Сатир", дві | | | | | скульптури | | | | | "Химера", | | | | | три чаші фонтанів | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Басейн | -"- | -"- |4617/6-АР | | декоративний | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Вази на ґанку | -"- | -"- |4617/ | | головного входу | | |/7/1-6-АР | | (6 одиниць) | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Балюстрада з | -"- | -"- |4617/8-АР | | вазами на терасі | | | | | західного фасаду | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Спарені колони | -"- | -"- |4617/9-АР | |---------------------+----------+--------------------+----------| | Сходи | -"- | -"- |4617/10-АР| |----------------------------------------------------------------| | Вінницька область | |----------------------------------------------------------------| | Вінницька міська рада | |----------------------------------------------------------------| |Особняк |кінець XIX|м. Вінниця, |212-М | | |сторіччя |вул. Г. Артинова, 21| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |кінець |м. Вінниця, |334-М | | |XIX - |вул. І. Бевза, 6 | | | |початок XX| | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок міської |початок XX|м. Вінниця, вул. М. |213-М | |управи |сторіччя |Грушевського, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Водонапірна башта | -"- |м. Вінниця, вул. М. |4-Вн | | | |Грушевського, 11 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок міської |1910-1912 |м. Вінниця, вул. М. |22-М | |управи |роки |Грушевського, 17/11 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок |початок XX|м. Вінниця, вул. |339-М | | |сторіччя |Інтернаціональна, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац |XIX |м. Вінниця, |2-Вн | | |сторіччя |вул. М. Козицького, | | | | |1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Прибутковий будинок |кінець |м. Вінниця, |217-М | | |XIX - |вул. М. Козицького, | | | |початок XX|22 | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля готелю |XIX |м. Вінниця, |3-Вн | |"Савой" |сторіччя |вул. М. Козицького, | | | | |36 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба в П'ятничанах:|кінець |м. Вінниця, |958 | | |XVIII |вул. І. Мічуріна, 32| | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац | -"- | -"- |958/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | флігель | -"- | -"- |958/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | павільйон (руїни) | -"- | -"- |958/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Парк |перша |м. Вінниця, вул. |297-М | | |половина |Мічуріна | | | |XX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |1746 рік |м. Вінниця, вул. В. |56/1 | |Миколая: | |Маяковського, 6 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця церкви | -"- | -"- |56/2 | | Святого Миколая | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок офіцерів |1930-ті |м. Вінниця, пл. |362-М | | |роки |Перемоги, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |початок XX|м. Вінниця, вул. |23-М | | |сторіччя |Першотравнева, 66 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |початок |м. Вінниця, |20-М/1 | |психіатричної |XIX |вул. М. Пирогова, 12| | |лікарні: |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |парк психіатричної |1902 рік |м. Вінниця, |20-М/2 | |лікарні | |вул. М. Пирогова | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба М.І. Пирогова:|XIX |м. Вінниця, |5-Вн/0 | | |сторіччя |вул. М. Пирогова, | | | | |155 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | церква з | -"- |м. Вінниця, 2-й |5-Вн/3 | | усипальницею | |пров. О. | | | | |Вишневського, 16 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | дзвіниця | -"- | -"- |5-Вн/4 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | будинок житловий | -"- |м. Вінниця, |5-Вн/1 | | | |вул. М. Пирогова, | | | | |155 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | аптека | -"- | -"- |5-Вн/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк капітана |початок XX|м. Вінниця, |24-М | |О. Четкова |сторіччя |вул. О. Пушкіна, 38 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |XVII-XVIII|м. Вінниця, вул. |54/0 | |Єзуїтського |сторіччя |Соборна, 17 | | |монастиря: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | костел |1617 рік | -"- |54/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | колегіум | -"- | -"- |54/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії |XVIII |м. Вінниця, вул. |54/3 | | |сторіччя |Соборна, 19 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |XVII-XVIII|м. Вінниця, вул. |55/0 | |Домініканського |сторіччя |Соборна, 23 | | |монастиря: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | костел |1760 рік | -"- |55/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії |1765 рік | -"- |55/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | башта та мури |1647 рік |м. Вінниця, |55/3 | | | |вул. П. Осипенко, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий з |початок XX|м. Вінниця, вул. |30-М | |еркером |сторіччя |Соборна, 37/2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок міської думи |1911 рік |м. Вінниця, вул. |28-М | | | |Соборна, 67 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок організацій |1936-1940 |м. Вінниця, вул. |292-М | | |роки |Соборна, 70/18 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок бібліотеки |1907 рік, |м. Вінниця, вул. |373-М | |імені К. Тімірязєва |1936-1950 |Соборна, 73 | | | |роки | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Адміністративний |XX |м. Вінниця, вул. |379-М | |будинок |сторіччя |Соборна, 85 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок реального |1891 рік |м. Вінниця, вул. |27-М | |училища | |Соборна, 87/18 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля жіночої |1894, 1950|м. Вінниця, вул. |225-М | |гімназії |роки |Соборна, 94 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля |1910, 1948|м. Вінниця, вул. |1-Вн | |музично-драматичного |роки |Театральна, 13 | | |театру імені | | | | |М.К. Садовського | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок графа |1912 рік |м. Вінниця, |295-М | |Д.Ф. Гейдена | |вул. Л. Толстого, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |кінець XIX|м. Вінниця, |387-М | | |сторіччя |вул. Л. Толстого, 4 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |кінець |м. Вінниця, |388-М | | |XIX - |вул. Л. Толстого, 11| | | |початок XX| | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Літній театр |початок |м. Вінниця, вул. |352-М | | |1950-х |Хлібна, 1 | | | |років | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац |XIX |м. Вінниця, |6-Вн | | |сторіччя |вул. В. Чкалова, 15 | | |----------------------------------------------------------------| | Барський район | |----------------------------------------------------------------| |Фортеця |1538-1636 |м. Бар, вул. |960 | | |роки |В. Буняковського, 7 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок реального |1904-1907 |м. Бар, вул. |33-М | |училища |роки |Пролетарська, 5 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок житловий |1913 рік |м. Бар, вул. |227-М | | | |50-річчя Жовтня, 16 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |початок XX|м. Бар, вул. |228-М | | |сторіччя |Революції, 8 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Успіння |1757 рік |м. Бар, вул. Святого|63 | |Пресвятої Богородиці | |Миколая, 10/22 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба |початок |с. Верхівка |233-М | |Михальських- |XIX | | | |Бібікових: |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац | -"- | -"- |233-м/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | господарська | -"- | -"- |233-м/2 | | споруда | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк | -"- | -"- |233-м/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Маєток адмірала |кінець XIX|с. Митки |38-М | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Бершадський район | |----------------------------------------------------------------| |Стражниця |XVII |с. Баланівка |45-М | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Вінницький район | |----------------------------------------------------------------| |Церква Святого |1751 рік |смт Вороновиця, вул.|961 | |Архангела Михаїла | |М. Коцюбинського, 15| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац та парк |кінець |смт Вороновиця, вул.|74/0 | |О. Можайського: |XVIII |Леніна, 26 | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац |1780 рік | -"- |74/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус | -"- | -"- |74/2 | | господарський | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | погріб |кінець | -"- |74/3 | | |XVIII | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк |середина | -"- |74/4 | | |XVIII | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Залишки ставки |1942 рік |смт Стрижавка |12 | |Гітлера "Вервольф" | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Парк |XIX |с. Лука-Мелешківська|236-М | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Гайсинський район | |----------------------------------------------------------------| |Будинок гімназії |початок XX|м. Гайсин, вул. |58-М | | |сторіччя |Першотравнева, 56 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |початок XX|м. Гайсин, вул. |60-М | | |сторіччя |Першотравнева, 69 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк | -"- |м. Гайсин, вул. |61-М | | | |Б. Хмельницького, 16| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Собор Успіння |1867 рік |с. Тишківська |962/1 | |Пресвятої Богородиці | |Слобода | | |----------------------------------------------------------------| | Жмеринський район | |----------------------------------------------------------------| |Будівля залізничного |1904 рік |м. Жмеринка, пл. |7-Вн/1 | |вокзалу | |Вокзальна | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок приміських | -"- | -"- |7-Вн/2 | |кас залізничного | | | | |вокзалу | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок гімназії |1909 рік |м. Жмеринка, вул. |67-М | | | |М. Коцюбинського, 39| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс монастиря |1767-1778 |смт Браїлів, вул. |68/0 | |Святої Трійці: |роки |Леніна, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | собор Святої Трійці| -"- | -"- |68/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | келії | -"- | -"- |68/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | брама |кінець XIX| -"- |68/3 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба фон Мекк: |XIX |смт Браїлів, вул. |69-М | | |сторіччя |Чайковського, 13 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац | -"- | -"- |69-М/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк | -"- | -"- |69-М/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба Бахметьєвих: |перша |с. Носківці |73-М | | |половина | | | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац | -"- | -"- |73-М/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | манеж | -"- | -"- |73-М/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк | -"- | -"- |73-М/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палацо-парковий | -"- |с. Северинівка |74-М | |комплекс садиби | | | | |Орловських: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац | -"- | -"- |74-М/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | скотний двір | -"- | -"- |74-М/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк | -"- | -"- |74-М/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Парк |XIX |с. Станіславчик |237-М | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба |1830 рік |с. Чернятин |963/0 | |Вітославського- | | | | |Львова: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац | -"- | -"- |963/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | брама | -"- | -"- |963/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | флігель | -"- | -"- |309-М/1 | | господарський | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк |кінець | -"- |309-М/3 | | |XVIII | | | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Іллінецький район | |----------------------------------------------------------------| |Церква Святого |1764 рік |смт Дашів, |64 | |Архангела Михаїла | |вул. С. Кірова, 13 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба: |XIX |смт Дашів, вул. |964/0 | | |сторіччя |40-річчя Жовтня, 2 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац |1887 рік | -"- |964/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | стайні | -"- | -"- |964/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | флігель | -"- | -"- |310-М | |----------------------------------------------------------------| | Калинівський район | |----------------------------------------------------------------| |Палац |XIX |с. Гущинці |9-Вн | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Замок |XVIII |с. Іванів |10-Вн | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святого |1701-1861 |с. Нова Гребля |70 | |Архангела Михаїла |роки | | | |----------------------------------------------------------------| | Козятинський район | |----------------------------------------------------------------| |Будівля залізничного |1888-1900 |м. Козятин, вул. |17-Вн/1 | |вокзалу |роки |Вокзальна | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Спаса |1661 рік |с. Поличинці |965 | |Преображення | | | | |Господнього | | | | |----------------------------------------------------------------| | Крижопільський район | |----------------------------------------------------------------| |Будівля залізничного |1908 рік |смт Крижопіль, вул. |332-м/1 | |вокзалу: | |О. Чабанюка, 17 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | багажне відділення | -"- | -"- |332-м/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Парк |XIX |с. Жабокрич |238-М | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба Бжозовських: |XIX |с. Соколівка |94-М | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац | -"- | -"- |94-М/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | вежа в'їзна з | -"- | -"- |94-М/2 | | огорожею | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | господарський | -"- | -"- |94-М/3 | | комплекс | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | флігель | -"- | -"- |94-М/4 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус | -"- | -"- |94-М/5 | | господарський | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | огорожа кам'яна з | -"- | -"- |94-М/6 | | воротами | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | ротонда | -"- | -"- |94-М/7 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк | -"- | -"- |94-М/8 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | церква | -"- | -"- |94-М/9 | |----------------------------------------------------------------| | Липовецький район | |----------------------------------------------------------------| |Садиба Ланге: |кінець |с. Нападівка |71 | | |XVIII - | | | | |початок | | | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац |XVIII | -"- |71/1 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс земської |початок XX|с. Нова Прилука |97-М | |лікарні |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святої Трійці | -"- | -"- |967 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац | -"- |с. Стара Прилука |966 | |----------------------------------------------------------------| | Мурованокуриловецький район | |----------------------------------------------------------------| |Садиба: |XVI-XIX |смт Муровані |973/0 | | |сторіччя |Курилівці, вул. | | | | |Спортивна, 1 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац |1805 рік | -"- |973/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | арсенал | -"- | -"- |973/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | флігель | -"- | -"- |973/3 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | мури замку |XVI | -"- |973/4 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | міст |1805 рік | -"- |973/5 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк |початок | -"- |313-М | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |друга |с. Вищеольчедаїв |137-М | |цукрозаводчика |половина | | | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба Колосовських |XIX |с. Вінож |135-М | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Дзвіниця церкви |1701 рік |с. Котюжани |975 | |Святого Миколая | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба С. Ценіної: |початок XX|с. Котюжани, вул. |974/0 | | |сторіччя |Червоноармійська, 12| | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац | -"- | -"- |974/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | міст | -"- | -"- |974/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк | -"- | -"- |314-М | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба Собанських: |XIX |с. Михайлівці |140-М | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац | -"- | -"- |140-М/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк | -"- | -"- |140-М/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок садиби | -"- |с. Рівне |142-М | |Розцишевських | | | | |----------------------------------------------------------------| | Немирівський район | |----------------------------------------------------------------| |Електростанція та |XVIII |м. Немирів, |977 | |млин |сторіччя |вул. М. Горького, 26| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Комплекс споруд |XIX |м. Немирів, вул. |976 | |Немирівської |сторіччя |А. Луначарського, 27| | |гімназії: | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус чоловічий |1838 рік | -"- |976/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | корпус жіночий |середина | -"- |976/2 | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк |початок XX|смт Брацлав, |150-М | | |сторіччя |вул. Ю. Гагаріна, 14| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок клініки |кінець XIX|смт Брацлав, |326-М | | |сторіччя |вул. 1 Травня, 26 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Особняк | -"- |смт Брацлав, |151-М | | | |вул. Ф. Енгельса, 30| | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Гімназія |1913 рік |смт Брацлав, вул. |327-М | | | |Комінтерну, 7 | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Парк |XVII-XIX |с. Ковалівка |240-М | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Оратівський район | |----------------------------------------------------------------| |Парк |друга |смт Оратів |241-М | | |половина | | | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будівля залізничного | -"- |смт Оратів, вул. |153-М | |вокзалу | |Миру | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба: |1893 рік |с. Бугаївка |156/0 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | маєток | -"- | -"- |156/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк | -"- | -"- |156/2 | |----------------------------------------------------------------| | Піщанський район | |----------------------------------------------------------------| |Садиба: |XIX |с. Гонорівка |242-М | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац | -"- | -"- |242-М/1 | |---------------------+----------+--------------------+----------| | парк | -"- | -"- |242-М/2 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Садиба графів |XIX |с. Чорномин |978/0 | |Чорномських: |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| | палац |перша | -"- |978/1 | | |половина | | | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |----------------------------------------------------------------| | Погребищенський район | |----------------------------------------------------------------| |Палац |кінець |с. Андрушівка |979 | | |XVIII | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Будинок садибний |1910 рік |с. Круподеринці |980 | |графа Ігнатьєва | | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква-мавзолей | -"- | -"- |981 | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Парк |XVIII-XIX |м. Погребище |244-М | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Парк |початок |с. Сніжна |243-М | | |XIX | | | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Палац |XIX |с. Спичинці |982/1 | | |сторіччя | | | |---------------------+----------+--------------------+----------| |Церква Святої |1825 рік |с. Старостинці |983 | |Параскеви П'ятниці | | | |

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7
наступна сторінка »