Про Національну поліцію
Верховна Рада України; Закон від 02.07.2015580-VIII