Документ 654-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.07.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для надання освітніх послуг дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами недержавної форми власності

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 45, ст.398)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі доповнення:

1) підпункт 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 доповнити підпунктом "і" такого змісту:

"і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг";

2) пункт 282.1 статті 282 доповнити підпунктом 282.1.4 такого змісту:

"282.1.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів".

2. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
17 липня 2015 року
№ 654-VIII
вгору