Документ 622-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.10.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.11.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди про позику
(Проект з передачі електроенергії)
між Україною та Міжнародним банком реконструкції
та розвитку і Листа про внесення змін
до фінансових умов Угоди про позику
(Проект з передачі електроенергії) між Україною
та Міжнародним банком реконструкції та розвитку
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 14, ст.169 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду про позику (Проект з передачі електроенергії) між
Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку
( 996_063 ), підписану 9 листопада 2007 року в м. Києві, і Лист
про внесення змін до фінансових умов Угоди про позику (Проект з
передачі електроенергії) між Україною та Міжнародним банком
реконструкції та розвитку, підписаний 20 червня 2008 року в
м. Києві, ратифікувати (додаються).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 29 жовтня 2008 року
N 622-VIвгору