Документ 616_001-17, чинний, поточна редакція — Підписання від 02.02.2017

ТЕХНІЧНА УГОДА
між Міністерством оборони України та Міністерством Національної оборони Республіки Польща щодо реалізації заходів військової підготовки Збройних Сил України


Дата підписання:

02.02.2017


Дата набрання чинності для України:

02.02.2017

Міністерство оборони України та Міністерство Національної оборони Республіки Польща (далі - Сторони),

враховуючи положення Договору між Україною і Республікою Польща про добросусідство, дружні відносини і співробітництво від 18 травня 1992 року;

враховуючи положення Генеральної Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про співробітництво у сфері оборони, яка укладена в Варшаві 2 грудня 2016 року (далі - Угода про співробітництво);

враховуючи положення Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом (далі - Угода про захист інформації), яка підписана у Варшаві 27 серпня 2015 року;

враховуючи положення Угоди між Державами-учасницями Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їхніх збройних сил від 19 червня 1995 року (далі - УСЗС-ПЗМ);

враховуючи положення Угоди між сторонами Північноатлантичного договору стосовно статусу їхніх збройних сил від 19 червня 1951 року (далі - НАТО УСЗС),

домовились про таке:

Стаття 1
Визначення

1. Держава, що приймає, - Україна.

2. Сторона, що приймає, - Міністерство оборони України.

3. Сторона, що направляє, - Міністерство Національної оборони Республіки Польща.

4. Особовий склад Сторони, що направляє, - військовослужбовці чи цивільний компонент Міністерства Національної оборони та/або польських збройних сил.

Стаття 2
Мета

Метою цієї Технічної угоди є створення правової бази і порядку дій між Сторонами щодо розробки і реалізації навчальних та консультативних програм та участі особового складу Сторони, що направляє, у навчальній та консультативно-дорадчій діяльності з підготовки Збройних Сил України.

Стаття 3
Програми та заходи з підготовки та надання консультативної допомоги

1. Сторони, в основному, зосереджуються на розробці навчальних та консультативних програм з військової підготовки та беруть участь у навчальних заходах відповідно до національного законодавства Сторін за такими напрямами та у таких формах:

a) військова підготовка, включаючи, в першу чергу:

a. базову військову підготовку;
b. колективну військову підготовку;
c. експертну військову підготовку,

b) військові консультації щодо:

a. розвитку сил спеціальних операцій;
b. реформування сегмента сержантського складу;
c. реформи системи базової військової підготовки;
d. розвитку можливостей стратегічної комунікації;
e. боротьби з корупцією і аудиту;
f. права у військовій сфері;
g. питань логістики;
h. військової поліції.

c) інші сфери взаємних інтересів в рамках компетенції Сторін.

2. Реалізуючи положення цієї Технічної угоди, особовий склад Сторони, що направляє, може бути направлений до військових структур держави Сторони, що приймає, як інструктори, радники та експерти.

Стаття 4
Прибуття та вибуття

Для цілей участі у заходах відповідно до цієї Технічної угоди Сторона, що приймає, погоджується, що візові вимоги або обмеження не застосовуватимуться до особового складу Сторони, що направляє, який перетинає кордон держави Сторони, що приймає, як передбачено статтею III НАТО УСЗС. Під час в'їзду/виїзду в/із держави Сторони, що приймає, особовий склад Сторони, що направляє, повинен мати при собі національне військове посвідчення особи (або еквівалентний цивільний документ) та наказ на переміщення зразка НАТО, видані Стороною, що направляє.

Стаття 5
Правовий статус

1. Під час перебування на території держави Сторони, що приймає, особовий склад Сторони, що направляє, дотримується законодавства держави Сторони, що приймає, відповідно до статті II НАТО УСЗС.

2. Правовий статус особового складу Сторони, що направляє, на території держави Сторони, що приймає, регулюється положеннями НАТО УСЗС.

3. Кримінальна та дисциплінарна юрисдикція застосовуються відповідно до вимог статті VII НАТО УСЗС.

Стаття 6
Порядок носіння військової форми та зброї

1. Відповідно до статті VI НАТО УСЗС особовий склад Сторони, що направляє, може носити зброю згідно з виданим їм наказом з метою участі у заходах, передбачених цією Технічною угодою.

2. Відповідно до статті V НАТО УСЗС особовий склад Сторони, що направляє, може носити свою національну військову форму.

Стаття 7
Захист і безпека сил

1. Відповідно до статті VII Угоди НАТО УСЗС Сторони тісно співпрацюватимуть одна з одною задля безпеки особового складу Сторони, що направляє, його майна та спорядження. Сторони співпрацюватимуть для забезпечення безперешкодного входу і виходу з об'єктів або місць, де перебуває особовий склад Сторони, що направляє.

2. Сторона, що приймає, визнає право Сторони, що направляє, на вжиття необхідних заходів для забезпечення захисту свого особового складу та підтримання порядку і безпеки в будь-яких місцях, де вони перебувають, відповідно до законодавства держави Сторони, що приймає.

3. Якщо безпека особового складу Сторони, що направляє, знаходиться під загрозою, військове керівництво держави Сторони, що направляє, може вжити відповідних заходів щодо підтримання або відновлення порядку та дисципліни на об'єктах або в місцях, де особовий склад Сторони, що направляє, знаходиться відповідно до законодавства держави Сторони, що приймає.

4. Сторони координуватимуть свої практичні дії стосовно захисту сил. Вищезазначене не повинно тлумачитися як обмеження права на самооборону.

Стаття 8
Нещасні випадки та розслідування

1. У разі нещасного випадку за участю особового складу Сторони, що направляє, будь-якого його майна чи спорядження, Сторони співпрацюватимуть повною мірою задля безпеки на місці нещасного випадку, а також у проведенні розслідування. Сторона, що направляє, буде нести таку ж відповідальність за встановлення відповідних заходів безпеки у безпосередній близькості до місця нещасного випадку, як і Сторона, що приймає, відповідно до законодавства держави Сторони, що приймає.

2. Особовий склад Сторони, що направляє, забезпечуватиме контроль над будь-яким належним йому пошкодженим майном і матиме право на його переміщення на власний розсуд за відсутності потреби в ньому для розслідування.

3. Сторона, що приймає, забезпечуватиме пріоритетне проведення розслідування та повертатиме предмети, які більше не є необхідними для проведення розслідування. Стороні, що направляє, надаватиметься копія будь-якого звіту про нещасний випадок, підготовленого компетентними органами Сторони, що приймає.

Стаття 9
Ввезення, вивезення, податки та митні збори

1. Відповідно до статті XI НАТО УСЗС Сторона, що направляє, може ввозити та вивозити без митних зборів, податків чи обов'язкових платежів будь-яке обладнання та/чи засоби, необхідні для забезпечення проведення заходів, передбачених цією Технічною угодою, на території держави Сторони, приймає.

2. Експлуатація військового повітряного судна, що використовується Стороною, що направляє, чи в її інтересах, звільняється від сплати аеропортових зборів, плати за навігацію або будь-яку іншу плату, пов'язану з виконанням операцій або використанням об'єктів на військових аеродромах держави Сторони, що приймає. Сторона, що направляє, сплачуватиме обґрунтовану плату за отримані послуги цивільних аеропортів держави Сторони, що приймає. Плата за послуги, надані повітряному судну, що використовується Стороною, що направляє, або в її інтересах, здійснюватиметься відповідно до діючих тарифів у цивільних аеропортах, якими користувалися.

3. Сторона, що приймає, покриватиме всі витрати, пов'язані з митним оформленням майна та/чи обладнання Сторони, що направляє, необхідного для діяльності в рамках цієї Технічної угоди на території держави Сторони, що приймає.

Стаття 10
Фінансові положення

1. Всі платежі та операції з Стороною, що приймає здійснюються в національній валюті України (гривні).

2. Комісійні збори, пов'язані з будь-яким платежем або банківським переказом, покриваються за рахунок Сторони, що здійснює оплату.

3. Послуги, які надаються Стороною, що приймає, безкоштовно:

3.1. Використання спільно визначених військових об'єктів, майна та місць для проведення заходів військової підготовки. Особовому складу Сторони, що направляє, надається доступ до військових об'єктів та території, прилеглої до них, які використовуються для проведення заходів військової підготовки. Майно, яке надається особовому складу Сторони, що направляє, для проведення заходів військової підготовки, повертається Стороні, що приймає, як мінімум, у тому ж самому стані, у якому воно було надано особовому складу Сторони, що направляє, або покращене.

3.2. Використання спектра радіочастот.

3.3. Пальне, то використовується під час проведення заходів військової підготовки.

4. Послуги, які оплачуються Стороною, що направляє:

4.1. Проживання на військових об'єктах особового складу Сторони, що направляє.

4.2. Харчування на військових об'єктах особового складу Сторони, що направляє.

4.3. Використання особовим складом Сторони, що направляє, електроенергії, води, каналізації та інших комунальних послуг.

4.4. Вивезення сміття особового складу Сторони, що направляє.

5. Фінансово-розрахункові операції:

5.1. Оплата здійснюватиметься відповідно до рахунків, наданих англійською мовою.

5.2. Будь-які документи, що підтверджують необхідність здійснення оплати, повинні бути прикріплені до рахунку.

5.3. Рахунок повинен бути сплачений протягом 60 днів з моменту отримання рахунку Стороною, що направляє через банківський переказ коштів на розрахунковий рахунок, вказаний у рахунку, одержувача.

5.4. Рахунки за послуги, надані Стороною, що приймає будуть надіслані на адресу платника:

за 21 Подгальську стрілецьку бригаду:

34-ий підрозділ забезпечення, вул. Краківська 11 в, 35-111, м. Ряшів.

за 6 аеромобільну бригаду:

35-ий підрозділ забезпечення, вул. Врославська 21, 31-901, м. Краків.

5.5. Звільнення від сплати податків буде забезпечено відповідно до законодавства Сторони, що приймає, та положень НАТО УСЗС.

Стаття 11
Медичне забезпечення

1. Сторона, що направляє, відповідатиме за стан здоров'я свого особового складу та за оплату витрат на його медичне забезпечення під час проведення заходів, передбачених цією Технічною угодою, на території держави Сторони, що приймає.

2. Під час проведення заходів, передбачених цією Технічною угодою на території держави Сторони, що приймає, вона надаватиме медичне забезпечення особовому складу Сторони, що направляє, на таких самих умовах, як і своєму особовому складу.

3. Сторона, що направляє, забезпечуватиме оплату лікування та інших медичних послуг, включаючи медичну евакуацію, із залученням служб невідкладної медичної допомоги цивільних медичних закладів держави Сторони, що приймає.

Стаття 12
Процедури, пов'язані зі смертю особи Держави, що направляє

1. Про смерть члена особового складу Сторони, що направляє, на території Держави, що приймає, повідомляється компетентним органам Держави, що приймає. Засвідчення факту смерті здійснюється лікарем Держави, що приймає, у відповідності з вимогами законодавства Держави, що приймає.

2. Якщо компетентні органи Держави, що приймає, вимагають здійснення розтину тіла померлого, то це відбувається відповідно до встановлених національних процедур Сторони, що направляє, визначеним для цього лікарем Держави, що приймає. Лікар, визначений органами влади держави Сторони, що направляє, також може бути присутнім під час розтину, який відбуватиметься у час та в місці, які визначаються органами влади Держави, що приймає.

3. Органи влади держави Сторони, що направляє, організовують вивіз тіла одразу після отримання на це дозволу відповідних органів влади Держави, що приймає. Репатріація тіла здійснюється відповідно до вимог законодавства Держави, що приймає, за рахунок держави Сторони, що направляє.

Стаття 13
Захист інформації з обмеженим доступом

Для захисту інформації з обмеженим доступом, якою обмінюються або яку отримують Сторони в процесі реалізації цієї Технічної угоди, застосовуються положення Угоди про захист інформації.

Стаття 14
Претензії та спори

1. Претензії, які виникають у зв'язку або пов'язані з діяльністю, що проводиться в рамках цієї Технічної угоди на території держави, що приймає, розглядаються та вирішуються в порядку, визначеному статтею VIII НАТО УСЗС.

2. Будь-які спори щодо тлумачення чи застосування цієї Технічної угоди вирішуються шляхом двосторонніх консультацій між Сторонами.

Стаття 15
Прикінцеві положення

1. Ця Технічна угода укладається строком на 3 роки і набирає чинності з дати її підписання. Дія цієї Технічної угоди може бути продовжена за письмовою згодою Сторін.

2. Зміни та доповнення до цієї Технічної угоди можуть вноситися за письмовою згодою обох Сторін у вигляді окремих протоколів. Такі зміни та доповнення становлять невід'ємну частину цієї Технічної угоди та набирають чинності відповідно до пункту 1 цієї статті.

3. Будь-яка зі Сторін може в односторонньому порядку припинити дію цієї Технічної угоди, в письмовій формі повідомивши іншу Сторону за 30 днів. Сторона, що припиняє дію цієї Технічної угоди, не звільняється від тих фінансових зобов'язань перед іншою Стороною, які були взяті до припинення дії цієї Технічної угоди. Фінансові витрати, що виникли внаслідок припинення дії цієї Технічної угоди, подаються Стороні, що припиняє її дію, для відшкодування впродовж 60 календарних днів після припинення дії цієї Технічної угоди.

4. Контактні особи з генерального Командування Збройних Республіки Польща:

34-ий підрозділ забезпечення - пані Пауліна ЛУКАШЕВИЧ /+48 261-156-975/

35-ий підрозділ забезпечення лейтенант Даріус МАДЖОША /+48 261-135-172

Учинено у двох примірниках кожний українською, польською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичні. У разі виникнення розбіжностей стосовно тлумачення положень цієї Технічної угоди, перевагу матиме текст англійською мовою.


За Міністерство оборони
України

За Міністерство Національної оборони
Республіки Польща


(підпис)

(підпис)


Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Головного управління
підготовки Збройних Сил України -
заступника начальника
Генерального штабу
Збройних Сил України
полковник

Таран Олексій Валерійович

SZEF SZTABU
DOWODZTWA GENERALNEGO RSZ

plk dr Roman CWIKLINSKI


"02" __02__ 2017 року

"02" ___02___ 2017 року
вгору