Про передачу державних підприємств, що належали до сфери управління корпорації "Укрбудматеріали"
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Перелік від 10.08.2004575-р
Документ 575-2004-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.08.2004

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 10 серпня 2004 р. N 575-р
Київ
Про передачу державних підприємств, що належали
до сфери управління корпорації "Укрбудматеріали"

Передати до сфери управління Мінпромполітики, Держбуду,
Дніпропетровської та Харківської облдержадміністрацій, у відання
Національної академії наук та до складу корпорації "Укрбуд"
державні підприємства, що належали до сфери управління корпорації
"Укрбудматеріали", згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 2004 р. N 575-р
ПЕРЕЛІК
державних підприємств, що передаються до сфери
управління Мінпромполітики, Держбуду, Харківської
та Дніпропетровської облдержадміністрацій,
у відання Національної академії наук та
до складу корпорації "Укрбуд"

------------------------------------------------------------------ Код згідно з | Назва підприємства | Місцезнаходження ЄДРПОУ | | ------------------------------------------------------------------ До сфери управління Мінпромполітики
31106177 Державне підприємство 85114, Донецька область,
"Техбудскло" м. Костянтинівка,
вул. Шмідта, 20
294361 Державна комплексна 04135, м. Київ,
геологічна експедиція вул. Павлівська, 29
"Укргеолбудм"
13541565 Український державний 85104, Донецька область,
інститут скла "УкрДІС" м. Костянтинівка,
вул. Шмідта, 20
283073 Державний інститут по 04053, м. Київ,
проектуванню підприємств вул. Артема, 73
промисловості будівельних
матеріалів
"Південдіпробудм"
23120238 Мале державне підприємство 85100, Донецька область,
сертифікації скла та м. Костянтинівка,
виробів з нього вул. Шмідта, 20
"Склосертифікат"
290363 Вінницьке виробниче 21100, м. Вінниця,
територіальне Цегельний пров., 8
госпрозрахункове
об'єднання "Вінницябуд-
матеріали"
3362399 Інженерний центр м. Миколаїв,
"Будмекологія" вул. Московська, 11/26
31167397 Державне підприємство 85104, Донецька область,
"Жилпобутсервіс" м. Костянтинівка,
вул. Леваневського, 5
31547100 Державне підприємство 87124, Донецька область,
"Мирненський сервіс" Тельманівський район,
смт Мирне,
вул. Жовтнева, 11
30776637 Державне підприємство 12325, Житомирська
"Головино-сервіс" область, Черняхівський
район, смт Головине,
вул. Адміністративна, 7
32020729 Державне підприємство 65042, м. Одеса,
"Більшовик-сервіс" Балтська дорога, 43
31256303 Державне підприємство 53853, Дніпропетровська
"Токсервіс" область, Апостолівський
район, с-ще Токівське
13623671 Мале державне підприємство 70430, Запорізька
"Дробильщик" область, с. Наталівка
30207035 Дитячий оздоровчий 08400, Київська область,
комплекс санаторного типу Переяслав-Хмельницький
"Славутич" район, с. Циблі
19106675 Фізкультурно-оздоровчий 90410, Закарпатська
комплекс "Ріка" область, м. Хуст,
вул. Волошина, 131а
23572526 "Державний ремонтно- 08200, Київська область,
будівельний трест м. Ірпінь,
"Рембудматеріали" вул. III Інтернаціо-
налу, 152
31653252 Державне підприємство 73485, м. Херсон,
"Тавріятранспорт" Янтарний пров., 2
294295 Державне підприємство 95023, м. Сімферополь,
"Кримський навчально- вул. Беспалова, 152а
курсовий комбінат"
294195 Державне підприємство 83000, м. Донецьк,
"Донецький навчальний вул. Челюскінців, 299
центр розвитку персоналу"
13605621 Державне підприємство 69084, м. Запоріжжя,
"Професія" МСП-551, смт Чкалова,
Передаточнінський кар'єр
294272 Державне підприємство 61003, м. Харків,
"Харківський навчально- пров. Класичний, 4
курсовий комбінат"
294208 Закарпатський навчальний 88000, Закарпатська
центр підготовки і пере- область, м. Ужгород,
підготовки кадрів вул. Мінайська, 16
21290568 Державне підприємство 73035, м. Херсон,
"Херсонський навчально- вул. Перекопська, 180/2
курсовий комбінат"
25604710 Костянтинівське науково- 85104, Донецька область,
виробниче підприємство м. Костянтинівка,
"Кварсит" вул. Шмідта, 20
293166 Завод "Автоскло" 85114, Донецька область,
імені К.Т. Бондарева м. Костянтинівка,
вул. Шмідта, 19
292758 Одеський лінолеумний 65042, м. Одеса,
завод "Більшовик" Балтська дорога, 42
291687 Державне підприємство 30000, Хмельницька
"Романінський цегельний область, Славутський
завод" район, с. Романини
293947 Державне підприємство 61145, м. Харків,
"Харківське спеціалізоване Інженерний пров., 9
ремонтно-будівельне
управління N 1"
293189 Орендне підприємство 85114, Донецька область,
"Костянтинівський завод м. Костянтинівна,
скловиробів імені 13-ти вул. Шмідта, З
розстріляних робітників"
До сфери управління Держбуду
294314 Державний проектний 21100, м. Вінниця,
інститут "Вінницябудм- Цегельний пров., 12
проект"
294326 Дніпропетровський державний 49081,
проектно-конструкторський м. Дніпропетровськ,
Інститут будівельних просп. Правди, З
матеріалів "Дніпробудм-
проект"
5516406 Львівський державний 79034, м. Львів,
науково-проектний інститут вул. Тернопільська, 10
"ЛьвівбудмНДІпроект"
4593304 Одеське підприємство 65091, м. Одеса,
"Стромпроект" вул. Середня, 25
294349 Український науково-дослід- 04080, м. Київ,
ний і проектно-конструктор- вул. Костянтинів-
ський інститут будівельних ська, 68
матеріалів та виробів
14033115 Державне підприємство 46008, м. Тернопіль,
"Регіональний центр з вул. Танцорова, 11
сертифікації будівельних
матеріалів"
21348472 Хмельницький державний 29088 м. Хмельницький,
регіональний випробувальний вул.Кам'янецька, 147/1
центр по сертифікації
будматеріалів
До сфери управління Харківської облдержадміністрації
292184 Державне підприємство 61001, м. Харків,
буровибухових робіт вул. Кірова, 18
"Харківвибухпром"
До сфери управління Дніпропетровської
облдержадміністрації
5246852 Дніпропетровський державний 49081,
регіональний випробувальний м. Дніпропетровськ,
центр по сертифікації та просп. Правди, З
екології будівельних
матеріалів
У відання Національної академії наук
22656764 Науково-виробниче підприєм- 61108, м. Харків,
ство вакуумної металургії вул. Академічна, 1
конструкційних матеріалів
"Рубін"
До складу корпорації "Укрбуд"
292161 Державне підприємство по 95022, м. Сімферополь,
виробництву буровибухових вул. Ж. Дерюгіної, 11
робіт "Кримвибухпром"
292273 Державне виробниче 49101,
підприємство м. Дніпропетровськ,
"Дніпронерудпром" просп. Кірова, 43
292244 Державне підприємство по 83055, м. Донецьк,
виробництву буровибухових вул. Р. Люксем-
робіт "Донецьквибухпром" бург, 26а
292563 Державне підприємство 76010,
буровибухових робіт м. Івано-Франківськ,
"Карпатвибухпром" Південний бульв., 35а
21794932 Державне підприємство по 91017, м. Луганськ,
веденню буровибухових робіт вул. Челюскінців, 92а
"Луганськвибухпром"
292178 Державне підприємство 65029, м. Одеса,
буровибухових робіт вул. Ковалевського, 23
"Чорноморвибухпром"
292296 Державне підприємство 53853,
"Токівський гранітний Дніпропетровська
кар'єр" область, Апостолів-
ський район,
с-ще Токівськевгору