Документ 616_138, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.12.2014, підстава 616_189

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Республіки Польща про правила
місцевого прикордонного руху
{ Угоду затверджено Постановою КМ
N 139 ( 139-2009-п ) від 25.02.2009 }
{ Зміни до Угоди див. в Протоколі ( 616_189 ) від 17.12.2014 }

Дата підписання: 28.03.2008 Дата затвердження Україною: 25.02.2009 Дата набрання чинності для України: 01.07.2009
Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Польща, які
надалі іменуються "Договірні Сторони",
беручи до уваги розпорядження (ЄС) N 1931/2006 Європейського
Парламенту та Ради ЄС ( 994_919 ) від 20 грудня 2006 року, що
встановлює правила місцевого прикордонного руху на зовнішніх
сухопутних кордонах держав-членів та вносить зміни до положень
Шенгенської Конвенції ( 987_004 ),
беручи до уваги розпорядження Ради (ЄС) N 1932/2006 від
21 грудня 2006 року, яка внесла зміни до постанови (ЄС)
N 539/2001, в якій наведено перелік третіх держав, громадяни яких
зобов'язані мати візи під час перетину зовнішніх кордонів, а також
тих країн, громадяни яких звільнено від цієї вимоги,
діючи відповідно до положень Договору між Україною та
Республікою Польща про добросусідство, дружні відносини і
співробітництво ( 616_172 ), підписаного у Варшаві
18 травня 1992 року,
керуючись прагненням розвивати відносини стратегічного
партнерства та поглиблювати українсько-польське співробітництво в
усіх сферах,
беручи до уваги те, що Європейський Союз визнає запровадження
безвізового режиму поїздок для громадян України як довготермінову
перспективу,
прагнучи до запровадження взаємних спрощень при перетині
кордону мешканцями прикордонної зони,
домовились про таке:
Стаття 1
Ця Угода визначає правила місцевого прикордонного руху між
державами Договірних Сторін.
Стаття 2
1. У цій Угоді встановлюються такі визначення:
a) місцевий прикордонний рух - регулярний перетин спільного
кордону держав Договірних Сторін жителями прикордонної зони
держави однієї Договірної Сторони з метою перебування у
прикордонній зоні держави іншої Договірної Сторони з суспільних,
культурних або сімейних причин та з обґрунтованих економічних
причин, які відповідно до національного законодавства держави
іншої Договірної Сторони не визнаються прибутковою діяльністю,
протягом періоду, який не перевищує термінів перебування,
встановлених у цій Угоді,
b) прикордонна зона - територія адміністративних одиниць
держав Договірних Сторін, наведених у Додатку 1 до цієї Угоди, яка
не перевищує 30 кілометрів від спільного кордону; якщо частина
такої адміністративної одиниці лежить на відстані між 30 та
50 кілометром від лінії кордону, то вона тим не менш визнається
частиною прикордонної зони,
c) дозвіл на перетин кордону в межах місцевого прикордонного
руху (далі - "дозвіл") - документ, що дає право його власнику на
багаторазовий перетин спільного кордону держав Договірних Сторін в
межах місцевого прикордонного руху, згідно з умовами, визначеними
у цій Угоді,
d) жителі прикордонної зони - особи, які постійно проживають
у прикордонній зоні не менше трьох років, що підтверджується
відповідним документом.
2. Положення цієї Угоди поширюється також на подружжя,
неповнолітніх і повнолітніх дітей, в тому числі й усиновлених, що
залишаються на утриманні осіб, визначених у пп. d) п. 1 цієї
статті, та неповнолітніх і повнолітніх дітей, у тому числі
усиновлених, які залишаються на утриманні іншого з батьків, навіть
якщо вони постійно проживають у прикордонній зоні менше ніж 3
роки.
Стаття 3
1. Жителі прикордонної зони можуть перетинати спільний кордон
держав Договірних Сторін, в рамках місцевого прикордонного руху,
за умови, що вони:
a) представили дійсний дозвіл,
b) не є особами, які внесені у реєстр до Інформаційної
Системи Шенген (SIS) з метою відмови у в'їзді,
c) не вважаються особами, які становлять загрозу громадському
порядку, внутрішній безпеці, здоров'ю населення або міжнародним
відносинам держав Договірних Сторін, а також для жодної з держав -
членів Виконавчої Конвенції до Шенгенської Угоди від
14 червня 1985 року між урядами держав економічного союзу
Бенілюкс, Федеративної Республіки Німеччина, а також Французької
Республіки про поступове скасування контролю на їхніх спільних
кордонах ( 987_005 ), зокрема яким не заборонено в'їзд на
територію цих країн.
2. Підпункт b) пункту 1 цієї Статті застосовується по
відношенню до мешканців прикордонної зони, які мають дозвіл,
виданий компетентними органами Республіки Польща.
Стаття 4
Дозвіл, виданий компетентними органами держави однієї
Договірної Сторони, дає право його власникові на перетин спільного
кордону держав Договірних Сторін та перебування у прикордонній
зоні іншої Держави до 60 днів кожного разу з дати перетину
кордону, але загалом не більше, ніж 90 днів протягом кожних 6
місяців з дати першого перетину кордону.
Стаття 5
1. Дозвіл може бути виданий жителям прикордонної зони, які:
a) мають дійсний проїзний документ, що дає право перетину
державного кордону,
b) представлять документи, які підтверджують факт постійного
проживання у прикордонній зоні протягом періоду не менше трьох
років та наявність обґрунтованих підстав для частого перетину
кордону держав Договірних Сторін у рамках місцевого прикордонного
руху,
c) не є особами, які внесені у реєстр до Інформаційної
Системи Шенген (SIS) з метою відмови у в'їзді,
d) не вважаються особами, які становлять загрозу громадському
порядку, внутрішній безпеці, здоров'ю населення або міжнародним
відносинам держав Договірних Сторін, а також для жодної з держав -
членів Виконавчої Конвенції до Шенгенської Угоди від
14 червня 1985 року між урядами держав економічного союзу
Бенілюкс, Федеративної Республіки Німеччина, а також Французької
Республіки про поступове скасування контролю на їхніх спільних
кордонах ( 987_005 ), зокрема яким не заборонено в'їзд на
територію цих країн.
2. Підпункт c) пункту 1 цієї Статті застосовується по
відношенню до мешканців прикордонної зони, які звертаються за
отриманням дозволу до компетентних органів Республіки Польща.
3. Документи, які підтверджують факт постійного проживання у
прикордонній зоні, наведені в Додатку 2 до цієї Угоди.
4. Перший дозвіл видається жителеві прикордонної зони з
терміном дії на 2 роки, але не на довше, ніж на період дійсності
проїзного документа.
5. Чергові дозволи видаються з терміном дії на 5 років, але
на термін не довший, ніж період дії проїзного документа, за умови,
що особа, яка звертається у такій справі, користувалась попереднім
дозволом згідно з положеннями цієї Угоди та правилами, які
стосуються в'їзду і перебування на території держави Договірної
Сторони, компетентний орган якої видав дозвіл.
Стаття 6
1. Дозвіл, який видається визначеними органами Держав
Договірних Сторін, містить елементи захисту й технічні реквізити
згідно з відповідними правилами держав Договірних Сторін.
2. Дозвіл містить фотографію власника дозволу, а також
наступну інформацію:
a) назву українською та польською мовами,
b) серію та номер дозволу,
c) ім'я/імена, прізвище/прізвища, дату народження, стать
власника дозволу,
d) громадянство та місце постійного проживання власника
дозволу,
e) орган, який видав дозвіл, дату видачі та термін дії
дозволу,
f) серію та номер дійсного проїзного документа, на підставі
якого видано дозвіл,
g) прикордонну зону, в якій власник дозволу має право на
перебування та переміщення,
h) позначку, що власник дозволу не має права на переміщення
поза прикордонною зоною та, що кожне порушення правил місцевого
прикордонного руху призведе до санкцій, передбачених статтею 10
цієї Угоди.
Стаття 7
1. Компетентні органи держав Договірних Сторін перед набуттям
чинності цією Угодою здійснять дипломатичним шляхом обмін зразками
дозволів.
2. Компетентні органи держав Договірних Сторін
інформуватимуть один одного про зміни у зразках дозволів принаймні
за 30 днів до їх запровадження, при цьому надавши нові зразки
дозволів.
Стаття 8
1. Компетентні органи держав Договірних Сторін видають дозвіл
протягом найбільш короткого строку, проте не більше, ніж через
шістдесят календарних (60) днів з дня прийняття заяви з
необхідними підтверджуючими документами. В окремих випадках цей
строк може бути продовжено щонайбільше до дев'яноста (90)
календарних днів.
2. Детальні правила оформлення дозволів, а також правила
зберігання та обробки даних, пов'язаних з видачею дозволів, будуть
визначені компетентними органами держав Договірних Сторін
відповідно до їх національного законодавства.
3. Перелік органів держав Договірних Сторін, визначених для
прийому заяв про видачу дозволів та видачі самих дозволів,
наведено у Додатку 3 до цієї Угоди.
Стаття 9
1. Збір за прийом і розгляд заяви про видачу дозволу
становить 20 євро.
2. Звільняються від оплати такі категорії осіб:
a) інваліди;
b) пенсіонери;
c) діти віком до 18 років.
Стаття 10
1. Особи, які мають право на перетин спільного кордону держав
Договірних Сторін в рамках місцевого прикордонного руху, під час
перебування на території держави іншої Договірної Сторони
зобов'язані дотримуватися законодавства цієї держави.
2. У випадку будь-якого порушення правил місцевого
прикордонного руху, встановлених цією Угодою, кожна з Держав
Договірних Сторін застосовує санкції, передбачені своїм
національним законодавством.
3. Санкції, які можуть бути застосовані державами Договірних
Сторін, згідно з чинним національним законодавством, наведені в
Додатку 4 до цієї Угоди.
4. Договірні Сторони інформують одна одну дипломатичними
каналами про зміни в національному законодавстві, які стосуються
санкцій.
Стаття 11
1. Житель прикордонної зони, дозвіл якого був втрачений,
пошкоджений або знищений у період перебування на території держави
другої Договірної Сторони, зобов'язаний негайно повідомити про це
підрозділ органу охорони кордону цієї держави.
2. Підрозділ органу охорони кордону видає довідку, якою
підтверджує перетин кордону на підставі дійсного дозволу та його
втрату. Договірні Сторони взаємно визнають такі довідки
документами, що дають право на перетин кордону з метою повернення
на територію держави їх постійного проживання.
3. Договірні Сторони інформують одна одну дипломатичними
каналами про компетентні підрозділи органів охорони кордону,
уповноважені видавати такі довідки, зазначені в пункті 2 цієї
Статті.
4. У випадку, коли втрачений дозвіл знайдено, компетентні
органи держави іншої Договірної Сторони невідкладно пересилають
його органові держави іншої Договірної Сторони, який видав дозвіл.
Стаття 12
1. Жителі прикордонної зони, які подорожують в рамках
місцевого прикордонного руху, можуть перетинати спільний кордон
держав Договірних Сторін через прикордонні пункти пропуску,
призначені для міжнародного пасажирського сполучення, а також
через пункти пропуску, призначені для місцевого прикордонного
руху.
2. Підрозділи органу охорони кордону держав Договірних Сторін
здійснюють контроль осіб, які перетинають кордон у рамках
місцевого прикордонного руху, згідно зі своїм національним
законодавством, але в дозволі та проїзному документі не
проставляється відмітка про в'їзд і виїзд.
Стаття 13
1. Жителі прикордонної зони, які перетинають спільний кордон
держав Договірних Сторін у рамках місцевого прикордонного руху,
повинні мати документ, що підтверджує укладення угоди про
страхування здоров'я (страховий поліс, сертифікат), яка гарантує
медичній установі покриття коштів за лікування в екстрених
ситуаціях або в результаті нещасних випадків, а також коштів
санітарного транспортування до країни постійного проживання.
2. Документ, про який йдеться в пункті 1 цієї Статті, повинен
відповідати таким вимогам:
a) бути дійсним протягом всього терміну перебування на
території держави іншої Договірної Сторони, але не менше 14 днів;
b) підтверджувати гарантійну страхову суму у розмірі не менше
20 000 євро.
Стаття 14
1. Кожна з Договірних Сторін може, з причин громадської
безпеки, громадського порядку або здоров'я населення, зупинити дію
положень цієї Угоди повністю або частково. Рішення про зупинення
повинно бути повідомлене дипломатичними каналами іншій Договірній
Стороні не пізніше 48 годин до набуття ним чинності.
2. Договірна Сторона, яка зупинила застосування частково або
повністю положень цієї Угоди з причин, зазначених у 1 абзаці цієї
Статті, повідомляє дипломатичними каналами іншу Договірну Сторону
про скасування цього рішення негайно після припинення причин, за
якими воно було прийняте.
Стаття 15
Жодне з положень цієї Угоди не обмежує права кожної
Договірної Сторони відмовити у видачі дозволу, у в'їзді або
перебуванні на території своєї держави жителеві прикордонної зони
держави іншої Договірної Сторони, якщо це виникає з положень
національного законодавства цієї держави.
Стаття 16
1. У разі необхідності Договірні Сторони дипломатичними
каналами обмінюються інформацією та консультуються з питань, які
стосуються застосування цієї Угоди.
2. Договірні Сторони створять Спільну Комісію експертів, до
компетенції якої відноситимуться:
a) моніторинг виконання Угоди,
b) вирішення спірних питань, які виникають у ході тлумачення
або застосування положень цієї Угоди.
3. Спільна Комісія збиратиметься на засідання у випадку
необхідності на запит однієї з Договірних Сторін, однак принаймні
раз на рік.
Стаття 17
Додатки 1-4 до цієї Угоди є її невід'ємною частиною.
Стаття 18
За спільною згодою Договірних Сторін до цієї Угоди можуть
вноситися зміни.
Стаття 19
1. Ця Угода набирає чинності на десятий (10) день після дня
отримання дипломатичними каналами останньої з нот, в яких
Договірні Сторони інформують одна одну про завершення
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності
цією Угодою.
2. Ця Угода укладається на невизначений строк. Вона може бути
денонсована шляхом нотифікації кожною з Договірних Сторін. У
такому випадку Угода втрачає чинність через 60 днів з дня
отримання повідомлення про денонсацію.
Вчинено в Києві 28 березня 2008 року, у двох примірниках,
кожен українською, польською і англійською мовами, при чому усі
тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей в їх
тлумаченні, переважну силу матиме текст англійською мовою.
За Кабінет Міністрів України За Уряд Республіки Польща
(підпис) (підпис)

Додаток N 1

Перелік
адміністративно-територіальних одиниць, які
знаходяться у прикордонній зоні:
- на території Республіки Польща:
Люблінське воєводство (повіт, гміна)
1. Адамкі
2. Адамув (Ленчиньскі)
3. Адамув (Красноставскі)
4. Адамув (Замойскі)
5. Адамполь
6. Аделіна
7. Адольфін
8. Альбертув
9. Алєксандрія Кшивопольска
10. Алєксандрія Нєджяловска
11. Александрув
12. Алойзув
13. Америка
14. Анджеюв
15. Анджеювка
16. Анєльполь
17. Аннополь (Хелмскі)
18. Аннополь (Грубєшовскі)
19. Антонювка (Грубєшовскі)
20. Антонювка (Томашовскі)
21. Антонювка (Замойскі)
22. Антополь
23. Анусін
24. Безек Колонья
25. Бяла Кемпа
26. Бялка (Ленчинскі)
27. Бялка (Парчевскі)
28. Бялоскури
29. Бяловоди
30. Бялисток
31. Бєлін
32. Бєшядкі
33. Бліжув
34. Боґданка
35. Боґучіце
36. Боґутин
37. Бояри
38. Бокіня
39. Бокінка Крулєвска
40. Бокінка Паньска
41. Бондиж
42. Боньча
43. Боньча-Колонья
44. Боровіца
45. Боровєц
46. Боровіна
47. Борово
48. Борсук
49. Борунь
50. Боришік
51. Божа Воля
52. Божидар
53. Броджіца
54. Броніславка
55. Брудек
56. Бжежіни (Білгорайскі)
57. Бжежіни (Хелмскі)
58. Бжежіни (Красноставскі)
59. Бжежіни (Денчиньські)
60. Бжежіни (Томашовскі)
61. Будзинь
62. Буковєц
63. Буковіна
64. Буковскі Ляс
65. Бусувно
66. Буза
67. Бжіте
68. Цеґельня
69. Хелм
70. Хелмєц
71. Хлопятин
72. Хмєлєк
73. Хмєлюв
74. Хохлув
75. Ходиваньце
76. Хоєнєц
77. Хойно Нове I
78. Хойно Нове II
79. Хоронжанка
80. Хорощинка
81. Хилін
82. Хилін Мали
83. Хилін Вєлькі
84. Хиже
85. Хижовіце
86. Чіхобуж
87. Чєханкі
88. Чєшин
89. Шьолкі
90. Цурин
91. Цицув
92. Цицув-Колонья Друґа
93. Чайкі
94. Чарнолози
95. Чарновода
96. Чарножєм
97. Чарниляс
98. Чарторья
99. Чартовчик
100. Чартовєц
101. Чартовєц Колонья
102. Чехув Конт
103. Чехувка
104. Чепутка
105. Черкаси
106. Чермно
107. Чернічин
108. Чешнікі
109. Чолкі
110. Чортовіце
111. Чумув
112. Даньце
113. Даньчиполь
114. Давіди
115. Домброва (Грубєшовскі, гм. Грубєшув)
116. Домброва (Грубєшовскі, гм. Мірча)
117. Домброва (Грубєшовскі, гм. Уханє)
118. Домброва (Ленчиньскі, гм. Людвін)
119. Домброва (Ленчиньскі, гм. Мілеюв)
120. Домброва (Томашовскі)
121. Домброва (Замойскі)
122. Домброва Тарнавацка
123. Домбровіца Дужа
124. Дембова Клода
125. Дембовєц (Влодавскі)
126. Дембовєц (Замойскі)
127. Дембув
128. Демби
129. Длугі Конт
130. Длужнюв
131. Добромєжице
132. Добромєжице Колонья
133. Добромишль (Бяльскі)
134. Добромишль (Хелмскі)
135. Доброполь
136. Добринюв
137. Добринюв-Колонья
138. Добужек
139. Долгоброди
140. Долгобичув
141. Долголіска
142. Доманіж
143. Домінічин
144. Домініканувка
145. Дорбози
146. Дорогуча
147. Дратув
148. Древнікі
149. Дрогоювка
150. Дрогічани
151. Дроздувка
152. Дрищув
153. Дуб
154. Дубечно
155. Дубіца Дольна
156. Дубіца Ґурна
157. Дутрув
158. Диніска
159. Джєканув
160. Джєронжня
161. Ельжбєчін
162. Ельжбєчін
163. Евополє
164. Феліксув
165. Феліксувка
166. Франчішкув
167. Франкамьонка
168. Франушін
169. Футимувка
170. Ґалензув
171. Ґарбатувка
172. Ґарбатувка-Колонья
173. Ґдешин
174. Ґдешин Колоня
175. Ґенш
176. Ґлінянкі
177. Ґлініска
178. Ґліни
179. Ґлембокє (Любартовскі)
180. Ґлембокє (Ленчиньскі)
181. Ґолайха
182. Ґолембє
183. Ґоздув
184. Ґурецко Кощєльне
185. Ґурецко Старе
186. Ґурка Заблочє
187. Ґуркі
188. Ґурнікі
189. Ґурно
190. Ґрабняк
191. Ґрабнік (Замойскі, гм. Адамув)
192. Ґрабнік (Замойскі, гм. Краснобруд)
193. Ґрабовчик
194. Ґрабовіца
195. Ґрабовєц
196. Ґрабовєц Ґура
197. Ґрабувка
198. Ґродиславіце
199. Ґродиславіце Колонья
200. Ґрудек (Грубєшовскі)
201. Ґрудек (Томашовскі)
202. Ґрудек Колонья
203. Ґрудек Колонья
204. Ґрушка
205. Ґвожьджяк
206. Гайовнікі
207. Гамерня
208. Ганна
209. Ганув
210. Ганьск
211. Ганьск-Колонья
212. Гелєнін
213. Гелєнув
214. Генрикувка
215. Голя
216. Голєшув
217. Головно
218. Голужне
219. Гонятиче
220. Гонятиче Колонья
221. Гонятичкі
222. Гонятин
223. Гопкє
224. Городло
225. Городище (Бяльскі)
226. Городище (Грубєшовскі)
227. Горостита
228. Горощице
229. Горишув Польскі
230. Горишув Рускі
231. Горишув-Нова Колонья
232. Горишув-Стара Колонья
233. Гостинне
234. Гостинне Колонья
235. Гребенне (Грубєшовскі)
236. Гребенне (Томашовскі)
237. Грубєшув
238. Грущув
239. Гучіско
240. Гульче
241. Гусинне
242. Гуща Друга
243. Гуща Пєрвша
244. Гущка Дужа
245. Гущка Мала
246. Гута
247. Гута Джєронжиньска
248. Гута Комаровска
249. Гута Любицка
250. Гута Шуми
251. Гута Тарнавацка
252. Гуткі
253. Гуткув
254. Ігнацув
255. Іловєц
256. Ізабелін
257. Яблечна
258. Яблонь
259. Яцня
260. Ялінка
261. Ямнікі
262. Янкі (Грубєшовскі, гм. Городло)
263. Янкі (Грубєшовскє, гм. Грубєшув)
264. Янкі Ґурне
265. Янковіце
266. Яновіца (Хелмскі)
267. Яновіца (Ленчиньскі)
268. Янувка (Влодавскі)
269. Янувка (Замойскі)
270. Янувка Всходня
271. Янувка Заходня
272. Ярчув
273. Ярчув Колонья I
274. Ярчув Колонья II
275. Ярославєц (Грубєшовскі)
276. Ярославєц (Замойскі)
277. Яшєнєц
278. Ястжембєц
279. Ящув-Колонья
280. Єдлянка
281. Єжєрня
282. Юзефін (Грубєшовскі)
283. Юзефін (Ленчиньскі)
284. Юзефув (Білгорайскі)
285. Юзефув (Красноставскі)
286. Юзефув (Влодавскі)
287. Юзефувка
288. Юлянув
289. Юрув
290. Юстинувка
291. Качоркі
292. Кадлубіска (Любачовскі)
293. Кадлубіска (Замойскі)
294. Каліховщизна
295. Калінка
296. Калінув
297. Калінувка (Влодавскі)
298. Калінувка (Замойскі)
299. Каліви
300. Камєнна Ґура
301. Камєнь
302. Камьонка
303. Канюкі
304. Каніволя
305. Капльоноси
306. Карчунек
307. Карп
308. Кажімєрувка (Хелмскі)
309. Кажімєрувка (Томашовскі)
310. Конти
311. Клярув
312. Кльонтви
313. Клєкач
314. Клєштув
315. Кльоцувка
316. Кмічин
317. Кмічин Колонья
318. Княжє
319. Кобло
320. Кобилкі
321. Кочюба
322. Коденєц
323. Кодень
324. Коляно
325. Коляно-Колонья
326. Колонья Лащувка
327. Колонья Нємірувек
328. Колонья Партизантув
329. Колонья Рогужьно
330. Колонья Сітно
331. Колонья Закренчє
332. Колонья Зромб
333. Колаче
334. Комарув Ґурни
335. Комарувка
336. Комарув Осада
337. Комарув Вєшь
338. Конюхи
339. Конопне
340. Константин
341. Константинувка
342. Копіна
343. Копилув
344. Копитнік
345. Корхув Друґі
346. Корхув Пєрвши
347. Корчунек
348. Коргинє
349. Корнелювка
350. Корнє
351. Королювка
352. Корона
353. Коритина
354. Космув
355. Костунін
356. Косинь
357. Кошьчяшин
358. Котліце
359. Котліце Колонья
360. Которув
361. Козакі
362. Козакі Осуховскє
363. Козя Ґура
364. Козя Воля
365. Кожєнєц
366. Козодави
367. Козубата
368. Крачіце
369. Крачев
370. Красне (Любартовскі)
371. Красне (Пшеворскі)
372. Краснобруд
373. Краснистав
374. Красувка
375. Крашьнічин
376. Кропівкі
377. Кровіца
378. Крупе
379. Крупєц
380. Крихув
381. Крилув
382. Криніца
383. Криніце
384. Кринічкі
385. Кришин
386. Кшивовєжба
387. Кшивовулька
388. Кшивовулька-Колонья
389. Кшивисток
390. Ксаверув
391. Кшєнжостани
392. Кшєнжостани Колонья
393. Кусли
394. Кудри
395. Кукавка
396. Куляше
397. Кульчин
398. Кульчин-Колонья
399. Кулік
400. Кулік Колонья
401. Кулаковіце Друґе
402. Кулаковіце Пєрвше
403. Кулаковіце Тшечє
404. Кункі
405. Кунувка
406. Кузавка
407. Ляцк
408. Ляскі Брускє
409. Лєхувка
410. Лєтнє
411. Лєйно
412. Лємєшув
413. Лєнюшкі
414. Лєонув
415. Лєопольдув
416. Лєщани
417. Ліпіна
418. Ліпінкі
419. Ліпняк
420. Ліпнікі
421. Ліповєц
422. Ліпувка
423. Ліпувкі
424. Ліскі (Грубєшовскі, гм. Долгобичув)
425. Ліскі (Грубєшовскі, гм. Городло)
426. Ліси
427. Лішна
428. Лівче
429. Любічин
430. Любєнь
431. Любовєж
432. Любича Крулєвска
433. Люхув Ґурни
434. Людвінув
435. Люта
436. Лабунє
437. Лабунє-Реформа
438. Лабуньскі Друґє
439. Лабуньскі Пєрвше
440. Лаховце
441. Лани
442. Ласкув
443. Ласохи
444. Лащув
445. Лащувка
446. Лажіска
447. Лазова
448. Ломніца
449. Лопєннік Дольни
450. Лопєннік Наджечни
451. Лопєннік Подлєшни
452. Лошінєц
453. Лотошини
454. Лотув
455. Ловішув
456. Лубче
457. Лубно
458. Лукашувка
459. Лукова
460. Лущач
461. Лущув
462. Лушкув
463. Лужек
464. Ликошин
465. Линєв
466. Лиса Ґура
467. Лисоха
468. Мачєюв
469. Масошин Дужи
470. Масошин Мали
471. Майдан
472. Майдан Ґурни
473. Майдан Каштеляньскі
474. Майдан Криніцкі (Красноставскі)
475. Майдан Криніцкі (Томашовскі)
476. Майдан Кукавєцкі
477. Майдан Мали
478. Майдан Неприскі
479. Майдан Островскі
480. Майдан Рушовскі
481. Майдан Шєлєц
482. Майдан Шьостшиновскі
483. Майдан Скєрбєшовскі
484. Майдан Сопоцкі Друґі
485. Майдан Сопоцкі Пєрвши
486. Майдан Стулєньскі
487. Майдан Сурговскі
488. Майдан Тучемпскі
489. Майдан Вєлькі (Грубєшовскі)
490. Майдан Вєлькі (Замойскі)
491. Майдан Загородиньскі
492. Майданек (Хелмскі)
493. Майданек (Томашовскі)
494. Макошка
495. Малєвщизна
496. Маліце
497. Малінувка (Ленчиньскі)
498. Малінувка (Замойскі)
499. Малґожачін
500. Малкув (Грубєшовскі)
501. Малкув (Ленчиньскі)
502. Малкув Колонья
503. Малохвєй Дужи
504. Малохвєй Мали
505. Малоніж
506. Маложємце
507. Марчінувка
508. Марьянка (Білгорайскі)
509. Марьянка (Влодавскі)
510. Марьянувка
511. Марилін
512. Маринін (Хелмскі)
513. Маринін (Красноставскі)
514. Маринюв
515. Марисін (Грубєшовскі, гм. Мірча)
516. Марисін (Грубєшовскі, гм. Уханє)
517. Марисін (Красноставскі)
518. Марисін (Томашовскі, гм. Телятин)
519. Марисін (Томашовскі, гм. Тишовце)
520. Масломенч
521. Машьлюхи
522. Матче
523. Матяшувка
524. Мазанувка
525. Мажярня
526. Мажіли
527. Метелін
528. Мьончин
529. Мьончин Колонья
530. Міхалюв
531. Міхалюв Колонья
532. Міхалув
533. Міхалувка
534. Мєднікі
535. Мєняни
536. Мєтулька
537. Мєндзилєшь
538. Мєнткє
539. Мєнткє Колонья
540. Мікулін
541. Мініструвка
542. Мірче
543. Мосувка
544. Модринєц
545. Модринь
546. Моґєльніца
547. Мойславіце
548. Молодятиче
549. Моложув Колонья
550. Монятиче
551. Монятиче Колонья
552. Морочин
553. Мости
554. Мости Мале
555. Мошьчіце Дольне
556. Мотвіца
557. Мжиглоди Любицкє
558. Мшанка
559. Муратин
560. Мисув
561. Мишьлятин
562. Набруж
563. Набруж Колонья
564. Надбужанка
565. Надольце
566. Надрибє Указове
567. Недежув
568. Нєчєлін
569. Нєдзяловіце
570. Нєджвєджя Ґура
571. Нєлєдев
572. Нємірув
573. Нємірувек
574. Нетяги
575. Нєвіркув
576. Нєвіркув Колонья
577. Нова Чьотуша
578. Нова Єдлянка
579. Нова Ліпіна
580. Нова Вєшь (Томашовскі)
581. Нова Вєшь (Замойскі)
582. Нове Залуче
583. Новіни (Томашовскі)
584. Новіни (Влодавскі)
585. Новошюлкі (Бяльскі)
586. Новошюлкі (Грубєшовскі)
587. Новошюлкі (Томашовскі)
588. Новошюлкі Кардинальскє
589. Нови Брус
590. Нови Голєшув
591. Нови Ліповєц
592. Нови Махнув
593. Нови Майдан
594. Нови Ожехув
595. Нови Ущімув
596. Обровєц
597. Обша
598. Охожа (Хелмскі)
599. Охожа (Любартовскі)
600. Охожа Пнякі
601. Одлєтайка
602. Оґроднікі
603. Окунінка
604. Ольховєц (Білгорайскі)
605. Ольховєц (Хелмскі)
606. Ольхувка
607. Олєшьнікі
608. Ольшанка
609. Ольшанкі
610. Ополє
611. Орхувек
612. Орлув Муровани
613. Орнатовіце
614. Орнатовіце Колонья
615. Осередек
616. Ошічина
617. Осова
618. Острув (Бяльскі)
619. Острув (Хелмскі)
620. Острув Крупскі
621. Острувек (Грубєшовскі)
622. Острувек (Ленчиньскі)
623. Острувек Подискі
624. Острувек-Колонья
625. Острув Колонья
626. Осухи
627. Ощув
628. Паари
629. Пахолє
630. Панькув
631. Парошьля
632. Партизанцка Колонья
633. Пашєкі
634. Пастушкі
635. Пашенкі
636. Паучне
637. Павлювка
638. Пелчин
639. Пересоловіце
640. Переспа
641. Переспа Колонья
642. Пясечно
643. Пяскі
644. Пєхи
645. Пєлякі
646. Пєняни
647. Пєнькі
648. Пєшоволя
649. Пісклякі
650. Плєбанья Воля
651. Плєбанка
652. Пнякі
653. Пнювно
654. Пніскі
655. Поболовіце
656. Подбур
657. Поддомброва
658. Подедвуже
659. Подґлембокє
660. Подґуже
661. Подгайце
662. Подгайчикі
663. Подгорце (Грубєшовскі)
664. Подгорце (томашовскі)
665. Подгорце Колоня
666. Подгучє
667. Подкляштор
668. Подльодув
669. Подпущка
670. Подсошьніна
671. Подвисоцкє
672. Погожелєц
673. Полянувка
674. Поляни
675. Полюбіче Дворскє
676. Порай
677. Посадув
678. Поточек
679. Потокі
680. Поток-Сендеркі
681. Потужин
682. Прегориле
683. Пшехуд
684. Пшесінка
685. Пшеорск
686. Пшевалє
687. Пшевлока (Парчевскі)
688. Пшевлока (Томашовскі)
689. Пшеводув
690. Пшимяркі (Білгорайскі)
691. Пшимяркі (Влодавскі, гм. Уршулін)
692. Пшимяркі (Влодавскі, гм. Воля Ухруска)
693. Пухачув
694. Пухачув-Колонья
695. Пухова Ґура
696. Пукажув
697. Пуща
698. Путновіце Ґурне
699. Путновіце Вєлькє
700. Путновіце Колонья
701. Рабінувка
702. Раханє
703. Раханє Колонья
704. Раходоще
705. Радкув
706. Радкув Колонья
707. Радостув
708. Ракувка
709. Ратаєвіче
710. Ратичув
711. Рейовєц
712. Роґалін
713. Роґув
714. Роґужьно (Ленчиньскі)
715. Роґужьно (Томашовскі)
716. Романув
717. Романувка (Хелмскі)
718. Романувка (Томашовскі)
719. Роньско
720. Ровіни
721. Розбітувка
722. Роздоли
723. Рожєнчін
724. Розкошувка
725. Розплучє Друґє
726. Розплучє Пєрвше
727. Розтока
728. Розвадувка
729. Розвадувка-Фольварк
730. Ружа
731. Ружанєц
732. Ружанєц II
733. Ружанка
734. Руда Любиска
735. Руда Волоска
736. Руда Желязна
737. Руда Журавєцка
738. Рудка (Красноставскі)
739. Рудка (Томашовскі, гм. Телятин)
740. Рудка (Томашовскі, гм. Тишовце)
741. Рудка Ловєцка
742. Рудка Старошьчяньска
743. Рудкі
744. Рудно
745. Русіли
746. Рущизна
747. Рушув
748. Рибє
749. Рибніца
750. Сабаудя
751. Сади
752. Сагринь
753. Сагринь Колонья
754. Саювка
755. Сапєгув
756. Северинув
757. Северинувка
758. Сенкув
759. Шєдлікі
760. Шєдліска (Томашовскі)
761. Шєдліска (Влодавскі)
762. Шєдліско
763. Шєдліще (Хелмскі)
764. Шєдліще (Влодавскі)
765. Шєдліще Осада
766. Шєдліщкі
767. Шєкєжиньце
768. Шємєжє
769. Шємінце
770. Шєнніца Крулєвска Дужа
771. Шєнніца Надольна
772. Шєнніца Ружана
773. Шігла
774. Шьостшитув
775. Шітно
776. Скібіце
777. Скєрбєшув
778. Скєрбєшув-Колонья
779. Скоморохи Дуже
780. Скоморохи Мале
781. Скородніца
782. Славатиче
783. Славенчін
784. Смолігув
785. Собібур
786. Собуль
787. Соснова Дембова
788. Сосновіца
789. Соснувка
790. Совінєц
791. Стабрув
792. Стабрув Ґурни
793. Станіславка
794. Станіславув (Білгорайскі)
795. Станіславув (Хелмскі)
796. Станіславув (Влодавскі)
797. Стара Шьотуша
798. Стара Гута
799. Стара Єдлянка
800. Стара Ліпіна
801. Стара Вєшь (Грубєшовскі)
802. Стара Вєшь (Красноставскі)
803. Стара Вєшь (Ленчиньскі)
804. Стара Вєшь Колонья
805. Старе Хойно
806. Старе Залуче
807. Стари Брус
808. Стари Махнув
809. Стари Майдан (Хелмскі)
810. Стари Майдан (Красноставскі)
811. Стари Майдан (Влодавскі)
812. Стари Ожехув
813. Стари Ушьчімув
814. Стажина
815. Сташін Дольни
816. Сташювка
817. Сташіц Колонья
818. Сташисе
819. Ставек
820. Ставкі
821. Стефанковіце
822. Стефанковіце Колонья
823. Стефанув
824. Стенятин
825. Стемпкув
826. Стенжица Ленчиньска
827. Стенжица Надвєпшаньска
828. Стенжица-Колонья
829. Стуйло
830. Стренчин Стари
831. Стшижовєц
832. Стшижув
833. Стульно
834. Сухава
835. Суходембє
836. Суховоля
837. Суховоля-Колонья
838. Сулімув
839. Сульміце
840. Сумін (Томашовскі)
841. Сумін (Влодавскі)
842. Сургув
843. Сургув-Колонья
844. Сушєц
845. Сушно
846. Сушув
847. Сичув
848. Сичин
849. Шалєнік
850. Шараювка Колонья
851. Шароволя
852. Щешьнікі
853. Щупак
854. Шевня Дольна
855. Шевня Ґурна
856. Шлятин
857. Шопове
858. Шорсувка
859. Шостакі (Бяльскі)
860. Шостакі (Білгорайскі)
861. Шпіца
862. Шпіколоси
863. Шумінка
864. Шупінек
865. Шур
866. Шиховіце
867. Шистовіце
868. Шьліпче
869. Шьнятиче
870. Шьвісув
871. Шьвіднікі
872. Шьвєрщув (Грубєшовскі)
873. Шьвєрщув (Ленчиньскі)
874. Шьвєнчіца
875. Шьвєнчє-Колонья
876. Тарнаватка
877. Тарнаватка-Тартак
878. Тарногруд
879. Тарноволя
880. Тарнув
881. Телятин
882. Тенятиска
883. Тептюкув
884. Тератин
885. Теребінєц
886. Теребінь
887. Теребіскі
888. Теренін
889. Терешін
890. Токі
891. Томашув Любельскі
892. Томашувка
893. Травнікі
894. Травнікі-Колонья
895. Трощянка
896. Тшепєшіни
897. Тшепєтняк
898. Тшещани Друґє
899. Тшещани Пєрвше
900. Тучапи (Грубєшовскі)
901. Тучапи (Замойскі)
902. Тучемпи
903. Тучна
904. Турковіце
905. Турно
906. Туровєц
907. Туроволя
908. Тимін
909. Типін
910. Тишовце
911. Убродовіце
912. Уханє
913. Учєкайка
914. Удриче
915. Удриче-Колонья
916. Угнін
917. Угруск
918. Уяздув
919. Улюв
920. Уршулін
921. Ушьміеж
922. Вакіюв
923. Василюв
924. Велін
925. Вербковіце
926. Вереханє
927. Верейце
928. Вереще Дуже
929. Вереще Мале
930. Верещин
931. Верешин
932. Весолювка
933. Вєлькі Лан
934. Вєлькополє
935. Вєпшове Єжьоро
936. Вєпшув Ординацкі
937. Вєпшув Тарнавацкі
938. Вєрщица
939. Вєжбіца (Хелмскі)
940. Вєжбіца (Томашовскі)
941. Вєжбє
942. Вєжховіни
943. Вількув
944. Вінценчін
945. Вінцентув
946. Вішєнкі
947. Вішєнкі-Колонья
948. Віскі
949. Вішніце
950. Вішнюв
951. Віткув
952. Владиславув (Бяльскі)
953. Владиславув (Хелмскі)
954. Влодава
955. Войчєхув (Хелмскі)
956. Войчєхув (Влодавскі)
957. Войчєхувка
958. Войславіце
959. Воля Грудецка
960. Воля Корибутова Друга
961. Воля Корибутова Пєрвша
962. Воля Обшаньска
963. Воля Пшевлоска
964. Воля Ружанєцка
965. Воля Шєнніцка
966. Воля Уханьска
967. Воля Угруска
968. Воля Верещиньска
969. Воля Жуліньска
970. Воліца (Грубєшовскі)
971. Воліца (Красноставскі)
972. Воліца Бжозова
973. Воліца Бжозова Колонья
974. Воліца Шьнятицка
975. Воліца Уханьска
976. Волайовіце
977. Волчин Цукровня
978. Волчини
979. Волковяни
980. Волосковола
981. Вожучин
982. Вулька Бєлєцка
983. Вулька Цицовска
984. Вулька Горишовска
985. Вулька Гушіньска
986. Вулька Крашнічиньска
987. Вулька Лещаньска
988. Вулька Лабуньска
989. Вулька Лошінєцка
990. Вулька Надрибска
991. Вулька Потужиньска
992. Вулька Пукажовска
993. Вулька Путновіцка
994. Вулька Рейовєцка
995. Вулька Тарновска
996. Вулька Тучемпска
997. Вулька Витиска
998. Вулька Заблоцка
999. Вроновіце
1000. Вигнанка
1001. Виґода (Бяльскі)
1002. Виґода (Хелмскі)
1003. Вигалєв
1004. Вирикі-Адамполь
1005. Вирикі-Полуд
1006. Вирикі-Воля
1007. Високє
1008. Високє I
1009. Витично
1010. Вижлув
1011. Забітек
1012. Заблочє
1013. Заблочє-Колонья
1014. Заборце
1015. Заборечно
1016. Заброджє
1017. Забитув
1018. Зачіше
1019. Задембце
1020. Задембце Колонья
1021. Задембє
1022. Заднога
1023. Заґайнік
1024. Заґуже
1025. Заґрода
1026. Заґайкі
1027. Заґорув
1028. Залєшє
1029. Залєвше
1030. Заліще
1031. Замх
1032. Замяни
1033. Замолодиче
1034. Занювка
1035. Занькув
1036. Заокренґова
1037. Заренка
1038. Заставє (Красноставскі)
1039. Заставє (Влодавскі, гм. Уршулін)
1040. Заставє (Влодавскі, гм. Воля Ухруска)
1041. Зашьвятиче
1042. Затилє
1043. Завадка
1044. Завадкі
1045. Завадув
1046. Завадувка (Красноставскі)
1047. Завадувка (Влодавскі)
1048. Завади
1049. Завалув
1050. Завалув Колонья
1051. Завода
1052. Збереже
1053. Згніла Струга
1054. Жєльоне
1055. Жімно
1056. Жімно Колонья
1057. Зосін (Грубєшовскі)
1058. Зосін (Ленчиньскі)
1059. Зубовіце
1060. Звяртув
1061. Звяртувек
1062. Звяртув Колонья
1063. Звєжинєц
1064. Зинґєрувка
1065. Жабче
1066. Жджанне
1067. Жещина
1068. Жлобек Дужи
1069. Жлобек Мали
1070. Жмяркі
1071. Жмуджь
1072. Жнятин
1073. Жукі
1074. Жукув (Влодавскі)
1075. Жукув (Замойскі)
1076. Жуліце
1077. Жулін
1078. Жулава
1079. Журавце
1080. Журавлюв
1081. Жилка
Підкарпатське воєводство (повіт, гміна)
1082. Адамувка
1083. Аксманіце
1084. Антонікі
1085. Бабіце
1086. Бахлява
1087. Бахуж
1088. Бахув
1089. Балігруд
1090. Балає
1091. Бандрув Народови
1092. Барич
1093. Башня Дольна
1094. Башня Ґурна
1095. Батиче
1096. Бажанувка
1097. Бажантарня
1098. Бельвін
1099. Березка
1100. Бережьніцка Вижна
1101. Безмєхова Дольна
1102. Безмєхова Ґурна
1103. Бялобокі
1104. Бєлє
1105. Бєлювка
1106. Бігалє
1107. Бірча
1108. Бізуни
1109. Бобрка
1110. Бобрка Каньчуцка
1111. Богушувка
1112. Боіска
1113. Болєстрашице
1114. Борхув
1115. Боркі
1116. Борова Ґура
1117. Боровніца
1118. Брелікув
1119. Бриліце
1120. Бжегі Дольне
1121. Бжегі Ґурне
1122. Бжезінкі
1123. Бжежава
1124. Бжозовєц
1125. Бжозув
1126. Бжуска
1127. Будомєж
1128. Будзинь
1129. Бук
1130. Буковєц
1131. Буковіна
1132. Буковско
1133. Бушковічкі
1134. Биковце
1135. Бистре (Бещадзкі)
1136. Бистре (Лєскі)
1137. Цевкув
1138. Халупкі
1139. Халупкі Хотинєцкє
1140. Халупкі Дембняньскє
1141. Халупкі Медицкє Ґуречко
1142. Харитани
1143. Хлєвіска
1144. Хлопіце
1145. Хмель
1146. Ходачув (Лєжайскі)
1147. Ходачув (Любачовскі)
1148. Ходакувка
1149. Ходанє
1150. Холовіце
1151. Хожув
1152. Хотилуб
1153. Хотинєц
1154. Храпи
1155. Хревт
1156. Хижина
1157. Чємєнжовіце
1158. Чєнкє
1159. Чєпліце Ґурне
1160. Чєшачін Вєлькі
1161. Чєшанув
1162. Чісна
1163. Чісовєц
1164. Чаплакі
1165. Чарна Дольна
1166. Чарна Ґурна
1167. Чаши
1168. Чонстковіце
1169. Черце
1170. Чернявка
1171. Чертем
1172. Червона Воля
1173. Чудовіце
1174. Чистоґарб
1175. Чвярткі
1176. Дахнув
1177. Даровіце
1178. Дашувка
1179. Домбкув
1180. Домбрувка
1181. Домбрувка Стаженьска
1182. Дембіна
1183. Дембіни
1184. Дембна
1185. Дембув
1186. Длугє
1187. Дмитровіце
1188. Добча
1189. Добковіце
1190. Добра (Пшеворскі)
1191. Добра (Саноцкі)
1192. Добжанка
1193. Доліни
1194. Должица (Лєскі)
1195. Должица (Саноцкі)
1196. Дубєцко
1197. Дудиньце
1198. Дуньковіце
1199. Дуньковічкі
1200. Дусовце
1201. Душатин
1202. Дужи Поток
1203. Двернічек
1204. Двернік
1205. Дибавка
1206. Дибавка Дольна
1207. Дибавка Ґурна
1208. Дибкув
1209. Дидня
1210. Дильонгова
1211. Дильонгувка
1212. Динув
1213. Джюрджюв
1214. Джьвіняч Дольни
1215. Фалєювка
1216. Фльоркі
1217. Фольваркі
1218. Фредрополь
1219. Футори
1220. Ґачь
1221. Ґає
1222. Ґлінне
1223. Ґлоговєц
1224. Ґнєвчина Ланьцуцка
1225. Ґніевчина Тринєцка
1226. Ґораєц
1227. Ґорлічина
1228. Ґожице
1229. Ґуркі (Бжозовскі)
1230. Ґуркі (Ярославскі)
1231. Ґрабовєц
1232. Ґрабовніца Стаженьска
1233. Ґрабувка
1234. Ґроховце
1235. Ґрохи
1236. Ґроджіско Нове
1237. Ґрушова
1238. Ґжанка
1239. Ґженска
1240. Ґвіздай
1241. Гадлє Каньчуцкє
1242. Гадлє Шклярскє
1243. Галанє
1244. Гамерня
1245. Гарта
1246. Гелюш
1247. Германовіце
1248. Глудно
1249. Гнатковіце
1250. Гочев
1251. Горубля
1252. Горинєц Здруй
1253. Гошовчик
1254. Гошув


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору